Dosje javnega naročila 007762/2018
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Qlik View in Qlik Sense nadgradnja, migracija in širitev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 227.436,18 EUR

JN007762/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007762/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2018
JN007762/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.03.2019
JN007762/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007762/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darko Zakrajšek
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si
+386 12914687
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282669/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5265
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Qlik View in Qlik Sense nadgradnja, migracija in širitev
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Qlik View in Qlik Sense nadgradnja, migracija in širitev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Qlik View in Qlik Sense nadgradnja, migracija in širitev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2018   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2018   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prijavljamo se na razpis in imamo 3 vprašanja:
1. vprašanje: Zahteve za uradni prevod angleških tekstov s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca.
Edini dokument, ki ga prepoznavamo za potencialni prevod je dokazilo principala Qlik, s katerim potrjujejo, da smo certificirani partner. A ker gre le za en, malo daljši stavek, se sprašujemo če je to res potrebno? V tem dokumentu piše sledeče:

""This letter is to certify that M/s. Adacta d.o.o. company with registered office in Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija, is the certified Qlik partner with Elite Solution provider status, based in Slovenija and is certified for sales, support and educational services.
If you have any queries, please do not hesitate to contact the undersigned.""

Če je to potrebno prevajati - ali ustreza, da na portal naložimo sken takšnega prevoda ali je potrebno dostaviti fizično overjeno fotokopijo?

2. vprašanje: Na strani 14, pod razdelkom "Tehnična sposobnost" je pod "Dokazilo:" zapisano, da je potrebno pripeti "izpolnjen, podpisan in žigosan" obrazec 2. Obrazec 2 predstavlja ESDP, za katerega razumemo, da se ga naloži v e-obliki, podpisan pa je hkratno s podpisom celotne ponudbe ob oddaji le-te.
Ali je poleg e-verzije, potrebno natisniti, žigosati, podpisati, skenirati in naložiti ESPD še v tej obliki? Vljudno vas prosim za pojasnilo.

3. vprašanje: Ponudbo bomo odajali brez podizavajlcev. Sklepam, da v tem primeru obrazca 1c spolh ni potrebno oddajati? Prosim za potrditev.

Samo v vednost - gre za tiskarskega škrata/za odrezan tekst - v predzadnji vrstici tabele obrazca, je pod zapisom "Qlik Sense Enterprise Professional" brez dvoma mišljeno "Qlik Sense Enterprise Professional / Analyzer User Model Test Site". Prvi tekst namreč ne definira nobene licence.

Hvala lepa za vaš čas
Matej Košir
Adacta d.o.o.

ODGOVOR
1.
Zadostuje, da v ponudbi, ki je v celoti v elektronski obliki, za to dokazilo predložite lastni pravilni prevod iz angleščine v slovenščino.
2.
Ponudnik ESPD naloži v elektronski obliki. Z oddajo ponudbe v sistemu e-JN oziroma z elektronskim podpisom predračuna so podpisani tudi vsi ostali dokumenti, oddani v sistem e-JN.
3.
Ponudniku, ki odda ponudbo brez podizvajalcev, ni potrebno v sistem e-JN oddati Razpisnega obrazca 1c.
4.
Mišljeno je "Qlik Sense Enterprise Professional / Analyzer User Model Test Site". Del teksta pomotoma odrezan.