Dosje javnega naročila 007729/2018
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup opreme za merjenje tokov ogljikovega dioksida
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 98.118,50 EUR

JN007729/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2018
JN007729/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2018
JN007729/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.01.2019
JN007729/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2019
JN007729/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007729/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Ana Kaplan Novak
ana.kaplan.novak@bf.uni-lj.si
+386 13203038
+386 12565782

Internetni naslovi
http://www.bf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/javna-narocila-bf/
ESPD: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/javna-narocila-bf/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5253
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme za merjenje tokov ogljikovega dioksida
Referenčna številka dokumenta: 402-23/2018-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup opreme za merjenje tokov ogljikovega dioksida
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Avtomatizirani merilni sistem za merjenje dihanja tal
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Avtomatizirani merilni sistem za merjenje dihanja tal
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru višje sile
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema za merjenje abiotskih parametrov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za merjenje abiotskih parametrov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2018   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2018   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vezano na razpisno dokumentacijo imamo par vprašanj:

1. V predračunu SKLOP 1 je navedeno da mora sistem meriti CO2 in H20. Ali zadostuje da merilnik meri samo CO2 po Infra rdeči tehnologiji?

2. V Dokumentaciji točka 3.3 - Reference je navedeno, da mora ponudnik predložiti reference in sicer da je uspešno montiral merilno opremo za merjenje okoljskih parametrov istega proizvajalca. Zanima nas ali so možne reference od drugih proizvajalcev, ki merijo enake oz. podobne parametre?

3. Ali so možni plačilni pogoji s 40% predplačilo in 60 %, 30 dni po dobavi merilnika?

4. Ali je možen dobavni rok 12 tednov od uradne objave o oddanem naročilu?

ODGOVOR

Spoštovani,

1. Zadoščajo meritve koncentracije CO2 v zraku v komori (IR senzor).
2. Kot ustrezno referenco bo naročnik upošteval tudi dobavo sorodne, podobno kakovostne opreme drugih proizvajalcev.
3. Ne, naročnik plačuje s 30 dnevnim plačilnim rokom.
4. Naročnik dovoljuje 12 tedenski rok dobave.

Lep pozdrav.Datum objave: 13.11.2018   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na e-oddajo ponudbe predvidevam, da se menice za finančna zavarovanja oddajo po odločitvi oz. po podpisu pogodbe z izbranim dobaviteljem blaga. Odda se samo Izjavo. Ali to drži?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

tako je, menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izroči izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe in menico za odpravo napak v garancijski dobi po opravljeni dobavi blaga in pred podpisom primopredajnega zapisnika, svoji ponudbi pa priložite podpisana in žigosana obrazca 6 in 7.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.11.2018   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 3.3.1 Reference navajate, da mora ponudnik predložiti referenco za Sklop 2 v višini najmanj 10.000, 00 EUR od enega ponudnika. Ali lahko ponudimo referenco z nižjim zneskom od zahtevane oz. več referenc v skupnem znesku nad 10.000,00 EUR.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani,

ne, reference se v takšnem primeru ne morejo seštevati. Posamezna referenca mora izkazovati višino 10.000 EUR.

Lep pozdrav.