Dosje javnega naročila 007778/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem
Blago: Dobava živil v letu 2019
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 147.170,11 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007778/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.11.2018
JN007778/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.11.2018
JN007778/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.12.2018
JN007778/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.12.2018
JN007778/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2019
JN007778/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.02.2019
JN007778/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
JN007778/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.10.2019
JN007778/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007778/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 217-495698
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM
Pionirska cesta 4
8273
SI
Leskovec pri Krškem
Slovenija
Jožica Repše
repse.jozica@gmail.com
+386 74904065
+386 74904063

Internetni naslovi
http://www.os-leskovec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282287/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5226
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava živil v letu 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava živil v letu 2019 za Osnovno šolo Leskovec pri Krškem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 23
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 23
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE GOVEJE MESO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE GOVEJE MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SVINJSKO MESO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE SVINJSKO MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALI MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUŠNI IZDELKI
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUŠNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADKO IN SLANO PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADKO IN SLANO PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: MOKA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
MOKA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANI IZDELKI
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SADJE
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE IN OREŠKI
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
SUHO SADJE IN OREŠKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI SOKOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SVEŽE MESO
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SVEŽE MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Leskovec pri Krškem
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.12.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.12.2018   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.12.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM
Pionirska cesta 4
8273
Leskovec pri Krškem
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2018   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo vsak dan do najkasneje 6. ure

Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.

Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.

Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava enkrat tedensko do 12. ure, gre za sklope kot so:
- 9: Krušni izdelki (drobtine, prepečenec, grisini)
- 11: Moka in mlevski izdelki
- 12: Konzervirani izdelki
- 18: Splošno prehrambeno blago
- 19: Sokovi

Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Za naštete sklope (Sklopi 9, 11, 12, 18, 19) zadošča dostava enkrat tedensko v jutranjih oz. dopoldanskih urah, oz. ob medsebojno dogovorjenem času.


Datum objave: 13.11.2018   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko namesto BON-2 obrazca predložimo S.BON obrazec?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR


Da lahko predložite S.BON obrazec.

Datum objave: 14.11.2018   16:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Naročnik ima na ponudbenih predračunih navedeno sledeče:
Navedba pakiranja/teže pri posameznih artiklih pomeni predvideno težo pakiranja/artikla. Kadar ima posamezni dobavitelj blago pakirano v drugačni (praviloma večji) embalaži teža pakiranja ne sme bistveno odstopati od predvidene (praviloma največ +20%). V tem primeru ponudnik izpolni tudi stolpec 10 ponudbenega predračuna.Datum objave: 14.11.2018   16:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali bo naročnik ob sumu na neustreznost ponujenih izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od morebitno oškodovanih ponudnikov), ponudnika pozval k vzorčenju in predložitvi deklaracije oz. na kakšen način bo preveril ustreznost izdelka pred oddajo naročila oz. sklenitvijo okvirnih sporazumov.

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Pred oddajo naročila bo naročnik ob sumu na neustreznost ponujenih izdelkov ponudnika pozval k predložitvi deklaracije ali vzorcev, na podlagi katerih bo lahko ugotavljal ustreznost ponujenih izdelkov.


Datum objave: 26.11.2018   12:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas:
SKLOP 1 SVEŽE GOVEJE MESO
Art. št. 4, 5, 6- Če prav razumemo pri teh artiklih povprašujete po govedini in ne po mladi govedini?

