Dosje javnega naročila 007770/2018
Naročnik: OBČINA SEŽANA, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Gradnje: Ureditev hodnika za pešce v naselju Dol pri Vogljah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007770/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007770/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2018
JN007770/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2019
JN007770/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007770/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEŽANA
Partizanska cesta 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
natasa.bandelj@sezana.si
+386 57310131
+386 57310123

Internetni naslovi
http://www.sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282603/razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282603/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5272
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev hodnika za pešce v naselju Dol pri Vogljah
Referenčna številka dokumenta: 351-158/2012
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Projekt zajema: izvedbo pločnika v dolžini 630 m, ureditev obstoječega odvodnjavanja vozišča, ureditev cestnih in hišnih priključkov, prometne signalizacije in cestne razsvetljave.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dol pri Vogljah, parcele št. 1315, 813, 759, 815/1, 760, 902/9, 783/1, 783/2, 785, 786/1, 786/3, 870/4, 814/1, 799/7, 799/1, 803/2, 829/9 k.o. Voglje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predvidena je novogradnja pločnika v dolžini 630 m na desni strani v smeri stacionaže. Priključek na državno cesto R3 619/1025 Dutovlje Repentabor ostane nespremenjen, le pločnik se naveže na obstoječi pločnik.
Širina pločnika bo znašala 1.20 m.
Trasa ceste ostane nespremenjena. Na mestu širitve obstoječe ceste se obrabna plast porezka v širini 0.50 m zaradi stika med obstoječo voziščno konstrukcijo. V sklopu izgradnje pločnika se uredi meteorna kanalizacija pločnika in ceste, tako, da se meteorne vode preko cestnih požiralnikov speljejo v nove ponikovalnice oziroma v prepuste in prosto ponikanje.
Vozišče bo zaključeno s cestnimi betonskimi robniki dim. 15/25/100 cm, medtem ko bo pločnik zaključen z betonskimi robniki 10/20/100 cm oziroma z obstoječimi zidovi. Vsi robniki bodo položeni na betonski temelj.
Na mestih zaključkov pločnikov, ter na mestih prehodov za pešce in na dovoze na parcele bodo vsi robniki poglobljeni. Na zidovih višjih kot 1.20 m je predvidena nova ograja višine 1.20 m (vrsta ograje je vroča cinkana) in služi varovanju pešcev pred padcem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
po razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2018   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.11.2018 in se bo začelo ob 11:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2018   11:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je potrebno oddani ponudbi priložiti tudi zavarovanje za resnost ponudbe?

Hvala in lp

ODGOVOR

Ne, ni potrebno.


Datum objave: 12.11.2018   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v navodilih RD imate pod vsebino navedeno tudi menična izjava za resnost ponudbe?
Ali je potrebno izjavo priložiti in, če vas prosimo za vzorec le-tega?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

V seznamu vsebine je pomotoma navedena menična izjava za resnost ponudbe. Niti menice niti menične izjave ni potrebno priložiti.
Hvala za razumevanje.


Datum objave: 12.11.2018   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika naprošamo, da objavi detajle INOX ograje.

Lep dan

ODGOVOR

Detajl INOX ograje bomo objavili kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav.Datum objave: 16.11.2018   18:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika naprošamo, da poda okvirni rok začetek del ter predvideno trajanje del.ODGOVOR

Predviden začetek del je takoj po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem in uvedbi v delo, rok za zaključek del je štiri (4) mesece od uvedbe izvajalca v delo.


Datum objave: 16.11.2018   18:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je lahko v prijavi ista oseba Vodja del oz Vodja gradnje?

Lep pozdav


ODGOVOR


Da

Datum objave: 19.11.2018   08:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo glede faznosti izvedbe projekta. Namreč popis del predvideva 2. fazi. Iz razpisne dokumentacije in popisov del ni razvidno katero območje posamezna faza obravnava niti v kakšnem časovnem obdobju je predvidena gradnja faz. Ali se bodo faze izvajale s časovnim presledkom ali se bo izvedlo vse v eni fazi.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Vsa dela se bodo izvajala sočasno v eni fazi.


Datum objave: 19.11.2018   13:41
VPRAŠANJE
Lep pozdrav,

glede na to, da se čez celoten popis del pojavljajo ene in iste postavke z malimi količinami, naprošamo naročnika, da popravi popis in združi enake postavke. Saj je trenuten popis razdeljen na faze, nepregleden in ni smiselno sestavljen.ODGOVOR


Naročnik popisov ne bo popravljal.

Datum objave: 19.11.2018   15:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

objavljena dopolnitev inox ograje predvideva kvadratne profile 60/60/5 ter polnila iz vertikalni "lam", medtem ko popis navaj ograjo iz okroglih cevi fi 50mm in polnila iz okroglih palic fi 12 mm. Prosimo za razjasnitev, kateri izgled ograje je pravilen.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!

ODGOVORUpošteva se pravokotne profile oziroma taka ograja, kot je detajl.
Dobava in montaža INOX ograje višine 120 cm na podporni zid, komplet. Ograja je narejena iz pravokotnih profilov 60/60/5 mm, spodnja prečka je 15 cm nad tlemi, polnila vertikalne ploščate palice so 35/6 mm na 12 cm. Vertikalne cevi - stebrički so na razdalji 2,0 - 2,50 m, vse komplet (glej detajl)