Dosje javnega naročila 007549/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: RAČUNALNIŠKA OPREMA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.511,76 EUR

JN007549/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2018
JN007549/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2018
JN007549/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2018
JN007549/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.02.2019
JN007549/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN007549/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN007549/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007549/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/
http://www.sb-nm.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sb-nm.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5108
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RAČUNALNIŠKA OPREMA
Referenčna številka dokumenta: 16-22/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Računalniška oprema:
sklop 1: Namizni računalnik (Small Form Factor) s pripadajočimi monitorji
sklop 2: Prenosni računalniki
sklop 3: Programska oprema
sklop 4: Namizni računalnik AIO - Touch screen
sklop 5: Namizni računalnik AIO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Namizni računalnik (Small Form Factor) s pripadajočimi monitorji
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Namizni računalnik (Small Form Factor) s pripadajočimi monitorji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Podsklop 2: Prenosni računalniki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenosni računalniki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Programska oprema
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Programska oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Namizni računalnik AIO - Touch screen
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: nm
II.2.4 Opis javnega naročila
Namizni računalnik AIO - Touch screen
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Namizni računalnik AIO
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: nm
II.2.4 Opis javnega naročila
Namizni računalnik AIO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.11.2018   10:00
Kraj: Avtomatsko elektronsko javno odpiranje ponudb preko portala DJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2018   16:38
VPRAŠANJE
Ali je zahtevana tudi oddaja ESPD obrazca? V tem primeru prosimo za dopolnitev dokumentacije z ustrezno povezavo.

ODGOVOR
Ker gre za postopek NMV predložitev obrazca ESPD ni obvezna in zahtevana.
Za namen izkazovanja izpolnjevanja pogojev za sodelovanje je naročnik predvidel Krovno izjavo ponudnika. Pri oddaji ponudbe naj ponudnik v razdelek ESPD naloži scan ponudnikove (izpolnjene, podpisane in žigosane) Krovne izjave.



Datum objave: 12.11.2018   09:15
VPRAŠANJE
1. Pri prenosnikih zahtevate i5 procesor 8 generacije z vsaj 2.8 GHz osnovne frekvence. Ali je prišlo do napake, saj je ista zahteva pri desktopih?
2. Pri osnovnem prenosniku želite 128 GB NVMe SSD. Ali je ta kapaciteta lahko SATA?
3. Pri all-in-one računalnikih želite, da ima DisplayPort vhod in izhod, kar ima en model našega računalnika, drugi model pa ima DVD enoto. Mora biti oboje?


ODGOVOR
1. Naročnik popravlja zahtevo - pri prenosnikih zahtevamo i5 procesor z vsaj 1,6GHz osnovne frekvence.
2. NE.
3. Naročnik popravlja zahtevo - dovolj je samo izhod, potrebujemo za priklop morebitnega dodatnega ekrana.




Datum objave: 12.11.2018   09:55
VPRAŠANJE
1. Pri prenosnikih zahtevate i5 procesor 8 generacije z vsaj 2.8 GHz osnovne frekvence. Ali je prišlo do napake, saj je ista zahteva pri desktopih?
2. Pri osnovnem prenosniku želite 128 GB NVMe SSD. Ali je ta kapaciteta lahko SATA?
3. Pri all-in-one računalnikih želite, da ima DisplayPort vhod in izhod, kar ima en model našega računalnika, drugi model pa ima DVD enoto. Mora biti oboje?


ODGOVOR
Naročnik popravlja odgovor pod tč.1 in 3, tako da glasi:
1.Pri prenosnikih zahtevamo i5 procesor 8. generacije vsaj 1,6GHz osnovne frekvence.
3.zahteva ostaja nespremenjena, da ima DisplayPort vhod in izhod, in DVD enoto.



Datum objave: 19.11.2018   12:25
Po ponovni proučitvi situacije v zvezi z vprašanjem ponudnika, ki se je nanašalo na Sklop 5: Namizni računalnik AIO: " Pri all-in-one računalnikih želite, da ima DisplayPort vhod in izhod, kar ima en model našega računalnika, drugi model pa ima DVD enoto. Mora biti oboje?" in že objavljenih odgovorov naročnika na to vprašanje, naročnik v izogib nejasnostim dodatno pojasnjuje oz. popravlja dotično zahtevo tako, da po novem glasi:

"DisplayPort (možnost vhoda in izhoda) ali 1x DisplayPort in HDMI".

Glede na pozno posredovano pojasnilo/popravek bo naročnik ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudbe in rok javnega odpiranja ponudb:

Rok za predložitev ponudb do 23.11.2018 do 09:00
Odpiranje ponudb 23.11.2018 ob 10:00