Hvala

ODGOVOR


Naročnik pri omenjenem sklopu 1, artiklih 4, 5 in 6 želi mlado govedino. 
Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

Datum objave: 03.12.2018   13:11
VPRAŠANJE
Sklop 23
artikel 1: podamo ceno na 100g ali na zavitek 4x100g?
artikel 2: podamo ceno na 100g ali na zavitek 2x100g?
artikel 3: podamo ceno na 125g ali na zavitek 2x125g?
artikel 4: podamo ceno na 125g ali na zavitek 2x125g?
artikel 8: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične
primerjave med ponudniki)
artikel 9: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične
primerjave med ponudniki)
artikel 10: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične
primerjave med ponudniki)
artikel 13: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične
primerjave med ponudniki)
artikel 14: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične
primerjave med ponudniki)
artikel 15: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične
primerjave med ponudniki)
artikel 25: ali podamo ceno na 74g ali na zavitek 4x75g?
artikel 26: ali podamo ceno na 22g ali na zavitek 8x22g?ODGOVOR

Artikli 1-4: cena naj bo podana na zavitek
Artikla 25-26: cena naj bo podana na zavitek
Za ostale artikle bo naročnik objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.Datum objave: 03.12.2018   13:11
VPRAŠANJE
Sklop 19
ali morajo imeti sokovi pokrovčke za zapiranje?

ODGOVOR


Ponujeni izdelki pod zap. št. 1 in 2 morajo imeti pokrovčke za zapiranje.
Ponujeni izdelki pod zap. št. 3 in 4 (200ml pakiranja) morajo imeti priloženo slamico
Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.


Datum objave: 03.12.2018   13:12
VPRAŠANJE
Sklop 18
artikel 28: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 29: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 30: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 31: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 32: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 33: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 34: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 35: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 41: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 42: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 53:prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate razpon v teži artikla, kar ne omogoča pravične
primerjave med ponudniki)


ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.Datum objave: 03.12.2018   13:12
VPRAŠANJE
Sklop 13
artikel 15: želite cele jurčke, jurčke kocke ali jurčke rezine?
artikel 19: želite gozdne ali ameriške borovnice?

ODGOVOR

Artikel 15 Jurčke, rezane
Artikel 19 ameriške borovniceDatum objave: 03.12.2018   13:14
VPRAŠANJE
Sklop 12
artikel 3: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 4: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate razpon v teži artikla, kar ne omogoča pravične
primerjave med ponudniki)
artikel 5: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 6: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 7: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave
med ponudniki)
artikel 8: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate razpon v teži artikla, kar ne omogoča pravične
primerjave med ponudniki)
artikel 9: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate
namreč kom, pri opisu izdelka pa imate razpon v teži artikla, kar ne omogoča pravične
primerjave med ponudniki)

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.

VPRAŠANJE
Sklop 12
artikel 3: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave med ponudniki)
artikel 4: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate namreč kom, pri opisu izdelka pa imate razpon v teži artikla, kar ne omogoča pravične primerjave med ponudniki)
artikel 5: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave med ponudniki)
artikel 6: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave med ponudniki)
artikel 7: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate namreč kom, pri opisu izdelka pa imate napisano DO, kar ne omogoča pravične primerjave med ponudniki)
artikel 8: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate namreč kom, pri opisu izdelka pa imate razpon v teži artikla, kar ne omogoča pravične primerjave med ponudniki)
artikel 9: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate namreč kom, pri opisu izdelka pa imate razpon v teži artikla, kar ne omogoča pravične primerjave med ponudniki)

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.

VPRAŠANJE
Sklop 9
artikel 4: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate namreč kom, pri opisu izdelka pa imate razpon v teži artikla, kar ne omogoča pravične primerjave med ponudniki)
artikel 5: prosimo, določite samo eno gramaturo, na katero podamo ceno (enoto mere imate namreč kom, pri opisu izdelka pa imate razpon v teži artikla, kar ne omogoča pravične primerjave med ponudniki)

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.

VPRAŠANJE
Sklop 7
artikel 6: ali ceno podamo na 120g ali na 150g ali na neko drugo vmesno gramaturo? EM imate namreč določeno KOS. Ponudbe morajo biti med seboj pravično primerljive. Hvala
artikel 1: gramatura, na katero podamo ceno, je?

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.

