Dosje javnega naročila 007529/2018
Naročnik: OBČINA ANKARAN, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano
Gradnje: Vzdrževalna dela na Vinogradniški poti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.567,52 EUR

JN007529/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.10.2018
JN007529/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2018
JN007529/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.01.2019
JN007529/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007529/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66
6280
SI
Ankaran - Ancarano
Slovenija
Finančna služba
ofr@obcina-ankaran.si
+386 56653000

Internetni naslovi
http://obcina-ankaran.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževalna dela na Vinogradniški poti
Referenčna številka dokumenta: JN-09/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževalna dela na Vinogradniški poti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževalna dela na Vinogradniški poti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2018   11:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.11.2018   10:36
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo postavke 1 odvodnja požiralniki preverba stanja obstoječega GRP 500 meteornega kanala.

Koliko metrov kanala in kakšen je premer cevi ki ga je potrebno pregledati ?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Gre za preverbo izvedenega cevovoda meteornega kanala poliestrske cevi premera 500mm, na dolžini 390m.

Kanalizacija je bila zgrajena po sodobnih standardih leta 2010, za potrebe rekonstrukcije Vinogradniške ceste in stanovanjske soseske Gaželj.

Objekta do sedaj nista bila izvedena, na cevovod se tako priključuje samo dostopna cesta na parc. 957/11. Pred navezavo požiralnikov je tako predviden pregled in po potrebi spiranje cevovoda.