Dosje javnega naročila 007767/2018
Naročnik: OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Storitve: Izvajanje geodetskih storitev v letih 2019 in 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007767/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007767/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.01.2019
JN007767/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.01.2019
JN007767/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2019
JN007767/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2019
JN007767/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2019
JN007767/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2019
JN007767/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2019
JN007767/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2019
JN007767/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.04.2019
JN007767/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.07.2019
JN007767/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.10.2019
JN007767/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.01.2020
JN007767/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007767/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
SI
Medvode
Slovenija
Marko Košir
marko.kosir@medvode.si
+386 13619532
+386 13619510

Internetni naslovi
http://www.medvode.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.medvode.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5279
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje geodetskih storitev v letih 2019 in 2020
Referenčna številka dokumenta: 430-25/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje geodetskih storitev v letih 2019 in 2020.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Medvode
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izvajanje geodetskih storitev (izvedba postopkov ureditve mej, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave mej, določitve zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe zemljišča, sprememba bonitete zemljišč, ureditve mej med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelave tehničnega poročila označitve mej z mejniki, zakoličba objektov, izdelava geodetskih načrtov ter ostale geodetske storitve) za naročnika na območju občine Medvode.

Naročnik bo z največ šestimi (6) izbranimi ponudniki, ki bodo v tem postopku oddali dopustne ponudbe in bodo izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti, sklenil okvirni sporazum z veljavnostjo 24 mesecev oz. do 31.12.2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 6
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2018   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.11.2018   11:20
VPRAŠANJE
V poglavju 4.2.3 Pogoji za izkazovanje poklicne, tehnične in kadrovske sposobnosti pod d.) piše, da mora imeti ponudnik vsaj enega odgovornega geodeta z geodetsko izkaznico ter enega strokovnjaka geodetske stroke z geodetsko izkaznico.

Z uveljavitvijo Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), odgovornih geodetov ter geodetskih strokovnjakov z geodetskimi izkaznicami NI. So le pooblaščeni inženirji geodetske stroke

Poglavje 4.2.3 ter poglavje 6. je potrebno uskladiti z veljavnimi predpisi

ODGOVOR

Naročnik je na spletni strani objavil popravljeno razpisno dokumentacijo, ki jo morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 16.11.2018   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim za pojasnilo:

1. V razpisnih pogojih v sklopu točke 4 (Ugotavljanje sposobnosti) in 6 (Merilo za oddajo javnega naročila) navajate termin Odgovorni geodet, ki z uveljavitvijo Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) ne obstaja več. Predvidevamo, da ste imeli v mislih Pooblaščenega inženirja s področja geodezije.

2. Prav tako v razpisnih pogojih v sklopu točke 6 (Merilo za oddajo javnega naročila) navajate Strokovnjaka geodetske stroke. Glede na to, da Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) tega strokovnjaka ne omenja, nas zanima, kakšne naloge naj bi omenjeni strokovnjak opravljal in na podlagi katerega zakona, da je vrednoten v merilih/kriterijih za oddajo javnega naročila.


S spoštovanjem
ODGOVOR

Naročnik je na spletni strani objavil popravljeno razpisno dokumentacijo, ki jo morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 20.11.2018   13:24
VPRAŠANJE
Ali je pogoj samo nedoločen čas ali pa je poleg tega pogoja še pogoj polni delovni čas (8 ur na dan)? Ker tisti, ki imajo zaposlene pooblaščene inženirje še po starem sistemu, jih imajo sicer za nedoločen čas, a za 1 uro na dan ipd. Potem mu ta kader niti ni na voljo, ker je še drugje zaposlen.

ODGOVOR
Zaposlen mora biti za polni delovni čas.


Datum objave: 20.11.2018   13:44
VPRAŠANJE
Kot dodatni strokovni kader ne smemo navesti tistih, ki so že v osnovi navedeni kot pooblaščeni inženirji v točki 2 Priloge 2, kajne?

ODGOVOR

Pod dodatni strokovni kader ponudnik navede dodatni kader (v kolikor ga ima) in ga še ni navedel v okviru pogoja iz poglavja 4.2.3, točke d. in v Prilogi 2 pod točko 2. Ravno tako pri dodatnem kadru velja, da mora biti dodaten kader zaposlen za polni delavni čas.


Datum objave: 20.11.2018   14:06
VPRAŠANJE
Ali je mogoče prosim dobiti wordov dokument za izpolnjevanje obrazcev?

ODGOVOR
Na spletni strani smo objavili obrazce v word obliki.