Dosje javnega naročila 007722/2018
Naročnik: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Blago: NAKUP URGENTNEGA REŠEVALNEGA VOZILA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007722/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2018
JN007722/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007722/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE
Zadrečka cesta 14
3331
SI
Nazarje
Slovenija
Jožica Jelen
jozica.jelen@zd-mozirje.si
+386 38392430
+386 38392480

Internetni naslovi
http://www.zd-mozirje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-mozirje.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5245
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP URGENTNEGA REŠEVALNEGA VOZILA
Referenčna številka dokumenta: JN_3_III/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114121
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP URGENTNEGA REŠEVALNEGA VOZILA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114121
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP URGENTNEGA REŠEVALNEGA VOZILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 220
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
So navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2018   09:01
Kraj: javno odpiranje preko portala eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
javno odpiranje preko portala eJNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2018   17:35
VPRAŠANJE
Spoštovani

Skladno s 3. odstavkom 16. člena ZPVPJN podajamo opozorilo v zvezi s spodaj navedeno kršitvijo.

ZPVPJN v 17. členu določa, da kadar je v postopku javnega naročanja vložen zahtevek za revizijo, lahko naročnik nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika (v nadaljnjem besedilu: zavrnitev vseh ponudb), skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. Kakor tudi, da je izjemoma novo naročilo možno, v kolikor je naročnik pridobil predhodno soglasje Državne revizijske komisije.

Iz Navodil ponudnikom za št. JN_3_III/2018 izhaja, da je predmet naročila male vrednosti NAKUP URGENTNEGA REŠEVALNEGA VOZILA ter iz točke 2., da gre za ponovitev javnega naročila. Vlagatelj opozarja, da je naročnik dne 03.10.2018 objavil naročilo male vrednosti za isti predmet naročanja, torej Nakup urgentnega reševalnega vozila, ki je objavljen pod https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=276573 (št. objave JN006846/2018-W01), katerega je naročnik dne 22.10.2018 ustavil z zavrnitvijo vseh ponudb. Zoper navedeno odločitev je naročnik dne 30.10.2018 prejel zahtevek za revizijo, ki še ni bil rešen. Ker v danem primeru ne gre za oddajo na podlagi okvirnega sporazuma, niti dinamični nabavni sistem, niti ni iz razpisne dokumentacije razvidno, da bi Državna revizijska komisija podala predhodno soglasje, niso podani pogoji za izvedbo novega postopka javnega naročanja.

Glede na navedeno predmetno naročilo krši določbe ZPVPJN in naročnika pozivamo, da naročilo ustavi.

Poleg navedenega naročnik s predmetnim javnim naročilom krši tudi določbo 5. odstavka 90. člena ZJN-3, ki med drugim določa, da v primeru, ko naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. Iz primerjave razpisne dokumentacije ne izhajajo bistvene spremembe okoliščine, saj naročnik še zmeraj zahteva enak predmet, pri čemer so tudi vse postavke v tehničnih specifikacijah ob primerjavi tehničnih specifikacij iz zgoraj navedenega naročila št. JN006846/2018-W01, identične, z izjemo manjše spremembe v točki 3 tehnične specifikacije, ki v primerjavi s predhodno, ki je določala »Motor:   dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm max. 2.100ccm, min, EURO 6.« določa »Motor: dizelski, agregat 2.0 TDI, 1968 ccm delovne prostornine ali drugačno največjo možno glede na moč motorja, ki mora biti vsaj 150 kW,    EURO 6.«, iz česar izhaja, da gre zgolj za manjše spremembe. Pri tem pa je vseh ostalih 225 točk nespremenjenih. Tako je očitno, da ne gre za bistveno okoliščino, niti se ni spremenil predmet.

Tako naročnik tudi iz tega razloga novega naročila ne bi smel podati in vlagatelj naročnika poziva na ustavitev postopka.

S spoštovanjem

ODGOVOR