Dosje javnega naročila 007746/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA NAKLO, Glavna cesta 47, 4202 Naklo
Blago: Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek

JN007746/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN007746/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2018
JN007746/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.01.2019
JN007746/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN007746/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.02.2019
JN007746/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.05.2019
JN007746/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.09.2019
JN007746/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2020
JN007746/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.06.2020
JN007746/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.10.2020
JN007746/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2021
JN007746/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.06.2021
JN007746/2018-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.09.2021
JN007746/2018-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007746/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 216-493319
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA NAKLO
Glavna cesta 47
4202
SI
Naklo
Slovenija
Marjana Logar
marjana.logar@os-naklo.si
+386 42770143
+386 42770133

Internetni naslovi
https://www.os-naklo.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282105/OŠ-NAKLO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5197
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko meso in izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko piščančje meso in izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene in sveže ribe
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščice in peciva
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo brez aditivov z manjšo vsebnostjo soli
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sendviči
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita, mlevski izdelki
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio žita, mlevski izdelki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže in suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sadje-zelenjava
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331170
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in sadne pijače
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoledi in zamrznjeni sadni deserti
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Predpripravljeni izdelki in brezmesne jedi
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi s 100 % sadnim deležem
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana živila
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03300000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
dodatne ugodnosti10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.12.2018   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.12.2018   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.11.2018   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA NAKLO
Glavna cesta 47
4202
Naklo
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.11.2018   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo za nekatere sklope do 6:15 oz do 7. ure zjutraj.

Predvidevamo, da se je pogoj take dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.

Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.

Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi bila za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, dovolj dostava v roku 48 ur od uradnega prejema naročila do 13.ure, kot je to pogoj pri drugih podobnih sklopih?
Gre za sklope kot so:
Sklop 13: Žita, mlevski izdelki
Sklop 14: Bio žita, mlevski izdelki
Sklop 16: Testenine

Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Lep pozdrav,


ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Naročnik prosi ponudnike, da pri ponudbah akceptirajo ure dostav in dinamiko kot jih je navedel v razpisni dokumentaciji (točka 10.3) in pod specifikacijo
predračuna posameznega sklopa. Hvala.

Lep pozdrav !
Datum objave: 29.11.2018   14:42
VPRAŠANJE
Sklop 19
artikel 9: ali lahko ponudimo peteršilj pakiran po 1kg?
artikel 20: želite mešanico gob z ali brez jurčkov?
artikel 21: beluši zamrznjeni so celi - ali lahko ponudimo te? Bele ali zelene?


ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Korekture bodo uradno objavljene v novi specifikaciji predračuna.

Lep pozdrav !
Datum objave: 29.11.2018   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo še 3 dodatna vprašanja:

Sklop 21: Splošno prehrambeno blago
147 SEME SONČNIČNO, 250 g - ali lahko ponudimo sončnično seme v 200g pakiranju?
149 MEŠANICA SEMEN, 250 g - ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju (Žito)?
153 BIO SADNI NAMAZ IZ MARELIC (70%), brez dodanega sladkorja 250g izdelek nima več te gramature. Izdelek s 70% sadnim deležem se sedaj dobi v 225g pakiranju.
Obstaja še druga možnost. Bio sadni namaz iz marelic v 250g pakiranju, brez dodanega sladkorja, ki pa ima žal samo 65% sadnega deleža marelic.
Povejte kateri izdelek lahko ponudimo? Naročnika prosimo, da še enkrat preveri izdelek, katerega zahteva, da se bo skladal z dejanskim stanjem na tržišču. Hvala

Lep pozdrav.


ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Morebitni popravki bodo uradno objavljeni v novi specifikaciji predračuna.