VPRAŠANJE
Sklop 6
artikel 6: ali ceno podamo na 150g ali na 180g?
artikel 7: ali ceno podamo na 150g ali na 180g?
artikel 10: ali ceno podamo na 150g ali na 180g?
artikel 11: ali ceno podamo na 150g ali na 180g?
artikel 24: ali ceno podamo na 100g ali na 120g?
artikel 33: ali ceno podamo na 150g ali na 180g?
artikel 34: ali ceno podamo na 150g ali na 180g?

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.Datum objave: 04.12.2018   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Radi bi oddali skupno ponudbo, ker se drugače ne moremo javiti na razpis.
Prosimo pa vas, če lahko vsak partner zase izstavlja dobavnice in račune ter da se plačilo izvrši za vsakega partnerja posebej, ker imamo tak sistem, da nam ne omogoča plačila preko vodilnega partnerja, kot ste zapisali v razpisni dokumentaciji?

Najlepše se vam zahvaljujemo za razumevanje in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Račun lahko izstavlja vsak partner posebej, vendar morata v pogodbi oz. dogovoru o skupni izvedbi naročila opredeliti, kako se bodo računi iztavljali.


Datum objave: 05.12.2018   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V predračunu imate zaklenjene celice. Naročnika lepo prosimo, da jih odklene vsaj za tisti del, kjer je stolpec "cena z ddv za ponujeno pakiranje".
Običajno tu v excel vrinemo stolpec, notri v okenca potem podamo ceno za ponujeno pakiranje (naš kos) brez ddv in šele potem s pomočjo formule izračunamo ceno z ddv za ponujeno pakiranje.
Sistem nam ne omogoča izračunavanje cene že z dodanim ddv-jem.
V kolikor boste celice pustili zaklenjene bomo morali vse cene z ddv za ponujeno pakiranje izračunati na roko, kar nam bo vzelo ogromno časa.
Želimo pa oddati ponudbo za več kot 300 artiklov.

Naročnika prosimo, da premisli o prošnji.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik ne bo odklenil celic, ker bi to pomenilo, da moramo objaviti popravek ponudbenega predračuna in podaljšati rok za oddajo ponudb.


Datum objave: 10.12.2018   10:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja.

Sklop 9: KRUŠNI IZDELKI
4. GRISINI klasik 100-120g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
5. GRISINI s sezamom 100-120g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala

