Dosje javnega naročila 007932/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema MZI - Direktorata za energijo za obdobje od 2019 do 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 48.641,40 EUR

JN007932/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.11.2018
JN007932/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2019
JN007932/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.03.2019
JN007932/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007932/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzip.jn@gov.si
mzip.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788170

Internetni naslovi
http://www.mzi.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282101/RD_in_PP_za_JN_Vzdrževanje_informacijskega_sistema_DE_2019_2021.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282101/espd/Narocnik_ESPD_JN_inf_sistem_DE_2019_2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5467
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema MZI - Direktorata za energijo za obdobje od 2019 do 2021
Referenčna številka dokumenta: 430-54/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema naročnika za potrebe Direktorata za energijo za triletno obdobje od leta 2019 dalje. Informacijski sistem MZI-DE vključuje dva ločena sistema, in sicer:
spletno aplikacijo »EPOS za online zbiranje podatkov«,
spletno stran »Portal Energetika«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72510000
72540000
72590000
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema naročnika za potrebe Direktorata za energijo za triletno obdobje od leta 2019 dalje. Informacijski sistem MZI-DE vključuje dva ločena sistema, in sicer:
spletno aplikacijo »EPOS za online zbiranje podatkov«,
spletno stran »Portal Energetika«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.12.2018   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb poteka elektronsko preko sistema e.jn.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb poteka elektronsko preko sistema e.jn.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.12.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.12.2018   12:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko za oba kadra, ki jih bomo navedli priložimo potrdilo istega naročnika/ projekta?
Ali prav razumemo, da za projekte, ki jih bomo navedli in priložili potrdila iz točke 2 (reference ponudnika) ne smemo istih potrjevati za kadre iz obrazca 3? Če prav sklepamo potem zahtevate skupaj 4 potrjene reference, 2 za ponudnika/ podjetje in 2 za kadre (pod pogojem, da sta oba navedena kadra v istem referenčnem projektu).

ODGOVOR št. 1:

Pod a) Da, v kolikor sta oba nominirana kadra sodelovala pri istem projektu (vezano na kadrovsko sposobnost).

Pod b) Ne. Za dokazovanje tehnične sposobnosti (reference) in za dokazovanje kadrovske sposobnosti lahko uporabite isti projekt, v kolikor le ta izpolnjuje pogoje pri obeh točkah.

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 04.12.2018   08:25
VPRAŠANJE
Zdravo,
Ali je možno pridobit spisek vseh obstoječih modulov za posamezno spletišče?
Ali je možno pridobiti dokumentacijo obstoječe funkcionalnosti za e-poročanje (XSD sheme, spletni obrazci)?
Ali je možno dobiti testni račun za dostop do portala/aplikacije e-poročanje?
V konkretnem primeru aplikacije kaj so šifranti in kako so trenutno definirani oziroma kako se dodaja nove šifrante v trenutni rešitvi?
Kaj v konkretnem primeru pomeni izvoz podatkov iz baze v naprednejši strukturirani XML za lažjo izmenjevo podatkov? Je možno dobit kakšen trenutni XML izvoz?

ODGOVOR št. 2:

Ali je možno pridobit spisek vseh obstoječih modulov za posamezno spletišče?

Obstoječi vtičniki/installed extensions:

Portal EPOS:.
lasten vtičnik EPOS razvit s strani izvajalca + ostali javni dostopni TYPO3 vtičniki iz repozitorija

Portal Energetika:
javni razpisi (nadgrajen javno dostopni modul).. t3_javni_razpis
push to facebook za avtomatsko objavo novice na FB.. news_facebook_publish/ c_facebook_publisher
prijava na e-novice.... email_subscription
novice (nadgrajen modul)... news
pošiljanje novic (nadgrajen modul).. direct_mail
PX web za nalaganje PX datotek... px_web_database
ostali standardni moduli (t3editor, fluid_content.., itd)


Ali je možno pridobiti dokumentacijo obstoječe funkcionalnosti za e-poročanje (XSD sheme, spletni obrazci)?

Na voljo so navodila za poročevalce
https://www.epos-de.gov.si/fileadmin/Novodila_EPOS/EPOS_G2_Navodila_Dec_2017_V3.pdf


Ali je možno dobiti testni račun za dostop do portala/aplikacije e-poročanje?

Dostop do admin vmesnika kot tudi testni račun v funkciji poročevalca bo dobil izbrani izvajalec po končanem postopku.


V konkretnem primeru aplikacije kaj so šifranti in kako so trenutno definirani oziroma kako se dodaja nove šifrante v trenutni rešitvi?
Trenutno sistem nima omogočenih šifrantov v XSD shemi, zato se v novi rešitvi pričakuje takšna rešitev z možnostjo dodajanja šifrantov v shemo.

Kaj v konkretnem primeru pomeni izvoz podatkov iz baze v naprednejši strukturirani XML za lažjo izmenjevo podatkov? Je možno dobit kakšen trenutni XML izvoz?
Trenutni XML izvoz ni strukturiran in ne omogoča naprednejšega načina odlaganja podatkov v druge baze B2B, zato sedaj za izvoz uporabljamo zgolj .XLS format. Imamo tudi možnost izvoza v formatu .CSV in .JSON

Lep pozdrav, SJN MZI