Dosje javnega naročila 007751/2018
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica
Storitve: Izvajanje zimske službe za potrebe naročnika
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 240.352,50 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007751/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007751/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.11.2018
JN007751/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.12.2018
JN007751/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2018
JN007751/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2018
JN007751/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007751/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Mitja Udovč
mitja.udovc@komunala-sevnica.si
+386 78164700
+386 78164711

Internetni naslovi
https://www.komunala-sevnica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-sevnica.si/
ESPD: https://www.komunala-sevnica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5275
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zimske službe za potrebe naročnika
Referenčna številka dokumenta: JN MV 9/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje zimske službe za potrebe naročnika, ki je razdeljeno na dva sklopa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: A. Sklop: Izvajanje zimske službe za potrebe naročnika za obdobje 3. let: Sevnica z okolico
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sevnica z okolico
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje zimske službe za potrebe naročnika za obdobje 3. let: Sevnica z okolico
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: B. sklop: Izvajanje zimske službe za potrebe naročnika za obdobje 3. let: Studenec
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Studenec
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje zimske službe za potrebe naročnika za obdobje 3. let: Studenec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2018   10:30
Kraj: EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018