Dosje javnega naročila 007561/2018
Naročnik: OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov Okrajnega sodišča v Ljubljani od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007561/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2018
JN007561/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2018
JN007561/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007561/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Miklošičeva cesta 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Vesna Golob
vesna.golob@sodisce.si
+386 14747600
+386 14747705

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si/okralj/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/281460/Razpisna_dokumentacija_-_čiščenje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5056
I.4 Vrsta javnega naročnika
Pravosodni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov Okrajnega sodišča v Ljubljani od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Referenčna številka dokumenta: Su 372/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Čiščenje poslovnih prostorov Okrajnega sodišča v Ljubljani se izvaja na objektih Miklošičeva 8, Miklošičeva 10, Miklošičeva 12, Mali trg 6 in Kersnikova 2 v Ljubljani.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje poslovnih prostorov Okrajnega sodišča v Ljubljani od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2018   11:00
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2018   10:00

Dodatne informacije:
Ogled poslovnih prostorov bo naročnik organiziral dne 8. 11. 2018 s pričetkom ob 10.00 uri na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana. Izven navedenega termina ogledi ne bodo možni. Ogled prostorov ni obvezen.

Ponudnike prosimo, da še posebej natančno preberejo četrto (4.) točko razpisne dokumentacije - Tehnične specifikacije.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2018   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo, ali bo naročnik v primeru ugotovitev, da se izkaže neresničnost vpisanih podatkov s strani ponudnikov na obrazcu ESPD ravnali skladno z ZJN-3 in navedbami v razpisni dokumentaciji in takega ponudnika, oziroma njegovo ponudbo, kot nedopustno IZLOČILI iz nadaljnje obravnave javnega naročila?

Hvala za odgovor,

lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo ravnal skladno z ZJN-3 in navedbami v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.11.2018   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali bo naročnik ob preverjanju verodostojnosti podatkov ponudnikov na obrazcu ESPD pri Inšpektoratu za delo v primeru izrečenih večkratnih pravnomočnih glob in kazni zaradi kršitev delovne in socialne kršitve zakonodaje, ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo preveril verodostojnost podatkov ponudnikov, navedenih v obrazcu ESPD, in postopal skladno z veljavno zakonodajo.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.11.2018   11:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali boste ponudnike, ki ne izpolnjujejo 57.ČLENA DIREKTIVE 2014/24/EU (III. del ESPD) navkljub temu, da na ESPD obrazcu označijo, da izpolnjujejo vse zahtevane pogoje, kar je v zadnjem času že praksa - EDEN IZMED PONUDNIKOV, KI JE LAGAL, JE TRENUTNI IZVAJALEC ČIŠČENJA OBJEKTOV PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA, Okrajnega sodišča v Ljubljani
.
V vednost vas obveščamo o javno dostopnih podatkih ugotovljenih s strani Inšpektorata za delo.

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
V postopku oddaje javnega naročila, ki je objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave JN002820/2018 se kot najugodnejši ponudnik izbere:
XY
Obrazložitev:
Naročnik je na Portalu javnih naročil pod št. objave objavil javno naročilo »Vrtca Mengeš«
Na rok za oddajo ponudb dne 28.5.2016 do 10:00 ure je naročnik prejel ponudbe ponudnikov:
PANTA RHEI d.o.o., Litostrojska ccsta 44 E, Ljubliana (v nadalievanju PANTA RHEI d.o.o.)
CELOVITE STORITVE d.o.o., Puhova ulica 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju CELOVITE STORITVE d.o.o.)
Cleaning, d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. juniia 25, Ljubljana (v nadaljevanju: Cleaning d.o.o.)
Aktiva čiščenje d.o.o., Liublianska cesta 12F, Trzin ( v nadaljevanju: Aktiva čiščenje d.o.o.)
Valina d.o.o., Štepanjska cesta 221), Ljubljana (v nadaljevanju: Valina d.o.o.)

