Dosje javnega naročila 007700/2018
Naročnik: VRTEC ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi
Storitve: OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA V ENOTAH JAVNEGA ZAVODA VRTCA ZAGORJE OB SAVI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007700/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.11.2018
JN007700/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2018
JN007700/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007700/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 111
1410
SI
Zagorje ob Savi
Slovenija
Ana Mulej
ana.mulej@guest.arnes.si
+386 35660695

Internetni naslovi
http://vrtec-zagorje.si/index.php

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://vrtec-zagorje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5222
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA V ENOTAH JAVNEGA ZAVODA VRTCA ZAGORJE OB SAVI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA V ENOTAH JAVNEGA ZAVODA VRTCA ZAGORJE OB SAVI - podrobnosti v razpisni dokumentaciji
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zagorje ob Savi
II.2.4 Opis javnega naročila
OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA V ENOTAH JAVNEGA ZAVODA VRTCA ZAGORJE OB SAVI - podrobnosti v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2018   11:00

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.11.2018 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, kiOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.