Sklop 11: Moka in mlevski izdelki
4. KOSMIČI KORUZNI, brez dodanega sladkorja, pakirano po 500 g v asortimanu imamo izdelek v 375g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
8. KOSMIČI- OVSENI S SUHIM SADJEM, brez dodanega sladkorja, pakirano po 750 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
11. KUS KUS, polnozrnati, pakiran po 1 kg imamo izdelek v 500g pakiranju. V 1000g ga na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? . V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
26. RIŽ, dolgozrnati, brušeni, parboiled, pakiran po 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
28. TESTENINE, krpice, jajčne, pakirano po 5 kg izdelek z jajci v 5kg ne obstaja. Lahko vam ponudimo izdelek v 5kg pakiranju brez jajc, ali pa z jajci v 3 kg pakiranju. Povejte kaj ponudimo?
29. TESTENINE, metuljčki, jajčni, pakirani po 5 kg izdelek z jajci v 5kg ne obstaja. Lahko vam ponudimo izdelek v 5kg pakiranju brez jajc, ali pa z jajci v 500g pakiranju. Povejte kaj ponudimo?
32. TESTENINE, peresniki, deklarirani brez jajc, pakirani po 500g, kakovost barilla blagovna znamka Barilla nima testenine, ki so deklarirani brez jajc. Na embalaži piše, da lahko vse testenine Barilla vsebujejo jajca v sledovih. Naročnika prosimo, da zadevo ponovno preveri. Ali lahko ponudimo izdelek, deklariran brez jajc, primeren za diete, v 250g pakiranju?
33. TESTENINE, široki rezanci, jajčni, pakirani po 5 kg ali lahko ponudimo izdelek kot Žito v 8kg pakiranju?
35. TESTENINE, špageti, polnozrnati, št. 5, deklarirani brez jajc, pakirani po 500 g, kakovost barilla blagovna znamka Barilla nima testenine, ki so deklarirani brez jajc. Na embalaži piše, da lahko vse testenine Barilla vsebujejo jajca v sledovih. Naročnika prosimo, da zadevo ponovno preveri. Ali lahko ponudimo izdelek, deklariran polnozrnat v 500g pakiranju, ki lahko vsebuje jajca v sledovih, ali pa izdelek polnozrnati špageti v 500g, deklarirani brez jajc in primerni za diete? Povejte kaj ponudimo?
36. VODNI VLIVANCI, za prilogo, jajčni, pakirani po 1 kg vodni vlivanci (Pečjak) se dobijo ali v 500g ali v 2000g pakiranju. V 1000g izdelek ne obstaja. Prosimo za dovoljene, da ponudimo izdelek v predlagani gramaturi. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
37. ZAKUHA, jušni rezanci, pakirani po 5 kg izdelek se dobi v 500g ali v 2kg. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g? Izdelka v 5kg namreč ne najdemo. V Kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Sklop 12: KONZERVIRANI IZDELKI
1. MARMELADA, marelična, porcijska, pakirana po 20 g ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju?
2. MARMELADA, marelična, sadni delež min 45%, pakirana po 1000 g izdelek smo našli v 850g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo, saj izdelka v 1000g na trgu ne najdemo. V Kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
3. Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
4. Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
- ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
5. Ananasov kompot kocke, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
6. Jagodni kompot, manj sladek, min 35 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
7. Marelični kompot, manj sladek, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
8. Marelični kompot, manj sladek, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
9. Mešan sadni kompot, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
- ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
11. FIŽOL, v zrnju, beli, 4,1 kg doza ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
13. GRAH, v zrnju, v slanici, brez konzervansov, pakiran po 1000 g izdelek smo našli v 400g ali v 2500g. V 1000g pakiranju ga NE najdemo. Povejte v katerem pakiranju ga lahko ponudimo, saj izdelka v 1000g na trgu ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
15. KORUZA, v slanici, pakirana po 4150 g ali lahko ponudimo izdelek v 2600g pakiranju?
17. KUMARICE, v kisu, pakirane po 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
20. PAPRIKA, fileti v kisu, pakirana po 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
25. PESA, rdeča, tanko rezana, pakirana po 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
27. MAJONEZA, pakirana po 600 g ali lahko ponudimo izdelek v 1100g pakiranju?
28. GORČICA, nepekoča, pakirana po 700 g ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju?
29. KETCHUP, nepekoči, pakiran po 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 1300g pakiranju?
31. AJVAR, nepekoč, 1000 g kozarec ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju?
41. KONZERVIRANA TUNA Z ZELENJAVO, različni okusi, delež tunine min. 26%, pakiranje 160g ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju?
43. Skuše v olivnem olju, 115 g, brez konzervansov, aditivov in glutena izdelek v 115g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Sklop 18: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. čaj šipek, pakiran v filter vrečke, vezane v verigo 1 kg ali lahko ponudimo izdelek šipek-hibiskus?
- izdelek ni vezan v verigo. Izdelek je že predhodno narezan v posamezne filter vrečke. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
