Dosje javnega naročila 007551/2018
Naročnik: Zdravstveno reševalni center Koroške, Ob Suhi 11A, 2390 Ravne na Koroškem
Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM BLAGOM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007551/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2018
JN007551/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007551/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zdravstveno reševalni center Koroške
Ob Suhi 11A
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
Kristina Močnik
kristina.mocnik@zrck.si
+386 28705286
+386 28705319

Internetni naslovi
http://www.zrck.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/281385/3_RCK_medicinskoPotroSni.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/281385/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5113
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM BLAGOM
Referenčna številka dokumenta: JN_2/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM BLAGOM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM BLAGOM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2018   09:01
Kraj: javno odpiranje preko portala eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
javno odpiranje preko portala eJNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2018   22:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunu razpisujete 141 artiklov v enem sklopu. Takšna sestava sklopa je pisana samo enemu ponudniku. S takšnim načinom priprave JN ne boste dosegli popolnoma nič pri zniževanju cen, saj boste za pridobili samo eno ponudbo.

Opozarjamo vas, da ste s tem, ko ste v ta sklop umestili različne materiale kršili:
6. člen iz ZJN
(načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti)
(1) Naročnik mora izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito
porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s
predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.
7. člen
(načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki)
(1) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki,
zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s
tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu
oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.
9. člen
(načelo enakopravne obravnave ponudnikov)
(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in
glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost
zahtev naročnika glede na predmet naročila.
(2) Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali
osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo
opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.
glede na zgoraj navedeno,vas pozivamo, da odprete sklo'p. Le tako boste pridobili več
ustreznih ponudb.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik sklopa ne bo delil na več sklopov.

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Objavljen predračun vsebuje zelo pester nabor artiklov in hkrati zahtevate, da ponudniki ponudimo vse pozicije, kar vam lahko ponudi en sam ponudnik. Predlagamo, da objavljen predračun smiselno razdelite na več manjših sklopov. S tem boste omogočili prijavo na javno naročilo več ponudnikom, v nasprotnem primeru, pa boste prejeli le eno ponudbo. Prosimo, preoblikujte predračun tako, da bodo artikli porazdeljeni v več sklopih (ponudniki lahko v tem primeru prijavljamo blago 100% po posameznem sklopu) ali pa dovolite, da lahko ponudniki oddamo ponudbo po posameznem artiklu. Hvala ker upoštevate naš predlog.

ODGOVOR
Naročnik sklopa ne bo delil na več sklopov.

VPRAŠANJE
Ali moramo ponuditi vse artkle?

ODGOVOR
Da, naročnik želi da ponudite vse artikle.Datum objave: 12.11.2018   18:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo odprite sklop Elektrode.

Saj glede na pretekle JR želite samo originalne defibrilacijske elektrode. Te pa vam lahko ponudi samo en ponudnik.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik prekinja postopek javnega naročila.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Če bi želeli znižati stroške nabave potrošniškega materiala, bi morali ločiti material na čimveč sklopov- s tem bi si zagotovili večjo konkurenco ponudnikov in bistveno nižje cene !
Razmislite o tem - monopol še nikoli ni bil dober!ODGOVOR
Naročnik prekinja postopek javnega naročila.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

odgovorili ste, da ne boste sklopa razdeljevali/odprli.

Potem najbolje, da sploh ne razpisujete javnega naročila. Prihranili boste sebi veliko časa, a žal NIČ denarja...
Očitno ima vaša ustanova veliko denarja, da si to lahko privošči..

Verjetno tisti, ki so sestavljali to JN tudi vsa živila za gospodinjstvo kupujejo pri enem veletrgovcu? Če bi delali z lastnim denarjem bi trikrat premisli, kje in za kakšno ceno bi naročali. Tako kot to delate, ko greste s svojim denarjem v trgovino ...

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik prekinja postopek javnega naročila.

VPRAŠANJE
Prosimo vas, da dovolite prijavo na posamezen artikel, sicer objavljen razpis ne upošteva določil ZJN-3. Ali želite najugodnejšo ponudbo ali le samo enega dobavitelja za ves razpisan material?

ODGOVOR
Naročnik prekinja postopek javnega naročila.