Dosje javnega naročila 007673/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Izvedba GOI del za ureditev prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah, na okoljsko manj obremenjujoč način«.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 124.557,73 EUR

JN007673/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.11.2018
JN007673/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.11.2018
JN007673/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2018
JN007673/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.01.2019
JN007673/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007673/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5192
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Izvedba GOI del za ureditev prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah, na okoljsko manj obremenjujoč način«.
Referenčna številka dokumenta: 4300-127/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213150
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba GOI del za ureditev prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah, na okoljsko manj obremenjujoč način.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213150
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Domžale, Ljubljanska cesta 72
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba GOI del za ureditev prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah, na okoljsko manj obremenjujoč način, skladno s tehničnim opisom (načrti: arhitekture, elektro inštalacij in opreme, strojnih inštalacij in opreme), temeljnimi okoljskimi zahtevami ter s predračunom - popisom del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2018   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2018   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosili bi še za načrte elektro in strojnih inštalacij, ter za ogled prostorov.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Naročnik meni, da je iz razpisne dokumentacije možno pridobiti dovolj podatkov za pripravo ponudbe, to je iz tehničnega opisa, temeljnih okoljskih zahtev ter popisa materiala in del. Poleg tega bo organiziran ogled objekta.

Naročnik sporoča zainteresiranim ponudnikom, da bo ogled prostorov

v petek, 16. 11. 2018 ob 10.00 uri,

z zbirnim mestom pred vhodom v prostore Finančne uprave Republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana, Dislocirana enota Domžale,
na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah.


Datum objave: 14.11.2018   10:33
VPRAŠANJE
v RD navajatepod točko 11.3.2: Če bo podizvajalec opravljal dela, navedena v predračunu, v več kot 50% (petdesetih odstotkih) od celotne vrednosti naročila, mora tudi podizvajalec, poleg ponudnika, izpolnjevati pogoj iz točke 9.2.1 teh navodil. (tehnična sposobnost).
Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora predložiti podizvajalec (npr. obrazec »Izjava za druge gospodarske subjekte«).

Vprašanje: Ker naše podjetje deluje kot gradbeni inženiring, sodelujemo s podizvajalci. Cca. 80% del izvedejo podizvajalci, ampak vsak na svojem področju (gradbena dela, slikopleskarska dela, podarska dela, elektro dela, strojne instalacije,....) in nobeden na svojem področju ne preseže 50 % od celotne vrednosti.
A razumemo prav, da mora izpolnjevati pogoj iz točke 9.2.1 samo podizvajalec, ki za svoje področje preseže 50% od celotne vrednosti?

Za vsakega podizvajalca moramo priložiti: obrazec "Izjava za druge gospodarske subjekte" in obrazec za neposredna plačila (v kolikor to zahteva)?


ODGOVOR

Pogoj iz točke 9.1.2. (tehnična sposobnost) , mora izpolnjevati ponudnik in posamezni podizvajalec, če je vrednost posameznih del posameznega podizvajalca višja od 50 % celotne ponudbene vrednosti naročila.

Ponudbi mora biti za vsakega podizvajalca posebej priložena "Izjava za druge gospodarske subjekte" in obrazec "soglasje podizvajalca", če posamezni podizvajalec zahteva neposredno plačilo.


Datum objave: 14.11.2018   11:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri izdelovanju ponudbe, smo ugotovili napake v popisu del in sicer:
- v listu Tlakarska dela: pri skupni vsoti ni zajeta postavka 3.

- v listu Načrt elektro opreme skupaj:
- Postavka A15, prva alineja nima merske enote.

- Postavka A16 nima narejene formule, tako da je tudi ne zajame v skupni vsoti.


Ker so popisi zaklenjeni vas prosim za odpravo napak.


Hvala!


ODGOVOR

Naročnik je odpravil napake v obrazcu predračun s popisom materiala in del. Novi obrazec z imenom

»6_NMVDOM_42_2018_NOVO_PREDRAČUN_s_popisom_materiala_in_del-1.xlsx«,

je objavljen na naročnikovi spletni strani.Datum objave: 21.11.2018   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, koliko znaša ocenjena vrednost naročila?

ODGOVOR

Ocenjena vrednost naročila je 114.754,10 EUR brez DDV.


Datum objave: 23.11.2018   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim, sporočite, čigave žaluzije imate montirane, od katerega proizvajalca? Ker nihče ne bo želel popravljati žaluzij drugega proizvajalca. Hvala za hiter odgovor!

ODGOVOR

Žaluzije je izdelal in vzdrževal Jan Peterka, s.p., Slovenska cesta 81, 1234 Mengeš.

