Dosje javnega naročila 007743/2018
Naročnik: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Blago: Aparati za pripravo hranljivih podlog gojišč in Avtoklavi
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 145.384,96 EUR

JN007743/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2018
JN007743/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2018
JN007743/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2019
JN007743/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.03.2019
JN007743/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2019
JN007743/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007743/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000
SI0
Maribor
Slovenija
Miro Ogrizek
miro.ogrizek@nlzoh.si
+386 24500159
+386 24500225

Internetni naslovi
http://www.nlzoh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nlzoh.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5256
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Aparati za pripravo hranljivih podlog gojišč in Avtoklavi
Referenčna številka dokumenta: 24-NMV151018-02
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Aparati za pripravo hranljivih podlog gojišč in Avtoklavi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Aparat za pripravo hranljivih podlog gojišč
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Aparat za pripravo hranljivih podlog gojišč
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Avtoklav avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo odpadkov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Avtoklav avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo odpadkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Avtoklav avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo tekočin in trdnih snovi
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Avtoklav avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo tekočin in trdnih snovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2018   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2018   08:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2018   11:36
VPRAŠANJE
Ali v kolikor ponudnik ne izpolni obrazca reference, to pomeni izključujoči faktor?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,
ponudnik, ki ne bo predložil ustrezne reference bo izločen.


Datum objave: 13.11.2018   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me, če se lahko prijavimo samo na en sklop ali veljajo samo ponudbe na vse tri sklope skupaj.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
ponudnik lahko odda ponudbo tudi samo za en sklop.Datum objave: 13.11.2018   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

dobavni rok je nesorazmerno kratek glede na zahtevano opremo ter bližajočih se praznikov, zato vas pozivamo k spremembi - podaljšanju dobavnega roka in sicer:
- sklop 1: 45 dni
- sklop 2: 60 dni
- sklop 3: 90 dni

Hvala.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
novi dobavni roki so za:
- sklop 1: 60 dni od podpisa pogodbe
- sklop 2: 90 dni od podpisa pogodbe
- sklop 3: 90 dni od podpisa pogodbeDatum objave: 13.11.2018   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo vas za podaljšanje roka za vprašanja ter roka za oddajo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,
novi roki so:
- rok za postavljanje vprašanj je 26.11.2018 do 08:00 ure
- rok za oddajo ponudbe je 04.12.2018 do 08:00 ure
- rok za odpiranje ponudb je 04.12.2018 ob 08:15 uriDatum objave: 13.11.2018   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri specifikaciji opreme Avtoklav - avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo odpadkov (C) zahtevate notranji pomnilnik za shranjevanje najmanj 50 sterilizacijskih ciklov (C.8.2.).
Avtoklav, ki vam ga želimo ponuditi ima v ta namen USB, na katerega se podatki o sterilizacijskih ciklih shranjujejo avtomatsko, kapaciteta pa je kar 2000 ciklov. Poleg tega je priložen tudi Software, s pomočjo katerega lahko zbrane podatke pregledujete in analizirate. Ali dovolite to možnost?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,
ta možnost je ustrezna.


Datum objave: 14.11.2018   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaša zahteva : 3. reference
Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, uspešno opravil
dobavo in priklop vsaj dveh aparatov, ki sta razpisanim aparatom enakovredna.


Naročnik mora dopustiti, da se lahko predloži tudi referenco proizvajalca opreme, ki jo ponudnik ponuja (pri čemer tak proizvajalec ne bi nastopal kot ponudnik oziroma podizvajalec), saj je v konkretnem primeru bistveno za naročnika, da je bilo blago iste vrste že dobavljeno in da je uspešno obratovalo, saj je predmet javnega naročila blago. Zahteva naročnika, v skladu s katero bi se referenca dokazovala tudi s proizvajalcem, je sorazmerna. Prepoved izkazovanje reference z referencami proizvajalca (pri čemer tak proizvajalec ne bi nastopal kot ponudnik oziroma podizvajalec) pa nesorazmerna in neupravičeno omejuje konkurenco med ponudniki. V skladu z navedenim naj naročnik razširi referenčno zahtevo tudi na proizvajalca.
Le tako bo naročnik zagotovil zakonitost pogoja. Vsak strožje oblikovan pogoj je nezakonit.


