Dosje javnega naročila 008177/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za nakup in dobavo okolju prijaznih čistilnih sredstev, higiensko papirnatih proizvodov ter drugih čistilnih sredstev in pripomočkov za čiščenje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 844.792,35 EUR

JN008177/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.11.2018
JN008177/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2018
JN008177/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.12.2018
JN008177/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.12.2018
JN008177/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.12.2018
JN008177/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2019
JN008177/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN008177/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008177/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 229-523498
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5597
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za nakup in dobavo okolju prijaznih čistilnih sredstev, higiensko papirnatih proizvodov ter drugih čistilnih sredstev in pripomočkov za čiščenje
Referenčna številka dokumenta: 430-1175/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in dobava okolju prijaznih čistilnih sredstev, higiensko papirnatih proizvodov ter drugih čistilnih sredstev in pripomočkov za čiščenje.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 764.590,16 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33760000
33770000
39800000
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga so lokacije posameznih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve in Generalne policijske uprave. Lokacije so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava okolju prijaznih čistilnih sredstev, higiensko papirnatih proizvodov ter drugih čistilnih sredstev in pripomočkov za čiščenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 764.590,16 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) se bodo sofinancirali upravičeni stroški (Center za tujce, Veliki otok 44z, Postojna) v višini 75% iz evropske udeležbe in iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev Ministrstva za notranje zadeve -slovenske udeležbe v višini 25%.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.12.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.12.2018   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 28. 12. 2018 in se bo začelo ob 10.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2018   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Razpisna dokumentacija, vključno z obrazcem ESPD, je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni"O ministrstvu", levi meni"Javna naročila". Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:
Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje 36 mesecev.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.11.2018   07:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

register biocidnih proizvodov je javno dostopen na povezavi: http://www.uk.gov.si/fileadmin/uk.gov.si/pageuploads/pdf/RBP_15.10.2018.pdf , ali res moramo priložiti tudi to? Namreč to je 148 strani dolg dokument. Ali je dovolj da priložimo samo stran na kateri je naveden biocid, ki ga ponujamo?

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 28.11.2018   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali se je možno javili le na sklop 7: HIGENSKO PAPIRNATI PROIZVODI?
Kako je s podajalniki higiensko papirnatih proizvodov, v razpisni dokumentaciji omenjate le dozerje za čistila. Ali mora ponudnik zagotoviti podajalnike higiensko papirnih proizvodov? Če DA, koliko podajalnikov posameznega tipa?

Hvala v naprej za vaše odgovore.

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 30.11.2018   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri prejšnjem JN so ponudniki, da bi zmanjšali vrednost skupnega končnega zneska, premaknili vejico delovnih raztopin za nekaj mest. S tem so končno vrednost zmanjšali za NEKAJKRAT. Vidite tudi razlike med zneski ponudnikov.
Pri profesionalnih čistilih, je lahko minimalna vrednost koncentracije čistil nekje 0,25% pa še to, če so čistila super koncentrati, kar pomeni, da je cena za 1L koncentrata zelo visoka. Povprečne srednje koncentracije delovnih raztopin pa so nekje 0,5%. Vse kar je manj, je sporno in v praksi nemogoče izvedljivo in zavajujoče za naročnika, saj je nerealno pričakovati, da lahko npr s 5ml čistila pripravimo 10L delovne raztopine!

Po predračunih iz leta 2016, ali čistilke dozirajo čistilo da pripravijo 1L delovne raztopine s kapalko, saj so tako majhne količine čistila potrebne za pripravo delovne raztopine?
Ali ste preverili, če v praksi tako čistilo deluje, oziroma čistilke vlijejo tako kot realno je, npr. 50ml čistila v 10L vode?

Prosimo, da spremenite razpisno dokumentacijo in zahtevate ceno za 1L koncentrata (za 1L delovne raztopine pa lahko samo za vašo evidenco, da vidite kako močen je koncentrat). Prosimo tudi, da zahtevate originalne tehnične liste proizvajalca, ki jih lahko sami preverite pri njem. Tehničnih listov namreč ponudnik ne sme spreminjati (pH, koncentracija...).
Prosimo za odgovor.


ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.
Datum objave: 04.12.2018   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!

predvidevamo, da je prišlo do napake v predračunu za sklop 7 Higiensko papirnati proizvodi. Vstavljena formula za Skupno vrednost brez DDV (stolpec 9) namreč množi okvirno količino (stolpec 8) in ceno za enoto pakiranja brez DDV (stolpec 7). Enote pakiranja lahko ponudniki ponudimo različne, zato dobljene skupne vrednosti ne bodo primerljive. Pravilno bi bilo, da bi se upoštevala cena za enoto mere brez DDV (stolpec 5). Prosimo za ustrezen popravek.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 05.12.2018   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko v sklopu 6 Pripomočki za čiščenje pod zap. št. 11 ponudimo krpo dimenzije 24x60 cm in teže 42 g/m2? Po dimenziji namreč opisujete krpo Vileda, vendar ima le-ta gramaturo 42 g/m2.

Hvala vam in lep pozdrav!

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 06.12.2018   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 7. Higiensko papirnati proizvodi pod zaporedno številko 6, navajate enoslojne brisače "Z" sistem, 100% reciklaža. Dolžina lista min. 243mm, širina lista min. 220mm. Vljudno vas naprošamo za informacijo, ali je prišlo do napake, saj pod navedenimi dimenzijami, ki jih navajate v razpisu, gre za dimenzijo brisač slovenskega proizvajalca zloženo na "V" sistem.

Najlepša hvala za odgovor,

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 06.12.2018   13:10
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani,

zasledili smo, da je razpis razdeljen na sklope. Higiensko papirnati proizvodi so navedeni pod sklop številka 7 in v ponudbenem predračunu navedeni posebej. Zanima nas, ali se lahko prijavimo samo na sklop številka 7, higiensko papirnati proizvodi?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 11.12.2018   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vljudno vas prosimo, da odgovore na postavljena vprašanja objavite najkasneje do 19.12., saj kot navajate v razpisni dokumentaciji, če odgovore podate do 21.12. nam ostaneta samo dva delovna dni za pripravo ponudbe.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik bo odgovore oz. dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo objavil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do dne 21. 12. 2018.Datum objave: 11.12.2018   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, če nam poveste, v kakšnem stanju so vaše dozirne naprave za kuhinjo in pralnico, ali so novejše oz starejše in že dotrajane ter potrebne zamenjave?
Glede na to bomo pripravili ponudbo.

Hvala!

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 12.12.2018   10:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik ima v predračuni pri izračunu koncentracij navedeno v stolpcu 6 :Količina sredstva v 1 lit delovne raztopine, potrebnega pri srednji stopnji umazanije, v enoti mere* . Ali to pomeni, da pri izračunu koncentracije vzamemo(izračunamo) srednjo stopnjo koncentracije iz originalnega tehničnega lista artikla, katere moramo ponudniki tudi predložiti ob oddaji ponudbe. Se pravi , če npr. v tehničnem listu piše da se čistilo reči od 5ml do 50ml na 1000mll vzamemo za izračun 27.5ml oziroma 2,75%

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 12.12.2018   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo da še enkrat pregledate in preračunate količine delavnih raztopin, saj take količine močno presegajo vaša razpoložljiva sredstva. Razen če bodo seveda, tako kot v letu 2016, ponudniki premikali vejice, za par decimalnih mest- kot je napisal že potencialni ponudnik v predhodnem vprašanju. Pri doziranju lahko vsak po svoje na tehničnem listu popravi doziranje, zato prosimo da količine delovne raztopine spremenite v koncentrate. V letu 2016 je bila sklenjena pogodba z izbranim ponudnikom in sicer v vrednosti 456424,70 z DDV. Na portalu https://erar.si pa je jasno razvidno, da je ta isti ponudnik dobavljal material v dvakratni vrednosti pogodbe. Na portalu erar je tudi jasno razvidno da gre za čistilni material. Torej prosimo da še enkrat preverite vsa dejstva, drugače bomo primorani zahtevati revizijo.