Naročnik je v fazi preverjanja ponudb ugotovil, da ponudnik XY, ki se je po merilu za izbor uvrstil na najvišje mesto, izkazuje izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, Naročnik ugotavlja, da je ponudba ponudnika XY dopustna ponudba, zato je skladno z določilom 90, Člena ZJN-3 sprejel to odločitev o oddaji javnega naročila.
Naročnik je na Inšpektorat za delo poslal prošnjo za pridobitev podatkov, ali so bile ponudnikom, ki so oddali ponudbo v predmetnem javnem naročilu v obdobju od 27.4.2015 dalje izrečene pravnomočne globe in kazni zaradi kršitev delovne in socialne zakonodaje.
Naročnik je s strani Inšpektorata za delo dne 14.6.2018 prejel obvestilo iz katerega izhaja, da so bile ponudnikom CELOVITE STORITVE d.o.o., Cleaning, d.o.o., Aktiva Čiščenje d.o.o. in Valina d.o.o. izrečene pravnomočne upravne odločbe v zvezi s kršitvijo delovne in socialne zakonodaje.

Naročnik je ugotovil, da ponudnik Valina d.o.o. ne izkazuje izpolnjevanje pogoja, določenega v točki 13.10. Navodil ponudnikom, saj mu je bila s strani pristojnega inšpekcijskega organa od dne 22.12.2017 izrečenih več pravnomočnih upravnih odločb v zvezi s kršitvijo ZDR-I, ZVZD-I in ZEPDSV. Glede na dejstvo, da ponudnik ne izpolnjuje pogoja po spoštovanju veljavne delovne, socialne in okoljske zakonodaje gre ugotoviti, da skladno z določilom 29. točke prvega odstavka 2. Člena ZJN-3, da ponudba VALINA d.o.o. ni dopustna ponudba, zato jo je naročnik izločil.

Naročnik je ugotovil, da ponudnik Celovite storitve d.o.o. ne izkazuje izpolnjevanje pogoja, določenega v točki 13.10, Navodil ponudnikom, saj mu je bila s strani pristojnega inšpekcijskega organa od dne 15.2.2017 izrečenih več pravnomočnih upravnih odločb v zvezi s kršitvijo ZDR-I in ZVZD-I. Glede na dejstvo, da ponudnik ne izpolnjuje pogoja po spoštovanju veljavne delovne, socialne in okoljske zakonodaje gre ugotoviti, da skladno z določilom 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 da ponudba CELOVITE STORITVE d.o.o. ni dopustna ponudba, zato jo je naročnik izločil.

Naročnik je ugotovil, da ponudnik Aktiva čiščenje d.o.o. ne izkazuje Izpolnjevanje pogoja, določenega v točki 13.1 (Navodil ponudnikom) mu je bila s strani pristojnega inšpekcijskega organa od dne 6.10.2015 izrečenih ved pravnomočnih upravnih odločb v zvezi s kršitvijo ZDR-I in ZVZI)-I. Glede na dejstvo, da ponudnik ne izpolnjuje pogoja po spoštovanju veljavne delovne, socialne in okoljske zakonodaje gre ugotoviti, da skladno z določilom 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ponudba Aktiva Čiščenje d.o.o. ni dopustna ponudba, zato jo je naročnik izločil.

Naročnik je ugotovil, da ponudnik Cleaning d.o.o. ne izkazuje izpolnjevanje pogoja, določenega v točki 13.10. Navodil ponudnikom, saj mu je bila s strani pristojnega Inšpekcijskega organa od dne 14.12.2017 izrečena pravnomočna upravna odločba v zvezi s kršitvijo ZEPDSV. Glede na dejstvo, da ponudnik ne izpolnjuje pogoja po spoštovanju veljavne delovne, socialne in okoljske zakonodaje gre ugotoviti, da skladno z določilom 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 da ponudba Cleaning d.o.o. ni dopustna ponudba , zato jo je naročnik izločil.

V zadnjem času se zgleda pojavlja praksa da ponudniki kljub mnogim kršitvam zakonodaje LAŽEJO pri podatkih od izpolnjevanju ESPD obrazca, saj naročniki podatkov NE PREVERJAJO.

Poleg tega mnogi je mnogim ugotovljeno kršenje pogodbenih določil, in jih naročniki kaznujejo s pogodbenimi kaznimi, vendar NIHČE OD TEH PREKRŠKARJEV NI NA NEGATIVNI LISTI PONUDNIKOV.

Prosimo za odgovor in pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo postopal skladno z veljavno zakonodajo.

Lep pozdrav!