ODGOVOR

Pozdravljeni,
predmet javnega naročila ni samo nabava opreme ampak tudi zahteve O.9, O.10 in O.11 iz priloge 3 Specifikacija.
Te zahteve so:
O.9 Ponudnik mora za čas garancije zagotavljati strokovno podporo naročniku in servisiranje opreme (redno preventivno vzdrževanje in servis v primeru okvare). Odzivni čas za strokovno podporo in servis v primeru okvare, ki onemogoča delo je največ 4 uri od uporabnikovega obvestila o napaki uporabnik obvesti servis o napaki po telefonu ali po elektronski pošti, na vnaprej dogovorjeno telefonsko številko ali E-naslov in 48 ur časa za odpravo napake. Odzivni čas za strokovno podporo in servis v primeru okvare, ki ni moteča za delo je največ 24 ur od uporabnikovega obvestila o napaki uporabnik obvesti servis o napaki po telefonu ali po elektronski pošti, na vnaprej dogovorjeno telefonsko številko ali E-naslov in 120 ur časa za odpravo napake. Dobavitelj mora zagotavljati lasten nabor glavnih rezervnih delov, z namenom čim krajšega časa popravila. Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še minimalno 10 let po podpisu pogodbe.
O.10 Vključeno mora biti izobraževanje za delo in vzdrževanje na mestu inštalacije za vsaj 3 osebe v trajanju najmanj 2 delovnih dni, od tega je lahko eden hkrati z inštalacijo.
O.11 V ponudbo je vključena tudi dostava na naslov naročnika na predvideno mesto v laboratoriju, priklop in inštalacija aparata ter izvedba protokolov IQ (kvalifikacija montaže) in OQ (kvalifikacija delovanja) in po namestitvi izvedba validacije od izvajalca, ki je akreditiran za meritve. Validacijske zahteve:
za Aparat za pripravo hranljivih podlog - gojišč - ovrednotenje temperature in časa sterilizacije v 4 točkah pri 2 programih in vsak program pri 2 volumnih
za Avtoklav avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo odpadkov ovrednotenje dveh programov: program odpadki v vrečah - suhi in program tekočine, oba z mikrobiološkimi sporami
za Avtoklav avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo tekočin in trdnih snovi - ovrednotenje dveh programov: suhi in tekoči odpadki z mikrobiološkimi sporami.

Ponudnik mora sam oziroma skupaj s podizvajalcem izpolniti zahtevo po referenci s katro dokazuje, da je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, uspešno opravil
dobavo in priklop vsaj dveh aparatov, ki sta razpisanim aparatom enakovredna.

Smisel reference je, da neka nevtralna tretja oseba potrdi, da je določen ponudnik usposobljen in je isto vrsto posla že dobro opravil.
Referenca proizvajalca opreme, pa ne izkazuje, da je ponudnik uspešno izvedel vsaj dva priklopa aparatov, ki sta razpisanim aparatom enakovredna.
Datum objave: 14.11.2018   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri specifikaciji Avtoklav - avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo odpadkov (C) niso nikjer navedene dovoljene zunanje mere avtoklava (zgolj volumen komore). Da ne bi bilo morebitnih kasnejših težav, nas zanima ali so naslednje mere ustrezne: 750 x 1160 x 948 (WxHxD). Volumen komore je v tem primeru 153L.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni,
v zahtevi O.4 je navedeno:
"Ponudnik mora preveriti in zagotoviti, da je ponujeni aparat primeren za namestitev na predvideno mesto v laboratoriju (brez predelav in da ima naročnik pripravljene vse ustrezne priključke. Naročnik omogoča ogled prostora kjer bo nameščen aparat. Za ogled se je potrebno predhodno naročiti..."
Zato pozivamo ponudnike, da si prostor ogledajo in sami preverijo ali je aparat, ki ga želijo ponuditi, ustrezen.


Datum objave: 14.11.2018   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri specifikaciji Avtoklav - avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo tekočin in trdnih snovi (D) ste navedli mere 1900x1250x1000. 1900 mm predvidevamo da je višina. Katera mera je globina in katera širina?
Ali bi bil avtoklav WxHxD = 980x1950x1050 ustrezen?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Pozdravljeni,
v zahtevi O.4 je navedeno:
"Ponudnik mora preveriti in zagotoviti, da je ponujeni aparat primeren za namestitev na predvideno mesto v laboratoriju (brez predelav in da ima naročnik pripravljene vse ustrezne priključke. Naročnik omogoča ogled prostora kjer bo nameščen aparat. Za ogled se je potrebno predhodno naročiti..."
Zato pozivamo ponudnike, da si prostor ogledajo in sami preverijo ali je aparat, ki ga želijo ponuditi, ustrezen.Datum objave: 14.11.2018   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaša zahteva O3 serviser
Prosimo, da ponudnikom omogočite, da se prijavi na JN z enim serviserjem, saj ne vidimo potrebe po večjem številu serviserjev za avtoklave.

Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da se ponudniki prijavijo z samo enim usposobljenim serviserjem za katerega predložijo s strani proizvajalca potrjen imenski certifikat.
Vsa komunikacija mora potekati v slovenskem jeziku.

Datum objave: 21.11.2018   14:32
Pozdravljeni,
obveščamo vas, da je naročnik na svoji spletni strani objavil popravljeno prilog 1 - Specifikacije 21.11.2018.

Datum objave: 23.11.2018   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri specifikaciji Avtoklav - avtomatski parni sterilizator za sterilizacijo odpadkov (C) imate podano naslednjo zahtevo:
C.2.6 hlajenje komore z vodnim obročem ter zaščitnim nadtlakom skozi sterilni filter in radialni ventilator v komori za mešanje zraka, vgrajen v vratih
Za ustrezno delovanje avtoklav potrebuje dovod zraka v skladu z tehničnimi specifikacijami.
Vprašanje:
Ali naročnik zagotavlja dovod stisnjenega komprimiranega zraka oziroma je potrebno v ponudbo vključiti ustrezen kompresor.
Če moramo ponudit tudi kompresor ali je leta lahko klasični batni ali zahtevate brezšumni kompresor?


Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Pozdravljeni,
v ponudbo je potrebno vključiti brezšumni kompresor.