Dosje javnega naročila 007967/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za dobavo okoljsko prijaznih in manj obremenjujočih svetil in sijalk.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007967/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.11.2018
JN007967/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN007967/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2019
JN007967/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007967/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284054
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5452
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za dobavo okoljsko prijaznih in manj obremenjujočih svetil in sijalk.
Referenčna številka dokumenta: 430-373/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava prijaznih in manj obremenjujočih svetil in sijalk.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Slovenije, in sicer posamezne organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave ter Policijskih uprav.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava okolju prijaznih in manj obremenjujočih svetil in sijalk
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.12.2018   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 11.12.2018 in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https/ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2018   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.11.2018