Dosje javnega naročila 007724/2018
Naročnik: DOM PETRA UZARJA, Ročevnica 58, 4290 Tržič
Gradnje: REKONSTRUKCIJA IN IZDELAVA SOB ZAHODNEGA TRAKTA MANSARDE
ZJN-3: Odprti postopek

JN007724/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN007724/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007724/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM PETRA UZARJA
Ročevnica 58
4290
SI
Tržič
Slovenija
Nataša Meglič
NATASA.MEGLIC@SSZ-SLO.SI
+386 45980312
+386 45980328

Internetni naslovi
http://www.dputrzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dputrzic.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5244
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA IN IZDELAVA SOB ZAHODNEGA TRAKTA MANSARDE
Referenčna številka dokumenta: JN_GO2/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
REKONSTRUKCIJA IN IZDELAVA SOB ZAHODNEGA TRAKTA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215200
45215210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DOM PETRA UZARJA Ročevnica 58, 4290 Tržič
II.2.4 Opis javnega naročila
REKONSTRUKCIJA IN IZDELAVA SOB ZAHODNEGA TRAKTA MANSARDE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.01.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.01.2019   09:01
Kraj: Javno odpiranje preko portala eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Javno odpiranje preko portala eJNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.12.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM PETRA UZARJA
Ročevnica 58
4290
Tržič
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2018   16:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na omenjeni spletni strani pod javnimi razpisi ni objavljene razpisne dokumentacije.

Prosimo za objavo le-te

Hvala in

lp

ODGOVOR
razpisna dokumentacija je objavljena.Datum objave: 10.11.2018   01:40
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo popisa del.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Popis del je objavljen na spletni strani naročnika.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo ocenjene vrednosti del.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Popis del je objavljen na spletni strani naročnika.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na omenjeni spletni strani pod javnimi razpisi ni objavljenega popisa del in morebitnih načrtov. Prosimo za objavo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Popis del je objavljen na spletni strani naročnika.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno naprošamo še za objavo projektne dokumentacije in popisa del.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Popis del je objavljen na spletni strani naročnika.Datum objave: 12.11.2018   19:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali podjetje lahko nastopa kot potrjevalec reference samo sebi.
In ali pride v poštev po klasifikaciji reference (CC-SI 11220) objekt oz. kompleks treh stanovanjskih hiš (pet stanovanjskih enot)?

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik ne more potrjevati referenc sam sebi. Naročnik dodatno pojasnjuje, da reference, potrjene s strani ponudnika, podizvajalca ali ponudnika v skupni ponudbi niso dopustne.Datum objave: 14.11.2018   19:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali podjetje lahko nastopa kot potrjevalec reference samo sebi.
In ali pride v poštev po klasifikaciji reference (CC-SI 11220) objekt oz. kompleks treh stanovanjskih hiš (pet stanovanjskih enot)?

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik dopolnjuje pojasnilo tega vprašanja in sicer dodaja, da skladno s pogoji razpisne dokumentacije (reference) in UREDBE o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 37/2018), bo naročnik priznal reference ponudnikov iz naslova objektov po CC-SI klasifikaciji 1130 (Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine) in po klasifikaciji CC SI 11220 (Tri- in večstanovanjske stavbe).Datum objave: 15.11.2018   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani, lepo prosim prijavite razpis v e oddajo! Hvala

ODGOVOR
Naročnik podaja pojasnilo, da so povezave na objavljeno naročilo preko eJN urejene, če boste imeli ponudniki težave, pravočasno javite. Naročnik podaja pojasnilo, da so skice in načrti objavljeni na spletni strani naročnika.Datum objave: 15.11.2018   14:15
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo projektne dokumentacije.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Vsa projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.Datum objave: 15.11.2018   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za objavo načrtov in shem.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Vsa projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.Datum objave: 19.11.2018   19:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik je postavil ostre zahteve glede referenc. Prosimo, da naročnik spremeni pogoje za ponudnika tako, da bo za objekt po klasifikaciji CC-SI 11220 zahtevana le ena referenca za rekonstrukcijo ali novogradnjo v obdobju zadnjih 5 let.

Hvala.

lp

ODGOVOR
Naročnik razpisnih pogojev glede referenc ne bo spreminjal.Datum objave: 20.11.2018   16:04
VPRAŠANJE
Ali je popis del enak kot pri razpisu, ki je spodaj citiran?

Naslov: "Rekonstrukcija in izdelava sob zahodnega trakta mansarde"
Referenčna številka dokumenta: NMV_G01/2018

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Popisi del so spremenjeni, zato se upoštevajo objavljeni. Ponudniki naj upoštevajo razpisno dokumentacijo tega postopka.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da se razpis ponavlja, nas zanima, ali ima naročnik več zagotovljenih sredstev kot v prvem poskusu?

