Dosje javnega naročila 900074/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.384.927,74 EUR

JN74/2018 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 10.07.2018
JN74/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2018
JN127/2018 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 07.11.2018
JN127/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.11.2018
JN127/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.09.2019
Zahtevek za revizijo
    JN127/2018 Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 7. 11. 2018
Številka objave: JN127/2018


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tatjana Turinek, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712157. Telefaks +386 14319035. E-pošta tatjana.zaletelj@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: IZGRADNJA OBJEKTA GASILSKO-REŠEVALNE SLUŽBE NA LETALIŠČU CERKLJE OB KRKI
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: CERKLJE OB KRKI
Sifra NUTS: SI037.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: IZGRADNJA OBJEKTA GASILSKO-REŠEVALNE SLUŽBE NA LETALIŠČU CERKLJE OB KRKI
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
45350000 (Strojne inštalacije)
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 2384917,74 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 58/2018-ON-PSPS
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN74/2018 z dne 10. 7. 2018
ŠT. NAROČILA: MORS 58/2018-ON-PSPS
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 16. 10. 2018
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: GIC GRADNJE d.o.o., Sv. Florijan 120, SI-3250 Rogaška Slatina.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2400000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2384927,74 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE JN74/2018
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 11. 2018
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE