Dosje javnega naročila 007759/2018
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.898,60 EUR

JN007759/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007759/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.11.2018
JN007759/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2018
JN007759/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.12.2018
JN007759/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007759/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI034
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lasko.si/sl/
ESPD: http://www.lasko.si/sl/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5264
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO
Referenčna številka dokumenta: 430-29/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v obsegu IZP, DGD in PZI za ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SMJ, LAHOMŠEK, DESNI BREG
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v obsegu IZP, DGD in PZI za ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: KOPITARJEVA, ČOPOVA, DEL CESTE NA SVETINO, TABORJE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v obsegu IZP, DGD in PZI za ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: DEL ŠERCERJEVE, CESTE NA LAHOMŠEK, CESTE NA GABERNO
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v obsegu IZP, DGD in PZI za ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2018   10:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
v skladu z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.11.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2018   10:08
VPRAŠANJE
Prosim, če objavite razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi: https://www.lasko.si/sl/javna-narocila-razpisi-in-nepremicnine/4974-izdelava-projektne-dokumentacije-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-v-porecju-savinje-obcina-laskoDatum objave: 12.11.2018   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za direktno povezavo do razpisne dokumentacije, ker je ne uspemo dobiti.

Hvala!

LP

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi: https://www.lasko.si/sl/javna-narocila-razpisi-in-nepremicnine/4974-izdelava-projektne-dokumentacije-za-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-v-porecju-savinje-obcina-laskoDatum objave: 14.11.2018   16:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pozivamo za projektno nalogo oz. dodaten opis zahtev za Sklop 1, Desni breg:
"Predmet razpisa je pripraviti DGD, GD in PZI dokumentacijo za fekalno kanalizacijo z gradbenim dovoljenjem za del območja Laškega (desni breg) za zadrževalnik pri centralnem črpališču na Rimski cesti po IDP-ju pripraviti projektno DGD dokumentacijo."

Podan opis je nejasen, nezadosten in žal ne podaja nič o predmetu razpisa, zato je za ta podsklop nemogoče pripraviti korektno ponudbo.

Hvala


ODGOVOR
Dodaten opis je naveden v Projektni nalogi za to območje, kjer je naveden tudi najverjetnejši potek kanalizacije po zemljiščih in stanovanjski objekti, tudi grafična priloga je.Datum objave: 14.11.2018   16:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosili bi Vas, če lahko odklenete samo obrazce, ki so obvezna vsebina ponudbe, to se pravi od vključno obrazca 1 do vključno obrazca 8 ter od vključno obrazca 11 do vključno vzorca pogodbe, da bomo lahko računalniško izpolnili obrazce in ne na roke.
Hvala in lep podrav.

ODGOVOR

Naročnik se je odločil, da obrazcev ne bo odklepal, to pa iz razloga, da se s tem zmanjša možnost, da bi ponudniki karkoli spreminjali na obrazcih.


Datum objave: 15.11.2018   12:14
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

Prosimo Vas, da zaradi same zahtevnosti priprave razpisne dokumentacije podaljšate rok za oddajo ponudbe, ter s tem omogočite kvalitetnejše ponudbe.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb, saj gre za projekt sofinanciran s strani EU, in dodatnega časa ni na voljo.