2. čaj lipa, pakiran v filter vrečke, vezane v verigo 1 kg- izdelek ni vezan v verigo. Izdelek je že predhodno narezan v posamezne filter vrečke. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
3. čaj planinski, pakiran v filter vrečke, vezane v verigo 1 kg- izdelek ni vezan v verigo. Izdelek je že predhodno narezan v posamezne filter vrečke. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
4. čaj sadni (več okusov), pakiran v filter vrečke, vezane v verigo 1 kg- izdelek ni vezan v verigo. Izdelek je že predhodno narezan v posamezne filter vrečke. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
5. Planinski čaj, filter vrečke, 44 g ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
6. Bezgov čaj, filter vrečke, 44 g ali lahko ponudimo izdelek v 36g pakiranju? Izdelek v 44g pakiranju namreč ne obstaja. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno), saj blagovna znamka Žito izdelka bezeg nima v 44g. Hvala
7. čaj meta, filter vrečke, 44 g ali lahko ponudimo izdelek v 30g pakiranju? Izdelek v 44g pakiranju namreč ne obstaja. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno), saj blagovna znamka Žito izdelka bezeg nima v 44g. Hvala
8. zeleni čaj, filter vrečke, 44 g ali lahko ponudimo izdelek v 34g pakiranju? Izdelek v 44g pakiranju namreč ne obstaja. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno), saj blagovna znamka Žito izdelka bezeg nima v 44g. Hvala
9. kis jabolčni, 1l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.
10. 100% sončnično olje, 1. 1l imate razpisano veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?
13. olje bučno, solatno, min. 30% delež bučnega olja, 1l ali lahko ponudimo izdelek z 20% bučnega olja?
14. margarina z manj maščob z dodatkom mleka, brez umetnih barvil ali arom, kot becel, 500g izdelek ima dodan pinjenec, kar ni mleko. Prosimo za popravek.
18. čokolada jedilna, 200g, čokoladni obliv min 45% kakava ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
20. NAMAZ iz lešnikovega in mlečnega namaza, sestavljen iz mleka, kakava in lešnikov z min 10 % lešnikov in 9 % mleka v prahu, pakirano po 750 g ali lahko ponudimo izdelek s 6,5% lešnikov in 3,5% nemastnega kakava v prahu?
21. kakav instant, min 25% kakavovih trdnih delov, 800 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
24. kavni nadomestek, 100% ekstrakt cikorije, kot Bianka, 250 g kavovina Bianka vsebuje ječmen, cikorijo in rž in se dobi v 110g pakiranju. Verjetno ste imeli izdelek kavovina Franck, ki je sestavljena iz 100% cikorije. Ali ga lahko ponudimo?
27. BAZILIKA zdrobljena, pakirano v plastenko, teža 160 g izdelek se dobi v 150g ali v 180g pakiranju. Izdelek v 160g ne obstaja. Povejte v kateri gramaturi lahko ponudimo izdelek?
28. CIMET mleti, pakirano v plastenko, teža do 500 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
29. ČESEN mleti, pakirano v plastenko, teža do 800 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
30. DROBNJAK posušeni rezan, pakirano v plastenko, teža do 70 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
- izdelek obstaja v 80 ali v 130g pakiranju. Katerega lahko ponduimo?
31. KOPER zdrobljeni, posušeni, pakirano v stekleničko, teža do 60 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
32. Kumina mleta, pakirano v plastenko, teža do 500 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
- ali lahko ponudimo izdelek v 1000g vedru?
33. Kurkuma, mleta, pakirano v plastenko, teža do 500 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
34. ŠETRAJ zdrobljeni, pakirano v plastenko, teža do 200 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
- izdelek kot Maestro obstaja v 290g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
35. LOVOR list, pakirano v plastenko, teža do 80 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
- ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
36. MAJARON zdrobljen, sušen pakirano v plastenko, teža 130 g Ali lahko ponudimo izdelek v 100g ali v 220g pakiranju?
38. ORIGANO listi, zdrobljen, sušen pakirano v plastenko, teža 150 g izdelek v 150g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 340g, 135g ali v 140g pakiranju?
39. PETERŠILJ zdrobljen, sušen, pakirano v plastenko, teža 130 g Ali lahko ponudimo izdelek v 75g, 220g ali v 100g pakiranju?
41. ROŽMARIN sušen, rezani, pakirano v plastenko, teža do 380 g izdelek v 380g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 400g ali v 150g ali v 600g pakiranju?
v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
42. TIMIJAN zdrobljen, sušeni pakirano v plastenko, teža do 200 g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
- izdelek v dozi se dobi v 215g ali v 470g ali v 450g pakiranju. Povejte kaj ponudimo?
46. želatina, mleta, 1 kg izdelek ima 22% ddv in ne 9,5%. Prosimo za popravek.
56. sezamova semena, pakirano po 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju?
57. puding v prahu - okus čokolada, vanilija, 1000g naročnika prosimo, da loči postavke različnih okusov pudingov, saj se cena čokoladnega od vanilijevega močno razlikuje. Ali pa zahtevajte samo en okus. Ali lahko ponudimo vanilijev puding?

