Dosje javnega naročila 007758/2018
Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Gradnje: Športni objekt Jevnica - javno naročilo za gradnjo objekta
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007758/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007758/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.03.2019
JN007758/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007758/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270
SI
Litija
Slovenija
Franci Rokavec
obcina.litija@litija.si
+386 18963424
+386 18963460

Internetni naslovi
http://www.litija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.litija.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5282
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Športni objekt Jevnica - javno naročilo za gradnjo objekta
Referenčna številka dokumenta: 430-120/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbeno - Obrtniška - Inštalacijska dela pri novogradnji objekta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Litija, kraj Jevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbeno - Obrtniška - Inštalacijska dela pri novogradnji objekta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V izjemnih primerih - razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Reference - izkušnje iz preteklosti, kadrovske zahteve za OVD in minimalno število zaposlenih gradbenih delavcev, ustrezna boniteta ponudnika, itd - razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.12.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2018   09:01
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2018   15:00

Dodatne informacije:
za tehnične zadeve javnega naročila (odpiranje priponk načrtov in popisov) preko e-pošte naročnika: obcina.litija@litija.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2018   10:41
Zakonski predpisi določajo, da gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.
Vodja del je lahko zaposlen tudi pri subjektu, na zmogljivost katerega se ponudnik sklicuje, vendar mora ponudnik glede na zgoraj navedeno, podati v svoji prijavi ustrezno ponudbo in imeti z drugim subjektom, na katerega se sklicuje, sklenjeno ustrezno medsebojno pravno razmerje.
Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ponudnikov preverjal.


Datum objave: 26.11.2018   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zanima me zakaj je pri referencah pogoj gradbeno dovoljenje?
Namreč pri objektih klasifikacije 111, ni vedno potrebno gardeno dovoljenje.
Se pravi je pogoj za pravilno referenco objekt z gardbenim dovoljenjem?
hvala in lp,


ODGOVOR

Za izgradnjo stanovanjske hiše brez gradbenega dovoljenja se referenca žal ne bo priznala (pogoj je tudi uporabno dovoljenje ali podpisan primopredajni zapisnik ter podpisana gradbena pogodba med investitorjem in izvajalcem v vrednosti vsaj 100.000 EUR brez DDV) , če pa gre eventuelno še za kak drug objekt s klasifikacijo 111, kot npr.počitniške ali kmetijske stavbe, pa se referenca tudi ne bo štela za ustrezno.


Datum objave: 26.11.2018   08:44
Naročnik pod zahtevano tehnično sposobnost za javni objekt oz.gradnjo, ki je predmet razpisa, minimalno pričakuje, da ima izvajalec ustrezne tehnične reference in izkušnje pri gradnji objektov, za katero je bilo potrebno pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje in od tega ne bo odstopal.