Koliko sredstev ima zagotovljenih naročnik?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik višine sredstev ne bo objavil.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

predmetni razpis se ponavlja. Prvi poskus je bil verjetno neuspešen tudi zaradi precej ozko nastavljenih referenc (ponudbo je oddal le en ponudnik, pa še ta je presegla zagotovljena sredstva).
Pri tokratnem razpisu so reference spremenjene a še vedno zelo omejujejo konkurenco.
Prosimo, da referenco b.2 spremenite na način, da se štejejo ustrezne reference od 1.1. 2010 dalje.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik razpisnih pogojev vezanih na reference ne bo spremenil.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za objavo ocenjene vrednosti del.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik višine sredstev ne bo objavilDatum objave: 22.11.2018   17:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo, da spremeni kadrovske pogoje in sicer tako, da prizna za vodjo gradnje tudi inženirje, ki so vpisani v register vodji del pri IZS ter imajo pooblastilo za vodenje zahtevnih objektov. Gradbeni zakon in ZAID nikjer ne predpisujeta da mora biti vodja gradnje obvezno pooblaščeni inženir.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik točko E.1. vodja del, spreminja v celoti tako, ga glasi:
Ponudnik mora imeti sklenjeno redno delovno ali pogodbeno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del, ki mora izpolnjevati kriterije, skladno z 14. členom GZ:
ima naziv pooblaščenega inženirja stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS

Ki je v zadnjih treh letih (od 1.1.2015 in 30.09.2018) kot odgovorni vodja del sodeloval pri izvedbi najmanj treh rekonstrukcijah objektov družbenega standarda, ena v višini najmanj 200.000,00 EUR brez DDV (objekt po CC-SI klasifikaciji 1130) in vsaj ene rekonstrukcije ali novogradnje objekta po CC-SI klasifikaciji 11220 v višini 300.000,00 EUR brez DDV. Gradbena dela so bila izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: »Tehnična in strokovna sposobnost«) za ponudnika, ki oddaja ponudbo.

Ponudnik mora za veljavnost ponudbe predložiti fotokopijo veljavne pogodbe o zaposlitvi z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje z vsemi morebitnimi pripadajočimi aneksi in njenimi sestavnimi deli. Naročnik ima pravico, da od ponudnika zahteva ostala dokazila, ki jih ne bi mogel pridobiti sam iz javno dostopnih evidenc.

na spletni strani naročnika je objavljen obrazec OBR 3_5_a REFERENČNO POTRDILO ZA VODJO DEL, ki naj ga ponudniki izpolnijo in predložijo k ponudbi.


VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni pogoj za vodjo gradnje in sicer tako, da prizna za vodjo gradnje tudi inženirje, ki so vpisani v register vodji del pri IZS ter imajo pooblastilo za vodenje zahtevnih objektov. Gradbeni zakon in ZAID nikjer ne predpisujeta, da mora biti vodja gradnje obvezno pooblaščeni inženir.

ODGOVOR
Naročnik točko E.1. vodja del, spreminja v celoti tako, ga glasi:
Ponudnik mora imeti sklenjeno redno delovno ali pogodbeno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del, ki mora izpolnjevati kriterije, skladno z 14. členom GZ:
ima naziv pooblaščenega inženirja stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS

Ki je v zadnjih treh letih (od 1.1.2015 in 30.09.2018) kot odgovorni vodja del sodeloval pri izvedbi najmanj treh rekonstrukcijah objektov družbenega standarda, ena v višini najmanj 200.000,00 EUR brez DDV (objekt po CC-SI klasifikaciji 1130) in vsaj ene rekonstrukcije ali novogradnje objekta po CC-SI klasifikaciji 11220 v višini 300.000,00 EUR brez DDV. Gradbena dela so bila izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: »Tehnična in strokovna sposobnost«) za ponudnika, ki oddaja ponudbo.

Ponudnik mora za veljavnost ponudbe predložiti fotokopijo veljavne pogodbe o zaposlitvi z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje z vsemi morebitnimi pripadajočimi aneksi in njenimi sestavnimi deli. Naročnik ima pravico, da od ponudnika zahteva ostala dokazila, ki jih ne bi mogel pridobiti sam iz javno dostopnih evidenc.

na spletni strani naročnika je objavljen obrazec OBR 3_5_a REFERENČNO POTRDILO ZA VODJO DEL, ki naj ga ponudniki izpolnijo in predložijo k ponudbi.

Datum objave: 26.11.2018   17:20
VPRAŠANJE
Spoštovani...In še... vezano na reference. Kakšna klasifikacija pa je 11220???Hvala za hiter odgovor!

ODGOVOR
Klasifikacija objekta po CC-SI 11220 je navedena v Uradnem listu RS št. 37, z dne 30. 06. 2018.