Sklop 19: SADNI SOKOVI
3. Pomarančni sok 100% sadni delež, 0,2 l, nepovratna embalaža, brez kemičnih konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
4. Jabolčni sok 100% sadni delež, 0,2 l, nepovratna embalaža, brez kemičnih konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?

Sklop 23: DIETNA ŽIVILA
5. NAPITEK - rižev, BIO, brez glutena, z dodanim Kalcijem in vitamini, 100 % rastlinski napitek; 1L ali lahko ponudimo izdelek, ki nima dodanega kalcija in vitaminov?
8. TESTENINE JUŠNI REZANCI, izdelane iz koruze in riža, do 400g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
- izdelek se dobi v 250g pakiranju.
9. TESTENINE LASAGNA, izdelane iz koruze in riža, do 200g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
- izdelek se dobi v 200g pakiranju.
10. TESTENINE POLŽKI, izdelane iz koruze in riža, do 300g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
- izdelek se dobi v 250g pakiranju.
13. KOSMIČI KORUZNI brez sledov glutena, do 300 g ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju?
v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
14. KOSMIČI, RIŽEVI, S KVINOJO, brez alergenov, do 350g izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek večrznati kosmiči s kvinojo v 300g pakiranju? Ali pa kosmiče riževe in prosene z gozdnimi sadeži v 300g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno. Hvala
v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
15. KOSMIČI, RIŽEVI, večzrnati s kvinojo, brez alergenov, do 300g v opisu izdelka imate določen razpon, enota mere pa je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirate zahtevano količino izdelka. Hvala
23. kruh, brez glutena, beli, rezan, pakiranje 400g izdelek v 400g ne obstaja več. Sedaj se izdelek dobi v 250g pakiranju (isti proizvajalec, pan blanco). Ali ga lahko ponudimo?
32. riž, deklariran brez glutena, pakirano 500g izdelek imamo v 1000g pakiranju. Izdelek kot Uncle Ben's v 500g BG je težje dobavljiv. Ali izdelek v 1000g lahko ponudimo?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik bo danes poslal v objavo popravek ponudbenega predračuna, (ki bo zajemal vse popravke, vezane na vprašanja do dne 5.12.2018, ter da bo s tem omogočil tudi vstavljanje stolpcev za izračunavanje cene že z dodanim ddv-jem), ki pa bo objavljen šele konec tedna, ker gre na portal EU, zato naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer do 20.12.2018 do 10:00 ure.

Sklop 9: KRUŠNI IZDELKI
Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.


