Dosje javnega naročila 007741/2018
Naročnik: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema eNakvis
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007741/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2018
JN007741/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2018
JN007741/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2018
JN007741/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007741/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
Slovenska cesta 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andrej Krček
andrej.krcek@nakvis.si
+386 31600253

Internetni naslovi
http://www.nakvis.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282417/RD_eNAKVIS.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5248
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema eNakvis
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je:
(1) vzdrževanje in nadgradnja obstoječih funkcionalnosti informacijskega sistema eNakvis;
(2) implementacija in vzdrževanje novih funkcionalnosti eNakvis ter
(3) zagotavljanje podpore končnim uporabnikom eNakvis.
Predmet naročila je podrobneje opredeljen v tehničnih specifikacijah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je:
(1) vzdrževanje in nadgradnja obstoječih funkcionalnosti informacijskega sistema eNakvis;
(2) implementacija in vzdrževanje novih funkcionalnosti eNakvis ter
(3) zagotavljanje podpore končnim uporabnikom eNakvis.
Predmet naročila je podrobneje opredeljen v tehničnih specifikacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2018   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.