Lep pozdrav !
Datum objave: 29.11.2018   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Sklop 16: Testenine
1 REZANCI ZA JUHO, 5/1 kg izdelka v 5kg ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g ali v 1000g?
4 JUŠNA ZAKUHA RINČICE, 2/1 kg izdelek v tej gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 250g ali v 4kg ali v 5kg? Izdelek rinčice, blagovne znamke Pečjak, namreč ne obstaja. Prosimo, da nam zaupate, katero blagovno znamko ste imeli v mislih, saj izdelka na trgu ne najdemo.
7 REZANCI ŠIROKI, POLŠIROKI, 5/1 kg izdelek v dani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 6kg? Naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
8 POLNOZRNATI ŠIROKI, POLŠIROKI REZANCI, 5/1 kg izdelek v dani gramaturi ne obstaja. Izdelek smo našli samo v 400g. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo vas, da zahtevo dovolite, da bodo ponudbe transparentne. Naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Sklop 20: Sadni sokovi, sirupi in sadne pijače
4 SIRUP GOZDNI SADEŽI, 5/1 l ali lahko ponudimo okus borovnica namesto gozdni sadeži?
6 NEKTAR JAGODA, 1/1, sadni delež 45% - ali lahko ponudimo izdelek nektar jagoda s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano v pravilniku o nektarjih in sokovih?
7 NEKTAR JAGODA, 200 ml, sadni delež 45% - naročnika prosimo, da dopiše minimalno 45% sadni delež, saj bi želeli ponuditi izdelek, ki vsebuje večji sadni delež. Hvala
12 JABOLČNI SOK, 100%, 200 ml, brez konz. ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
13 POMARANČNI SOK, 100%, 200 ml, brez konz. - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
16 SADNI MIKS IZ SADJA 250ml,enakovredno Smoothie ali lahko ponudimo izdelek v 200ml pakiranju?