VPRAŠANJE
Spoštovani, gre za prenovo doma za ostarele kajne? Kje ste potem našli reference s področja 112? Kaj imajo večstanovanjske stavbe vezo z prenovo mansarde doma, ki je živ, deluje 24ur na dan? S to klasifikacijo, torej 112 preferirate nekega ponudnika, ki vam je sugeriral kaj napišite.. Če se motimo, pojasnite zakaj ste se odločili za tako klasifikacijo??

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtevanih referenc.

VPRAŠANJE
Spoštovani, pogodba o zaposlitvi je poslovna skrivnost in še, prilaganje le te pomeni tudi kršitev ZVoP! Skoraj vse podatke bi morali prekriti, zato vas prosimo, da namesto pogodbe, spremenite zahtevo v predložitev obrazca M1! Hvala za hiter odgovor!

ODGOVOR
Naročnik dopušča, da ponudnik k ponudbi priloži obrazec M1. Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika lahko zahteva predložitev pogodbe o zaposlitvi.

Datum objave: 09.12.2018   11:50
VPRAŠANJE
Z vsem dolžnim spoštovanjem, tudi vi kot naročnik imate obveznosti, ne samo pravice. Nedvoumno pojanite kako je prenova mansarde povezana z gradnjo večstanovanjske stavbe?

ODGOVOR
Naročnikov predmet gradnje je nedvoumno povezan z gradnjo večstanovanjske stavbe, saj gre za poseg v objekt, kjer živi večje število varovancev, gradnja se bo izvajala v času, ko bo dom polno deloval in zato je naročnik ocenil, da mora ponudnik poznati zahteve gradnje večstanovanjske stavbe.Datum objave: 11.12.2018   22:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo naročnika za ponovno možnost ogleda objekta - opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pojasnilo: Naročnik novih rokov za ogled ne predvideva.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dodaten termin ogleda lokacije.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pojasnilo: Naročnik novih rokov za ogled ne predvideva.Datum objave: 12.12.2018   06:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo naročnika za ponovno možnost ogleda objekta - opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
NAROČNIK omogoča nov termin ogleda in sicer v petek 21.12.2018 ob 8.30 in 9.30, ponudniki naj upoštevajo navodila glede izvedbe ogleda.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dodaten termin ogleda lokacije.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
NAROČNIK omogoča nov termin ogleda in sicer v petek 21.12.2018 ob 8.30 in 9.30, ponudniki naj upoštevajo navodila glede izvedbe ogleda.Datum objave: 12.12.2018   22:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Med popisi in shemami oken prihaja do razhajanj v materialu profilov. Upoštevamo pri pripravi ponudbe popise ali sheme?

Če je potrebno upoštevati material okenskih profilov iz popisov, kakšen material potem upoštevamo za okna O-5 in O-7?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
V grafičnem delu dokumentacije je pri oknih podano, da so okviri iz lesa z ALU masko. V popisu pa PVC. Popis je v tem primeru pravi in v grafičnem delu je to napaka.
Dopolnilo besedila:
Stavbni elementi (okna) so iz PVC z jeklenim notranjim ojačitvam. Vse ostale lastnosti se ohranijo kot so podane v dokumentaciji.
Strešna okna, notranja vrata in stavbni elementi v nišah in balkonih se njihovi opisi in popisi NE spreminjajo.
Datum objave: 20.12.2018   21:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Med popisi in shemami stavbnega pohištva prihaja do razhajanj.
V popisu so na steklenih stenah O-3 in O-4 upoštevana senčila, v shemah pa senčil ni. Ali pri pripravi ponudbe upoštevamo popise ali sheme?

Če je potrebno upoštevati senčila prosimo, da navedete kakšna senčila se upoštevajo.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Upoštevajo se senčila: KRPAN, 50 mm, ročni pogon. Podometna žaluzija (maska) je prekrita s fasado.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v skupno rekapitulacijo ne vleče formula s strojnimi instalacijami. prosimo za navodila- ali vpišemo ročno ali boste popravili? Hvala za hiter odgovor

ODGOVOR
Ponudnik naj ročno popravi rekapitualcijo in preveri seštevke.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim pojasnite KJE ste zasledili, da pri gradnji stanovanjskega objekta stanovalci živijo v objektu.
Vsekakor pričakujemo odgovor in samo upamo, da ne bo bolj "neumen" kot prejšnji.

hvala

ODGOVOR
Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo. V besedilnem delu dokumentacije (Mapa 1 ARH, str 4, poglavje 2.1 Posebne zahteve) so navedene splošne usmeritve, kjer je navedeno, da mora izvajalec upoštevati, da bo dom med gradbenimi deli obratoval, kar pomeni, da bodo v objektu stanovalci. Vsa rušitvena in odstranjevalna dela morajo biti opravljena strojnim z rezanjem na manjše kose za transport in z najmanjšim možnim povzročanjem hrupa, prašnih emisij in drugih emisij, ki bi vplivale na kvaliteto bivanja stanovalcev ali bi ogrožala varnost vseh ljudi v objektu med izvajanjem del.