Datum objave: 26.11.2018   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani

prosim za podatek - IV Pleskarska dela, Postavka 1. Kakšen cenovni razred, nabavno ceno ali izbor tapet je potrebno zajeti, saj je razpon cen tapet od najcenejše do najdražje zelo velik in na takšni količini predstavlja veliko razliko.

ODGOVOR

Upoštevati je treba opis v popisih del. Tapete naj v celoti izpolnjujejo naročnikove zahteve, ki so navedene v točki 1/5. tehničnega opisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 26.11.2018   10:34
VPRAŠANJE
Ali so zagotovljena sredstva naročnika enaka ocenjeni vrednosti? Hvala za odgovor

ODGOVOR

Naročnikova zagotovljena sredstva so enaka ocenjeni vrednosti tega javnega naročila.

Datum objave: 26.11.2018   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim da odgovorite na vprašanje okoli žaluzij! Nadalje pa prosim, da napišete zakaj ste podaljšali rok za oddajo ponudb? Ali bodo kakšne bistvene spremembe?Hvala

ODGOVOR

V popisu del je ocenjeno, da se 25% žaluzij zamenja, na drugih se popravijo oz. zamenjajo vodila. Naročnik lahko v skladu z ZJN-3 podaljša rok za oddajo ponudb in če bodo bistvene spremembe razpisne dokumentacije, jih bo naročnik pravočasno objavil.


Datum objave: 26.11.2018   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- v postavki rušitvena dela post. 3 navedite vrsto in deb. lesenih oblog parapetov ( 56m2) in kje je zajeta ponovna uporaba oz. montaža
- v postavki zidarska dela post. 1 izvedba obloge notranjih sten z XPS ploščami, ali je potrebno ponuditi v ceni tudi rabiciranje, oz. navedite finalno obdelavo teh sten in kje je zajeta.
- mizarska dela post.3 -lesena stena dim. 2,15x2,12 m; gradbena odprtina 2,08x2,50m navedite dejanske izmere stene, oz. objavite detajl
- zaključna dela post. 2 zunanje žaluzije cca 37 mm jih več ni na tržišču - navedite, katere dimenzije naj ponudimo, 50 ali 80mm in ali na ročni pogon. Prav tako preverite smotrnost popravila obstoječih - glede videza zamenjave z novimi.
- elektroinstalacije post. 1 demontaža in ponovna montaža spuščenega stropa - le to zajema celotno kvadraturo?

ODGOVOR

- debelina obloge je cca 1 cm; naročnik bo del oblog (nepoškodovanih in primernih dimenzij) shranil za nadaljnjo uporabo (odlagalne mize in podobno). Nadaljna uporaba oz. montaža teh oblog ni predmet tega naročila;

- XPS plošče se lepijo na zunanje stene v območju spuščenega stropa, za preprečitev toplotnih mostov, površine ne bodo vidne in zato ni predvidenih končnih obdelav;

- upoštevati je treba dimenzije gradbene odprtine, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, v popisu del, mizarska dela post. 3;

- naročnik bo upošteval tudi žaluzije 50 mm. Žaluzije, tako obstoječe kot tudi nove, so na ročni pogon. Popravilo obstoječih žaluzij se izvede, kot je predvideno v popisu del;

- elektroinštalacije v post. 1 - demontaža in ponovna montaža spuščenega stropa, zajema celotno kvadraturo.

Datum objave: 26.11.2018   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za jasne odgovore:
1. ali pravilno razumemo, da boste pogajanja izvedli samo v primeru, če bodo vse ponudbe presegale ocenjeno vrednost?
2. ali bodo pogajanja, če bo zgolj ena ponudba nižja od ocenjene vrednosti?
3.ali je naročnik zagotovil sredstva enaka ocenjeni vrednosti, tj. cca 140.000,00 EUR z ddv?
4.ali bo naročnik v primeru pogajanj napovedal zadnji krog pogajanj?
Hvala za odgovore

ODGOVOR

Ad 1)

Naročnik bo izvedel pogajanja, če ne bo prejel nobene dopustne ponudbe in bo povabil na pogajanja samo tiste ponudnike, katerih ponudbe v celoti izpolnjujejo vse druge zahteve naročnika iz navodil, vendar vrednost njihove ponudbe presega naročnikova zagotovljena sredstva.

Ad 2)

Pogajanj ne bo, če bo vsaj ena dopustna ponudba v okviru naročnikovih zagotovljeni sredstev.

Ad 3)

Naročnik je zagotovil sredstva v višini ocenjene vrednosti naročila, to je 114.754,10 EUR brez DDV.

Ad 4)

Naročnik bo v primeru pogajanj napovedal zadnji krog . V zadnjem krogu pogajanj bo naročnik vse ponudnike, ki bodo vabljeni k pogajanjem, (ne glede na udeležbo na pogajanjih), povabil k oddaji končne ponudbe preko sistema e-JN.