Sklop 21: Splošno prehrambeno blago
7 CITRONKA, 500g izdelek ima 22% DDV. Ali ga lahko popravimo?
13 ČAJ, meta, rinfuza, 1kg, enakovredno 1001 cvet izdelek v rinfuzi obstaja v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo, saj izdelka v 1000g ne najdemo na trgu?
16 ČAJ, planinski, filter vrečke, 30-40 g, enakovredno 1001 cvet določen imate razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino. Hvala
17 ČAJ, meta, filter vrečke, 30-40 g, enakovredno 1001 cvet določen imate razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino. Hvala
18 ČAJ, hibiskus, filter vrečke, 30-40 g, enakovredno 1001 cvet določen imate razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino. Hvala
22 ČOKOLADA, v prahu, 1 kg, min. 45% kakava ali lahko ponudimo tu 500g pakiranje? V prejšnji postavki bomo ponudili 100g pakiranje, zatorej tu naročnika lepo prosimo, da dovoli ponuditi izdelek od 500-1000g, da lahko ponudimo svoj artikel. Hvala.
22 ČOKOLADA, v prahu, 1 kg, min. 45% kakava izdelka ne najdemo. Izdelek v prahu ima najmanj 35% ali 40% kakava. Izdelek, ki bi imel minimalno 45% kakava na trgu ne najdemo.
23 ČOKOLADA, v prahu, 250 g, min. 45% kakava izdelka ne najdemo. Izdelek v prahu ima najmanj 35% ali 40% kakava. Izdelek, ki bi imel minimalno 45% kakava na trgu ne najdemo. Izdelek kot Gorenjka ima min. 36% kakava.
24 ČOKOLADA, mlečna, 100 g, min 45 % kakava izdelka ne najdemo. Izdelki imajo običajno smo 30% kakava. Izdelka, ki bi imel več kakava in bi se dobil z mlekom na trgu ne najdemo. Gorenjka mlečna čokolada vsebuje samo 30% kakavovih delov.
25 ČOKOLADA, mlečna z lešniki, min. 45 % kakava, 250 g izdelka ne najdemo. Izdelki imajo običajno smo 30% kakava. Izdelka, ki bi imel več kakava in bi se dobil z mlekom in lešniki na trgu ne najdemo. Gorenjka mlečna čokolada vsebuje samo 30% kakavovih delov.
26 ČOKOLADNA BOMBONJERA, MERSI ali enakovredno izdelek nima gramature, a enota mere je kos. Ponudbe tako med seboj ne bodo primerljive. Ali spremenite enoto mere na kg, ali pa določite izdelku gramaturo. Merci bonboniera se dobi v 250g pakiranju.
27 ČOKOLADNI PRELIV, sladki greh, 960 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
29 ČOKOLEŠNIK, ČOKOLINO, 1 kg gre za dva različna artikla. Določite, ali ponudimo izdelek čokolešnik ali čokolino. Izdelka imata drugačno ceno.
32 BIO ZAČIMBA DODATEK JEDEM, enako Vegeta, 3 kg izdelek Vegeta z zelenjavo v 3kg vedru NI BIO. Prosimo za umik zahteve. Raje zahtevajte izdelek s soljo in brez ojačevalcev okusa in konzervansov v vedru in boste dobili zahtevan izdelek.
33 FRITATI ZA JUHO, 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
34 MAJONEZA, 600-700 g ali lahko ponudimo izdelek v 1100g pakiranju?
38 JUHA GRAH ŠUNKA, 1 kg, enakovredno Knor izdelek se dobi v s slanino in ne s šunko in v 2700g (Knorr). Prosimo za popravek. Izdelka v 1000g na trgu ni.
43 KAVNI NADOMESTEK, brez dodanega sladkorja, instant, 100-250 g izdelek kot Franck NI instant. Prosimo za popravek.
določen imate razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino. Hvala
45 KIS, vinski, 5 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.
46 KOMPOT ANANAS, manj sladek, koščki, 2 kg - 3 kg izdelek je mogoče dobiti v 3050g pakiranju. V danem razponu ne obstaja. Naročnika prosimo, da spremeni zahtevano težo. Hvala
49 KOMPOT HRUŠKA, manj sladek, 2 kg - 3 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
53 KOSMIČI RIŽEVI S ČOKOLADO, 1 kg ali ste imeli v mislih čokoladne kosmiče v obliki riža? Izdelek, ki se imenuje čoko rižek? Izdelek ima samo obliko riža ampak samega riža NE vsebuje. Ali lahko ponudimo čokorižek? V kolikor pa dejansko želite riževe kosmiče z dodano čokolado, pa ti NE obstajajo. Prosimo za korekturo opisa izdelka. Hvala
58 KLINČKI, celi, 25-30 g določen imate razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino. Hvala
60 KREMFIX, za utrjevanje smetane, 20 g izdelek smo našli samo v 10g pakiranju. Naročnika prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo, saj izdelka v 20g NE najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
66 MARMELADA MARELIČNA, sadni delež minimalno 60 %, 3-5 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadja, saj izdelka s 60% ali več ne najdemo na trgu? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
67 MARMELADA JAGODNA, sadni delež min, 60 %, 3-5 kg ali lahko ponudimo izdelek. ki vsebuje 55% sadja, saj izdelka s 60% ali več ne najdemo na trgu? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
72 MUŠKATNI OREŠČEK, 500 g-1000 g določen imate razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala
73 NAPOLITANKE ČOKOLADNE, 800g - 1000g ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju?
74 NAPOLITANKE LEŠNIKOVE, 800g - 1000g ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju?
80 OLJE SONČNIČNO, nerafinirano 1 l nerafinirano sončnično olje se dobi SAMO v 500ml pakiranju. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo.
84 PARADIŽNIK KETCHAP, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1300g pakiranju. Naturetin ketchap imate že razpisan v sklopu Konzervirana živila. Hvala
88 PAŠTETA, piščančja, 800 g-900 g izdelek ne obstaja. Prosimo za umik.
89 PAŠTETA, junior, 80-100 g obstaja veliko okusov izdelka Argeta Junior. Obstaja tunina, kokošja itd. Povejte katero ponudimo?
91 PAŠTETA, losos, 25-35 g izdelek v dani gramaturi NE obstaja. Lososova pašteta obstaja samo v 45g, 80g ali v 95g pakiranju. Argeta izdelka v zahtevanem pakiranju nima. Proizvaja samo večje pakiranje.
93 PIŠKOTI, OBROČKI, 1 kg izdelek smo našli v 800g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
100 PECILNI PRAŠEK, 500 g izdelka v 500g ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
103 FILE SKUŠE V MEDITERANSKEM OLJU, PLOČEVINKA, 115g - 125g določen imate razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala
116 SODA BIKARBONA, 40-50 g izdelek ima 22% DDV. Ali ga lahko popravimo?
določen imate razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala
117 SODA BIKARBONA,500 g izdelek ima 22% DDV. Ali ga lahko popravimo?
125 ČOKOLADNI NAMAZ, porcijski, 40 g ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju?
129 CRISPY ŽITA Z VLAKNINAMI, 300g kosmiči Crispy so bili ukinjeni. Zaenkrat je še dobavljiv samo en izdelek v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
133 ŽELATINA V PRAHU, 100g izdelek ima 22% DDV. Ali ga lahko popravimo?
136 BIO RIŽEVI VAFLJI, pak. po 100-200g, brez glutena določen imate razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala
137 BIO NEŽNI CRISPY KRUHKI, nevtralen okus nimate določeno gramaturo izdelka, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala
Izdelek se dobi v 120g pakiranju.
141 SADNO ŽITNA REZINA, SADJE, 90 %, ŽITARICE, temna čokolada, enakovredno Frutabela nimate določeno gramaturo izdelka, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala
Izdelek se dobi v 35g pakiranju?
142 SADNO ŽITNA REZINA, MALINA, 90 % sadja, s temno čokolado, enakovredno Frutabela nimate določeno gramaturo izdelka, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala
Izdelek se dobi v 35g pakiranju?
144 SADNO ŽITNA REZINA, BOROVNICA, 61 % sadja, enakovredno Frutabela nimate določeno gramaturo izdelka, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala
Izdelek se dobi v 44g pakiranju?
145 SADNO ŽITNA REZINA, JABOLKO, 63 % sadja, enakovredno Frutabela nimate določeno gramaturo izdelka, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala
Izdelek se dobi v 44g pakiranju?
146 KORNETI, prazni, za sladoled, 12 kosov v pakiranju ali lahko ponudimo izdelek 25/1? Izdelek, kateri bi bil v pakiranju 12/1 namreč ne najdemo. Prosimo, da izdelek dovolite ponuditi.
150 ŽAFRANIKA, suha, 7 g proizvajalec začimb blagovne znamke Maestro je menjal izdelku gramaturo. Sedaj se dobi v 10g pakiranju. Prosimo za popravek.

Sklop 25: Konzervirana živila
2 AJVAR, nepekoč, 540g, stekleni kozarec ali lahko ponudimo tu 680g pakiranje? V prejšnji postavki bomo ponudili 1000g pakiranje, zatorej tu naročnika lepo prosimo, da dovoli ponuditi izdelek od 500-700g, da lahko ponudimo svoj artikel. Hvala.
13 KUMARICE, vložene, pasterizirane, brez konzervansov, Natureta ali enakovredno, steklen kozarec, 530 g ali lahko ponudimo tu 670g pakiranje? V prejšnji postavki bomo ponudili 1000g pakiranje, zatorej tu naročnika lepo prosimo, da dovoli ponuditi izdelek od 500-700g, da lahko ponudimo svoj artikel. Hvala.
15 PAPRIKA, fileti, Natureta ali enakovredna, steklen kozarec 530g ali lahko ponudimo tu 670g pakiranje? V naslednji postavki bomo ponudili 1000g pakiranje, zatorej tu naročnika lepo prosimo, da dovoli ponuditi izdelek od 500-700g, da lahko ponudimo svoj artikel. Hvala.
19 ČIČERIKA, 570-600 g, v slanici, v steklenem kozarcu, Natureta ali enakovredna izdelek ne obstaja v zahtevani gramaturi. Izdelek z navedenimi zahtevami obstaja samo v 300g pakiranju. Naročnika prosimo, da ponovno preveri gramaturo izdelka.
Ali lahko ponudimo izdelek v 800g konzervi?
OLIVE, zelene, polnjene, 530 g, Natureta ali enakovredna ali lahko ponudimo tu 710g pakiranje? V postavki 21 bomo ponudili 1000g pakiranje, zatorej tu naročnika lepo prosimo, da dovoli ponuditi izdelek od 500-800g, da lahko ponudimo svoj artikel. Hvala.
26 KORUZA VLOŽENA, 4150 g, Natureta ali enakovredno ali lahko ponudimo izdelek v 2600g pakiranju?
27 PARADIŽNIK PELATI, 400 g, Natureta ali enakovredno ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
29 PARADIŽNIKOV KONCENTRAT, 4300g, v konzervi ali lahko ponudimo izdelek v 4500g pakiranju?
30 DŽUVEČ 4000g, v konzervi ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
32 KISLO ZELJE, tradicionalno kisano, 4000 g, Natureta ali enakovredno izdelek je mogoče dobiti v 4x1000g in ne v 4000g. Ali ga lahko ponudimo?

