Dosje javnega naročila 007532/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Gradnje: NOVOGRADNJA POVEZOVALNE CESTE S-J-3 SEVERNI DEL V POSLOVNO PROIZVODNI CONI TEZNO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007532/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.10.2018
JN007532/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2018
JN007532/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007532/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5102
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NOVOGRADNJA POVEZOVALNE CESTE S-J-3 SEVERNI DEL V POSLOVNO PROIZVODNI CONI TEZNO
Referenčna številka dokumenta: 41001-837/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
novogradnja ceste
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
novogradnja ceste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Novogradnja povezovalne ceste S-J-3, severni del, v Poslovno proizvodni coni Tezno je kot podprojekt uvrščen v projekt, št. 10 »Cesta S-J-3 v Poslovno proizvodni coni Tezno, odseka sever in jug (K5-K8)«, v skladu z Dogovorom za razvoj Podravske razvojne regije, št. 3030-123/2015/35 z dne 17.11.2017, in Dopolnitvijo št. 1 k Dogovoru za razvoj Podravske razvojne regije, št. 3030-44/2018/146 z dne 20


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2018   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2018   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da nam ponudnikom, podate ocenjeno vrednost tega naročila, saj na strani 4 in 7 navodil ponudnikom omenjate, da cena ponudnikov ne sme presegati zagotovljenih sredstev naročnika. Kolikšna so vaša zagotovljena sredstva za ta razpis? S to informacijo se lahko izognemo marsikaterim nevšečnostim tako ponudniki kot vi kot naročnik.

Vnaprej hvala za odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani.

Naročnik v fazi oddaje ponudb ne bo razkrival zagotovljenih sredstev. V kolikor bodo vse prejete ponudbe zagotovljena sredstva presegala, bodo k pogajanjem o ceni povabljeni vsi tisti ponudniki, ki v ostalih kriteriji izpolnjujejo zahteve naročnika.

V kolikor bo do pogajanj prišlo, bo naročnik razkril svoja zagotovljena sredstva.

lep pozdrav

Datum objave: 08.11.2018   10:17
VPRAŠANJE
Ali lahko prokuristi podpišejo ponudbo brez posebnih pooblastil, kot jih omenjate v točki 3. Navodil (Izpolnitev in priprava ponudbe), saj so že po prokuri pooblaščeni za podpis pogodb, kaj šele ponudbe? Prosimo vas za čimprejšnji odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani.

Lahko.

lep pozdrav