Sklop 11: Moka in mlevski izdelki


4. KOSMIČI KORUZNI - Predlagano odstopanje v pakiranju je za naročnika sprejemljivo.

8. KOSMIČI- OVSENI S SUHIM SADJEM - Predlagano odstopanje v pakiranju je za naročnika sprejemljivo.

11. KUS KUS - Predlagano odstopanje v pakiranju je za naročnika sprejemljivo.

26. RIŽ - Predlagano odstopanje v pakiranju je za naročnika sprejemljivo.

28. TESTENINE - Ponudniki lahko ponudijo 3 kg pakiranje.

29. TESTENINE - Ponudniki lahko ponudijo 5 kg pakiranje, brez jajc.

32. TESTENINE - Ponudniki lahko ponudijo izdelek, deklariran brez jajc, v 250g pakiranju.

33. TESTENINE -Ponudniki lahko ponudijo izdelek v 8 kg pakiranju.

35. TESTENINE - Ponudniki lahko ponudijo izdelek, deklariran brez jajc, v 500g pakiranju.

36. VODNI VLIVANCI - Ponudniki lahko ponudijo izdelek v 2 kg pakiranju.

37. ZAKUHA - Ponudniki lahko ponudijo izdelek v 2 kg pakiranju.

Sklop 12: KONZERVIRANI IZDELKI

1. MARMELADA - Ponudniki lahko ponudijo izdelek v predlaganem pakiranju, naročnik bo spremenil obrazec predračuna (enoto mere in korekcijo količin).

2. MARMELADA- Ponudniki lahko ponudijo izdelek v predlaganem pakiranju, naročnik bo spremenil obrazec predračuna (enoto mere in korekcijo količin).

3. Breskov kompot - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

4. Breskov kompot - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna. Predlagano odstopanje v pakiranju je za naročnika sprejemljivo.

5. Ananasov kompot kocke,
6. Jagodni kompot,
7. Marelični kompot,
8. Marelični kompot,
Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

9. Mešan sadni kompot - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna. Predlagano odstopanje v pakiranju je za naročnika sprejemljivo.

11. FIŽOL, v zrnju, beli - Ne. Naročnik vztraja pri dovoljenem odstopanju, ki je navedeno v dodatnih zahtevah naročnika.

13. GRAH, v zrnju - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna. Ponudniki lahko ponudijo izdelek v 400g pakiranju.

15. KORUZA -Ne. Naročnik vztraja pri dovoljenem odstopanju, ki je navedeno v dodatnih zahtevah naročnika.

17. KUMARICE, v kisu - Ne. Naročnik zaradi internih postopkov vztraja pri dovoljenem odstopanju, ki je navedeno v dodatnih zahtevah naročnika.

20. PAPRIKA, fileti v kisu - Ne. Naročnik zaradi internih postopkov vztraja pri dovoljenem odstopanju, ki je navedeno v dodatnih zahtevah naročnika.

25. PESA, rdeča - Ne. Naročnik zaradi internih postopkov vztraja pri dovoljenem odstopanju, ki je navedeno v dodatnih zahtevah naročnika.

27. MAJONEZA - Ne. Naročnik zaradi male ocenjene porabe želi manjše pakiranje in vztraja pri dovoljenem odstopanju, ki je navedeno v dodatnih zahtevah naročnika.

28. GORČICA - Ponudniki lahko ponudijo izdelek v predlaganem pakiranju.

29. KETCHUP, nepekoči - Ne. Naročnik zaradi internih postopkov vztraja pri dovoljenem odstopanju, ki je navedeno v dodatnih zahtevah naročnika.

31. AJVAR, nepekoč - Ne. Naročnik zaradi internih postopkov vztraja pri dovoljenem odstopanju, ki je navedeno v dodatnih zahtevah naročnika.

41. KONZERVIRANA TUNA Z ZELENJAVO -Predlagano odstopanje v pakiranju je za naročnika sprejemljivo. Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

43. Skuše v olivnem olju - Ponudniki lahko ponudijo izdelek v 125g pakiranju.


Sklop 18: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. čaj šipek - Lahko
2. čaj lipa - Lahko
3. čaj planinski - Lahko
4. čaj sadni (več okusov) - Lahko
5. Planinski čaj - Lahko
6. Bezgov čaj -Lahko
7. čaj meta -Lahko
8. zeleni čaj - Lahko

9. kis jabolčni - Ponudniki naj ponudijo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov.

