Dosje javnega naročila 007559/2018
Naročnik: OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14B, 9262 Rogašovci
Gradnje: PRIZIDEK LEKARNE PRI ZDRAVSTVENI POSTAJI ROGAŠOVCI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007559/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2018
JN007559/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2018
JN007559/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007559/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14B
9262
SI
Rogašovci
Slovenija
marija saje, marija saje
obcina.rogasovci@siol.net
+386 25588816
+386 25588812

Internetni naslovi
http://www.obcina-rogsovci.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina-rogsovci.si
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/281437/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5119
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRIZIDEK LEKARNE PRI ZDRAVSTVENI POSTAJI ROGAŠOVCI
Referenčna številka dokumenta: 430-8/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
GRADNJA PRIZIDKA LEKARNE PRI ZDRAVSTVENI POSTAJI ROGAŠOVCI, KI OBSEGA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA IN ZUNANJO UREDITEV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ROGAŠOVCI 14A, 9262 ROGAŠOVCI
II.2.4 Opis javnega naročila
GRADNJA PRIZIDKA LEKARNE PRI ZDRAVSTVENI POSTAJI ROGAŠOVCI, KI OBSEGA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA IN ZUNANJO UREDITEV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 03.12.2018
Konec: 30.06.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V PRIMERIH VIŠJE SILE
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
KOT V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2018   09:01
Kraj: ELEKTRONSKO ODPIRANJE PONUDB

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
MARIJA SAJEOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.10.2018   10:23
Spoštovani,

smo že uredili. Žal je za vsako dejanje potreben čas, saj sistem ni sočasen in je za objavo vse potrebne dokumentacije potreben tudi človeški faktor.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 05.11.2018   15:17
Spoštovani,
Pravilen rok izvedbe - primopredaja objekta je do 30. 6. 2019- obrazec 7.
Spremeni se drugi odstavek 6. člena vzorca pogodbe, ki po novem glasi:
"Rok izvedbe vseh del po tej pogodbi je 30. 6. 2019, tj. ko so uspešno izvedeni vsi kakovostni pregledi, odpravljene vse pomanjkljivosti, izpolnjeni vsi pogoji za delo in izvedena zapisniška primopredaja."

Datum objave: 07.11.2018   12:07
Lahko predložite kopijo reference, vendar mora le ta vsebovato vse podatke, kot jih zahteva naš obrazec.

Datum objave: 07.11.2018   14:06

Da, vzorce bančnih garancij ponudniki samo požigosate in podpišete ter pustite neizpolnjene.

Datum objave: 08.11.2018   10:11
Obrazec je objavljen pri objavi zadevnega javnega naročila na portalu javnih naroči, točka I. 3