Poleg tega vas prosimo da prestavite rok za oddajo ponudbe, saj še vedno niste odgovorili na vsa vprašanja. Rok za odgovore 21.12 je absolutno prekratek, saj ostaneta samo še 2 delovna dneva za pripravo ponudbe, poleg tega so še prazniki in polovica dobaviteljev ima kolektivne dopuste, tako da niti ne moremo pridobit cen in tehnične dokumentacije novih artiklov, ki bi jih ponudili v ponudbi na podlagi podanih odgovorov. Rok za odgovore in posledično za oddajo ponudbe je nesorazmeren z obširnostjo razpisne dokumentacije.

Prosimo še, dovolite da tehnično dokumentacijo in potrdila ZeJN priložimo na poziv po oddaji ponudbe, torej to lahko zahtevate od najugodnejšega ponudnika. In če ta ne ustreza od naslednjega...

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 13.12.2018   07:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
pri čistilih imate razpisane enormne količine delovnih raztopin iz javno dostopnih podatkov preteklih razpisov pa se vidi da imate ponudbe, ki so zelo prirejene in niti slučajno niso realne. Zato nas zanima kakšno laboratorijsko in vesoljsko tehnologijo uporabljajo vaše čistilke za doziranje čistil. Iz dejanskega stanja in realne uporabe čistil na vaših objektih smo pridobili informacije kaj uporabljate in kako. Zato vas prosimo da popravite predračune na realne in ne zavajate saj ste po zakonu dolžni podati realne informacije.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 13.12.2018   07:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
pri pregledu prejšnjega in zdajšnjega razpisa smo ugotovili da imate razpisane enake količine samo da prej so bile za 2 leti sedaj pa so za 3 leta. Sredstva ki ste jih porabili pri vašem dobavitelju pa se vsako leto večajo oz. potrošite več zanima nas kako je to možno.

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 13.12.2018   07:42
VPRAŠANJE
Pozdrav
prosim, da popravite predračune in razpišete koncentrate, ker z delovnimi raztopinami prihaja do zavajanja in napačnih količin. Kot proračunski uporabnih ste dolžni voditi evidence porabe in zato točno veste koliko litrov koncentrata potrebujete. Iz prakse se je v zadnjem obdobju izkazalo da le z takšnimi podatki lahko dobite primerljive ponudbe in veliko bolj realne. Redčenje čistilnih sredstev se med seboj ne razlikuje tako bistveno da bi bila velikanska odstopanja.


ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 13.12.2018   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu papir so formule narobe nastavljene. Saj pri skupnem znesku zmnoži enoto pakiranja (EP) ponudnika in okvirno količino. Torej, če imamo ponudniki EP cel karton, spet pride do enormnih zneskov. Pravilno bi bilo: enota mere (EM) x okvirna količina.

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 13.12.2018   12:52
VPRAŠANJE
Papirna galanterija: CENA ZA E.P. brez DDV/EUR - ali tukaj podamo ceno za končno pakiranje ponudnika (krt, pak...) ali za pakiranje ki ga imate navedenega na koncu v opisa pri vsakem artiklu? (Npr pri prvi postavki - enota pakiranja: listi x zavoj)

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 13.12.2018   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
glede na to da ne odgovarjate na zastavljena vprašanja in tudi ne odpravite vaši napak v tabelah vam očitno ni v interesu pridobiti konkurenčnih ponudb. Glede na vaš aroganten odnos do potencialnih ponudnikov je očitno da je javni razpis že oddan določenemu ponudniku.

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 14.12.2018   13:50
VPRAŠANJE
ČISTILA KUHINJA:
1.22 - ali lahko ponudimo pakiranje 2L
ČISTILA PRALNICA:
5.2. ali lahko ponudimo pakiranje 2,2L ali pa 5L?
PRIPOMOČKI
2- ali je lahko potiskač iz trpežne plastike?
4- ali je lahko ročaj dolžine 150cm?
11 ali so maslenke bele barve?
26 kaj pomeni dvobarvni karo sistem in kaj je prednost take krpe? Prosimo da dovolite enobarvne krpe (rdeče ali modre?)
41 kakšna je kvaliteta Eclipse, za kakšno metlico gre?
42- ali je lahko plastenka 630ml?
45 in 46 VREČKA za sesalnik FLOORMATIC S12 in Vrečke za sesalec tip FLOOR DRESS S12 gre za iste vrečke, prosimo za potrditev.
56 in 57 - na kaj podamo ceno na 2/1 ali na kos?