10. 100% sončnično olje- Ne.

13. olje bučno, solatno -Ne.

14. margarina - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

18. čokolada jedilna- Ne. Naročnik vztraja pri dovoljenem odstopanju, ki je navedeno v dodatnih zahtevah naročnika.

20. NAMAZ iz lešnikovega in mlečnega namaza - Ne. Naročnik vztraja na zahtevani minimalni vsebnosti naštetih sestavin.

21. kakav instant -Predlagano odstopanje v pakiranju je za naročnika sprejemljivo. Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna (enota mere).

24. kavni nadomestek -Naročnik želi instantni kavni nadomestek. Odgovor bo razviden iz popravljenega ponudbenega predračuna.

27. BAZILIKA - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna, lahko ponudite izdelek v 180g pakiranju.

28. CIMET mleti -Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

29. ČESEN mleti - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

30. DROBNJAK - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna. Lahko ponudite 80 g pakiranje.

31. KOPER - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

32. Kumina mleta - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna. Naročnik želi, da ponudniki ponudijo izdelek v pakiranju, kot je določeno s ponudbenim predračunom, torej ne v vedru.

33. Kurkuma, mleta - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

34. ŠETRAJ zdrobljeni - Odgovor bo razviden iz popravka ponudbenega predračuna.

35. LOVOR list - Odgovor bo razviden iz popravka ponudbenega predračuna.

36. MAJARON zdrobljen - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna. Ponudniki lahko ponudijo 100g pakiranje.

38. ORIGANO listi - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna. Ponudniki lahko ponudijo 135g pakiranje.

39. PETERŠILJ zdrobljen -Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna. Ponudniki lahko ponudijo 100g pakiranje.

41. ROŽMARIN sušen - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna. Ponudniki lahko ponudijo 400g pakiranje.

42. TIMIJAN zdrobljen - Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna. Ponudniki lahko ponudijo 215g pakiranje.

46. želatina, mleta, 1 kg -Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

56. sezamova semena - Lahko. Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.

57. puding v prahu - Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna, na katerem bo ločil postavke okusov pudinga.

Sklop 19: SADNI SOKOVI
3. Pomarančni sok 100% sadni delež, 0,2 l,
4. Jabolčni sok 100% sadni delež, 0,2 l,

ODGOVOR: Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna. Predlagano odstopanje v pakiranju je za naročnika sprejemljivo.

Sklop 23: DIETNA ŽIVILA
5. NAPITEK - rižev, BIO, brez glutena - Naročnik želi, da ponudniki ponudijo napitek z dodanim kalcijem in vitamini.

8. TESTENINE JUŠNI REZANCI - Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.

9. TESTENINE LASAGNA - Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.

10. TESTENINE POLŽKI - Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.

13. KOSMIČI KORUZNI - Predlagano odstopanje v pakiranju je za naročnika še sprejemljivo. Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.

14. KOSMIČI, RIŽEVI, S KVINOJO -Ponudniki lahko ponudijo »večzrnati kosmiči s kvinojo v 300g pakiranju«. Vezano na primerljivost ponudb, bo naročnik objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.

15. KOSMIČI, RIŽEVI - Naročnik bo objavil popravek obrazca ponudbenega predračuna.

23. kruh, brez glutena, beli, rezan - V kolikor predvideno pakiranje ne obstaja več, lahko ponudniki ponudijo v predlaganem, manjšem pakiranju.
32. riž, deklariran brez glutena - Zaželeno je pakiranje, kot ga je določil naročnik, torej 500g. Ponudniki sicer lahko ponudijo večje pakiranje, a naročnik enote mere pri dotičnem artiklu ne bo spreminjal, saj bi to podaljšalo rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.Datum objave: 17.12.2018   09:08
Popravki za sklope 1-4 so bili na narejeni le pri prvem objavljenem popravku, ki je bil objavljen 27.11.2018. Naknadnih sprememb na teh sklopih ni bilo.