Dosje javnega naročila 007518/2018
Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje
Gradnje: Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje. Izvedba del april 2019.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007518/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.10.2018
JN007518/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2018

    JN007518/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.
Miklošičeva ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
Miklošičeva 1 Celje
tadej.lebic@celje.si
+386 34265100
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5090
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje. Izvedba del april 2019.
Referenčna številka dokumenta: 411-6/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje. Izvedba del april 2019.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje. Izvedba del april 2019.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2018   09:06
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2018   15:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali naročnik dovoljuje tudi izvedbo zračnega mostu z deskami?
lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik ne dovoljuje izvedbe zračnega mostu z deskami.
Ponudnik naj natančno preuči zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

LP

Datum objave: 08.11.2018   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v popisu je naveden servisni dostop na streho, v načrtu je napisano, da se ne izvede.
Vkolikor ga je portrebno vrednotiti naprošamo za načtre in detajle, ali vsaj težo celotne konstrukcije!
Hvala!


ODGOVOR

V popisu del je naveden 1 servisni dostop.
V načrtu sta bila pomotoma narisana 2, od katerih je 1 prečrtan s pripisom, da SE NE IZVEDE.
Potrebno je izvesti 1 servisni dostop, kot je navedeno v popisu del.

Postavko v popisu del je potrebno ovrednotiti.
Dostop je viden na risbi »1.1 Tloris strehe« - narisan je v merilu.
Opis postavke je dovolj natančen, da si iz njega in tlorisne risbe lahko izračunate potrebno za določitev cene (teža konstrukcije, površina rešetk, število betonskih plošč). Pri tem naročnik podaja manjši popravek in sicer velikost okenca cca 33/33 cm - namesto cm je pravilno mm.

Datum objave: 08.11.2018   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za prerez objekta!
lp

ODGOVOR

Podatek o višini objekta je naveden v »strokovnem gradivu« v tehničnem poročilu v točki »2.0. Obstoječe stanje«.


Datum objave: 09.11.2018   13:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kakšna bo odločitev projektanta, če dobavitelj strešnih panelov ne izda garancije zaradi premajhnega naklona?

ODGOVOR

Na trgu so na voljo strešni paneli, za katere proizvajalci dovoljujejo vgradnjo v naklonu 5°, kakršen je naklon strešine, katere zamenjava je predmet tega javnega naročila. Od ponudnikov vsekakor pričakujemo, da bodo pri pripravi svojih ponudb to upoštevali. Odločitev projektanta (nadzora in naročnika) v tem primeru bo, da mora izvajalec dobaviti takšne strešne panele, za katere proizvajalec dovoljuje vgradnjo v naklonu 5°.