PAPIR:
2 - ali lahko ponudimo navitje 28m in 11,2 dolžina lista?
6 glede na vaš opis gre z V brisače in ne Zali lahko ponudimo V?
7 ali lahko ponudimo 2 slojne brisače z navitjem 160m, gramaturo 2x22=44g, za uporabo v Ultimatic podajalnikih?
11- ali je lahko dolžina lističa 26cm in navitje role še vedno v okviru razpisanega?
12 - ali lahko ponudimo 26cm in 923 lističev in navitje je še vedno v okvirih razpisanega?


ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 18.12.2018   07:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore na sledeča vprašanja:

Sklop 1 Čistilna sredstva kuhinja:
- Zap. št. 1.15: Ali lahko ponudimo sredstvo, ki se redči? Saj le bi le-to predstavljalo za vas veliko nižji strošek, hkrati pa bi bilo veliko bolj sprejemljivo z ekološkega vidika.
- Zap. št. 1.17: Ali lahko ponudimo pakiranje 1,5 kg, kot je bilo opredeljeno v vašem prejšnjem javnem naročilu (iz leta 2016)? V nasprotnem primeru prosimo, da navedete komercialni naziv izdelka, ki ga uporabljate.

Sklop 3 Čistilna sredstva steklene površine:
- Zap. št. 3.1: Ali iz lahko ponudimo izdelek, ki se redči? Saj le bi le-to predstavljalo za vas veliko nižji strošek, hkrati pa bi bilo veliko bolj sprejemljivo z ekološkega vidika.

Sklop 6 Pripomočki za čiščenje:
- Zap. št. 5: Ali lahko ponudimo krpo sestave 65% bombaž in 35% poliester?
- Zap. št. 10: Ali lahko ponudimo krpo dimenzije 22x60 cm?
- Zap. št.11: Ali lahko ponudimo maslenke, dimenzije 24x60 cm in gramature 50g/m2?
- Zap. št.11: Ali lahko ponudimo maslenke zahtevane dimenzije in gramature 42g/m2?
- Zap. št. 11: Ali lahko ponudimo krpo dimenzije 31x60 cm in gramature 48g/m2
- Zap. št. 13: Ali lahko ponudimo kovinsko držalo dolžine 1,4 m?
- Zap. št. 14: Ali povprašujete po omelu iz žime s ca. 50 z lesenim ročajem? Kaj mislite pod svetla barva? Žima je temne barve.
- Zap. št. 18: Ali lahko ponudimo smetišnico s širino ustja 21 cm?
- Zap. št. 26: Ali lahko ponudimo krpo dimenzije 40x35 cm in drugačnega dvobarvnega vzorca?
- Zap. št. 27: Ali lahko ponudimo krpo dimenzije 40x40 cm?

Sklop 7: Higiensko papirnati proizvodi:
- Zap. št. 3: Zahtevate enoslojni toaletni papir MAXI brez perforacije. Ali dovolite, da ponudimo ta izdelek s perforacijo? V nasprotnem primeru prosimo, da navedete komercialni naziv izdelka brez perforacije, ki ga sedaj uporabljate.

Kaj pomeni navedba ::::::::::::::::: v šestem stolpcu predračuna za sklop 1: Čistilna sredstva - kuhinja, kjer v opisu izdelka ne piše, da se uporablja 100% koncentrat?

Zahvaljujemo se vam za odgovore in vas lepo ozdravljamo!ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.Datum objave: 18.12.2018   07:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
ali boste objavili popravljen predračun ali sami popravljamo napake.

lp

ODGOVOR
Obveščamo vas, da bodo odgovori oz. dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo v skladu s točko VI.3 objave in 5. točko Povabila k oddaji ponudbe in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si, zgornji meni: O ministrstvu, levi meni: Javna naročila.