Lep pozdrav.


ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Morebitni popravki bodo uradno objavljeni v novih specifikacijah predračunov.

Lep pozdrav !Datum objave: 29.11.2018   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas:
SKLOP 1 MESO IN MESNI IZDELKI:
5.Junčje meso mleto- stegno ali pleče?
14.Svinjsko meso mleto- stegno ali pleče?
16.Telečje meso mleto- stegno ali pleče?
25.Kranjska klobasa - navadna za kuhanje ali Kranjska s certifikatom?
26.Ocvirki - suhi ali v masti?
SKLOP 2 EKO MESO IN IZDELKI:
3.Eko junčje meso mleto- stegno ali pleče?
4.Eko junčje meso kocke- stegno ali pleče?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR Spoštovani ponudniki

V nadaljevanju podajamo odgovore:
5.Junčje meso mleto- stegno ali pleče? STEGNO
14.Svinjsko meso mleto- stegno ali pleče? STEGNO
16.Telečje meso mleto- stegno ali pleče? STEGNO
25.Kranjska klobasa - navadna za kuhanje ali Kranjska s certifikatom? S CERTIFIKATOM
26.Ocvirki - suhi ali v masti? V MASTI

3.Eko junčje meso mleto- stegno ali pleče? STEGNO
4.Eko junčje meso kocke- stegno ali pleče? STEGNO

Lep pozdrav !

Datum objave: 29.11.2018   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za sklop bio kruha in peciva bi se želeli prijaviti, a nam z izdelki, ki so izključno napisanai za le enega ponudnika - Vita Activus d.o.o. - to onemogočate.

Ker morate zagotoviti transparentnost in možnost prijave tudi ostalim vas pozivamo, da umaknete specifične izdelke, ki po pravilniku o kruhu spadajo pod pšenične kruhe, in sicer pod št. 3,7,12,13,20,21,30, saj s tem kršite zakonodajo ZNJ-3.

Najbrž je tudi vam interes da prejmete več ponudb in ne le ene, dotične.

Prosimo za popravek sklopa bio kruh.

S spoštovanjem.
ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Morebitni popravki bodo uradno objavljeni na Portalu Ur. l.RS.

Lep pozdrav !
Datum objave: 29.11.2018   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Naročnik želi argentinskega osliča I. kategorije.

Lep pozdrav !
Datum objave: 29.11.2018   17:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 5: zamrznjene in sveže ribe: Ali lahko pri postavki 4. file lososa svež ponudimo losos v kosu (med 800 in 1400 g) in ga naročnik narežene na kose. Takšna je namreč običajna praksa pri svežem lososu, ne obstajajo že narezani fileji. Želite svežega lososa S KOŽO ali BREZ KOŽE?

Lp

ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Narejena bo korektura in uradno objavljena v novi specifikaciji predračuna.

Lep pozdrav !