Dosje javnega naročila 007742/2018
Naročnik: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Blago: Nabava laboratorijskih hladilnikov in zamrzovalnih skrinj za obdobje 3 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.980.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007742/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2018
JN007742/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2018
JN007742/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2018
JN007742/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.01.2019
JN007742/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007742/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007742/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007742/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007742/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007742/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007742/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007742/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007742/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007742/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000
SI0
Maribor
Slovenija
Miro Ogrizek
miro.ogrizek@nlzoh.si
+386 24500159
+386 24500225

Internetni naslovi
http://www.nlzoh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nlzoh.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5257
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava laboratorijskih hladilnikov in zamrzovalnih skrinj za obdobje 3 let
Referenčna številka dokumenta: 25-NMV061118-02
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39711100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava laboratorijskih hladilnikov in zamrzovalnih skrinj za obdobje 3 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39711100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava laboratorijskih hladilnikov in zamrzovalnih skrinj za obdobje 3 let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 20
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2018   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2018   08:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2018   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,Radi bi vam poslali izpolnjeno vlogo (OBR-5) za dostop do spletne aplikacije Go-Soft pa nikjer ne najdemo tega obrazca za razpis

JN007742/2018-W01. Prosimo za pomoč.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
vloga (Obrazec 5) se pri oddaji ponudbe ne prilaga.
Vlogo bomo poslali izbranim ponudnikom ob sklenitvi okvirnega sporazuma.


Datum objave: 12.11.2018   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje 1: pri pregledu dokumentacije nikjer nismo zasledili, kakšne so tehnične zahteve za opremo, kar je osnovni pogoj da lahko sploh oddamo dokumentacijo, četudi je potrebno opredeliti samo dobavni rok. Raznolikost in specifičnost zahtev lahko vpliva na samo izdelavo, zato moramo biti pred oddajo sigurni, da lahko zagotovimo željeni dobavni rok.

Vprašanje 2: če pravilno razumemo razpis, bo le ta potekal v dveh delih. In sicer v temu delu oddamo samo podatek o dobavnem roku, in če bomo izbrani, nato oddamo celotno ponudbo z ceno za produkte. Prosim za potrditev navedenega, v kolikor to drži.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
1. Razpis poteka v dveh fazah in ponudnik mora v prvi fazi navesti samo maksimalni dobavni rok, ki bo služil kot merilo nato bo naročnik v drugi fazi, ko se bo pojavila potreba po določenem artiklu, navedel specifikacijo in odpiral konkurenco med vsemi sklenitelji okvirnega sporazuma. Ponudniki s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum lahko v fazi odpiranja konkurence oddajo ponudbo tudi samo za posamezen artikel za katerega izpolnjujejo vse pogoje, vključno z dobavnim rokom.
2. Da, razpis poteka v dveh fazah. V prvi fazi, ki poteka sedaj, mora ponudnik predložiti dokazila da izpolnjuje pogoje iz točke 4.2. Priložiti mora obrazce navedene na strani 12 (Ponudbena dokumentacija opomnik za pripravo ponudbe).
Datum objave: 12.11.2018   14:27
VPRAŠANJE

Spoštovani,

naročnika prosimo, da za lažje izpolnjevanje objavi razpisno dokumentacijo (obrazce) v Word obliki.

Hvala lepa.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
obrazci so že pripravljeni v obliki, ki omogoča izpolnjevanje.Datum objave: 13.11.2018   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za obrazložitev, kako naj podamo dobavni rok za nekaj, kar sploh ne vemo kakšne so bodo zahteve?
Lahko da bo zahtevani material tak, da se bo kasneje izkazalo da ga lahko dobavimo v 60 dneh, mi pa bomo sedaj navedli 45 dni.
Iz tega razloga prosimo za navedbo vsaj osnovnih karakteristik.

Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni,
naročnik bo odpiral konkurenco za:
- laboratorijske hladilnike različnih velikosti, ki imajo temperaturni razpon cca od 1 do -15 °C, cca od 2 do 8 °C oz. drugačne odvisno od potrebe, ki bo nastala.
- laboratorijske hladilnike z zamrzovalnikom različnih velikosti, ki imajo temperaturni razpon od cca 2 do 8 °C (hladilnik) in cca od -20 do -30 °C (zamrzovalnik).
- laboratorijske zamrzovalne omare različnih velikosti, ki imajo temperaturni razpon cca od -20 do -30 °C, od -50 do -85 °C oz. drugačne odvisno od potrebe, ki bo nastala.Datum objave: 14.11.2018   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno vas prosimo, da zmanjšate oz. spremenite vašo Zahtevo vezano na reference.
Prosimo, da dovolite, da je ponudnik oziroma njegov proizvajalec v EU v zadnjih 3 letih uspešno opravil dobavo in priklop za enakovredne naprave v višini vsaj 10.000 eur brez ddv, s tem boste pridobili več ponudb in konkurenčne cene.

Najlepša hvala.

Lepo pozdravljeni,ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik spreminja zahtevo po referencah in sicer bo naročnik sposobnost priznal ponudniku, ki bo izpolnjeval vsaj enega od spodnjih dveh pogojev:

Pogoj A: Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, uspešno opravil dobavo in priklop razpisanim artiklom enakovredne naprave v višini vsaj 30.000,00 EUR brez DDV.

Pogoj B: Ponudnik je v zadnjem letu, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, uspešno opravil dobavo in priklop razpisanim artiklom enakovredne naprave v višini vsaj 10.000,00 EUR brez DDV.
Datum objave: 14.11.2018   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 4.2 , alineja D navajate:
"Ponudnik mora za čas garancije zagotavljati strokovno podporo naročniku in servisiranje opreme (redno preventivno vzdrževanje in servis v primeru okvare). Odzivni čas za strokovno podporo in servis v primeru okvare mora biti v roku 4 ur od klica naročnika, pri čemer je odzivni čas mišljen prvi odziv dobavitelja, ko se z naročnikom dogovorita o nadaljnjem ukrepanju. Dobavitelj mora zagotavljati lasten nabor glavnih rezervnih delov, z namenom čim krajšega časa popravila, ki ne sme biti daljši kot 3 dni. Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še minimalno 10 let po podpisu pogodbe."

Prosimo vas, da čas popravila okvare spremenite na 10 dni. V 3 dneh je namreč nemogoče ugotoviti okvaro, dobiti rezervni del od proizvajalca in nato ta del še vgraditi. Glede na to, da se pričakuje, da boste potrebovali raznovrstne aparate je praktično nemogoče zagotoviti vse rezervne dele na zalogo.

V alineji I zahtevate potrdilo o letni porabi energije. Vam zadostuje izjava proizvajalca o letni porabi energije?

Prosim vas ali v tej fazi zahtevate tudi:
- avtorizacijo oz poooblastilo s strani proizvajalca
- servisne certifikate za pooblaščena serviserja
Ali lahko to predložimo ob dejanski ponudbi?

Hvala že v naprej,

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik podaljšuje čas popravila in sicer ta čas ne sme biti daljši od 5-ih delovnih dni.

Ponudnik v tej fazi samo priloži izpolnjen in podpisan obrazec 4. Ponudnik mora izpolnit tabelo na obrazcu 4. Naročnik si pridržuje pravico, da navedeno preveri oz. da od ponudnika naknadno zahteva predložitev dokazil. Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da navedeno preveri pri referenčnih naročnikih, v kolikor referenčni naročnik ne potrdi reference, se bo referenca izločila