Datum objave: 15.11.2018   12:16
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je predvidena tudi priprava služnosti in pridobitev podpisov s strani lastnikov po vzorcu, ki ga poda Občina. Na dejstvo, ali bo lastnik zemljišča želel podpisati pogodbo o služnosti ali ne, ponudnik nima vpliva oz. za to ne more odgovarjati. Podpisi služnostne pogodbe so lahko povezani tudi s kakšnimi drugimi pogoji, na katere ponudnik oz. projektant nima vpliva. Hkrati pa so služnosti pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, torej v tem primeru projektant ne more zaključiti svojih pogodbenih obveznosti.
Problem pri postavki priprava služnosti vidimo predvsem pri zagotavljanju roka (v treh mesecih od podpisa pogodbe je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, za katerega so pogoj pridobljene služnosti, pridobitev služnosti pa ni odvisna od aktivnosti projektanta) in posledično določitvi cene za projektiranje zaradi morebitnih sprememb v primeru nepridobitve služnosti.
Prosimo za pojasnilo, kaj je predvideno v primeru, če lastnik ne želi podpisati služnosti?
Predlagamo, da se pridobitev služnosti izvzame iz obsega del.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik se bo po potrebi aktivno vključeval v postopek pridobivanja služnosti. V kolikor ne bo druge možnosti se bo spremenila trasa poteka kanalizacije, in v kolikor bo izvajalec zaradi tega imel dodatne stroške, bo naročnik le te priznal in potrdil.Datum objave: 15.11.2018   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Podane referenčne zahteve za pogoj za podajo ponudbe kot tudi za merila, so nesorazmerna obsegu razpisanih del.
ZJN-3 zelo jasno navaja, da je namen referenčnih zahtev dokazovanje primernosti in usposobljenosti ponudnika, ne pa izločanje ponudnikov. Prav tako ni dopustno postavljati in zahtevati kriterijev, ki presegajo obseg razpisanih del ali pa celo s predmetom razpisanih del nimajo nič skupnega.

1. Predmet razpisa je urejanje fekalnih voda, referenčne zahteve pa se nanašajo na izgradnjo zadrževalnika deževnih voda. Prosimo za spremembo ali obrazložitev.

2. Dolžine fekalnih vodov so po posameznih odsekih ca. 1700 m, 710 m, 440 m, zahtevate pa reference za 3.000 m, kar je absolutno nesorazmerno. Pozivamo za zmanjšanje referenčne zahteve v sorazmernosti z obsegom razpisa.

Pozivamo za uskladitev referenčnih zahtev s predmetom javnega naročila.

Lp


ODGOVOR
Naročnik bo upošteval vašo pripombo in bo spremenil referenčni pogoj za izvajalca in odgovornega vodjo projekta. Zahtevana dolžina kanalizacije bo po novem 1.500 m, zadrževalnik deževnih voda pa ne bo več pogoj. Čistopis spremenjene razpisne dokumentacije bo objavljen na spletnem naslovu, kjer je tudi objavljena predmetna razpisna dokumentacija. Ponudniki so dolžni upoštevati spremembe.Datum objave: 15.11.2018   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za nekaj podatkov:

A1. Ali je občina za predmetno področje že obvestila tangirane krajane in tudi lastnike tangiranih parcel? Ali so pričakovane kakšne težave?

A2. Ali je občina že pridobivala kakšne služnostne pogodbe za predmetne odseke?

A3. Pozivamo za objavo ocenjenega števila služnostnih pogodb za posamezen sklop in podsklop.

B1. V razpisu imate podano:
"Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen."
Ker gre za sorazmerno majhna naročila, lahko vsaka izključitev posameznega pododseka že vpliva na rentabilnost naloge. Zato je takšna navedba nedopustna. Postavlja se tudi vprašanje enakosti ponudnikov (če kdo razpolaga z dodatnimi informacijami..), prav tako pa se lahko odpira vprašanje legitimnosti razpisa.
Če npr. v sklopu 2 izločite en podsklop, je skupen obseg torej bistveno manjši. Ker bo ponudnik izbran na podlagi skupne vrednosti ponudbe, bi to lahko pomenilo, da v primeru naknadne izločitve enega podsklopa ta skupno najugodnejši ponudnik postane celo manj ugoden od neizbranega za preostali neizločeni sklop, kar ni dopustno.
Zato pozivamo za izločitev te navedbe ali dodatno pojasnilo.

Hvala


ODGOVOR
Odgovor na vprašanja so sledeči:
A1. Občina lastnike parcel seznanja s predmetnim projektom. Težav naročnik ne pričakuje.
A2. Naročnik še ni pridobival služnosti za predmeten projekt.
A3. Število služnostnih pogodb ponudniki ocenijo na podlagi podatkov in predvidenega poteka trase, navedenih v projektnih nalogah.
B1. Naročnik bo sporno določilo črtal iz razpisne dokumentacije. Čistopis bo objavljen na spletnem naslovu www.lasko.si, na mestu kjer je objavljena prvotna razpisna dokumentacija.