Dosje javnega naročila 007784/2018
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna
Blago: Dobava vodovodnega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 212.047,14 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007784/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2018
JN007784/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.11.2018
JN007784/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.11.2018
JN007784/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.01.2019
JN007784/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.02.2019
JN007784/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2019
JN007784/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2019
JN007784/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2019
JN007784/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2019
JN007784/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2019
JN007784/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2020
JN007784/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007784/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
Jeršice 3
6230
SI
Postojna
Slovenija
Kovod Postojna, d.o.o., Lucija Zwölf
lucija.zwolf@kovodpostojna.si
+386 57000795
+386 57000799

Internetni naslovi
http://www.kovodpostojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282674/vodovodni_material.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5311
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava vodovodnega materiala
Referenčna številka dokumenta: 271/2-2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava vodovodnega materiala.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 1- cevi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vodovodnega materiala; SKLOP 1 - CEVI. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 12 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da do poteka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik ne bo imel pravnomočno izbranega ponudnika za dobavo vodovodnega materiala za posamezni sklop zaradi razloga, ki ni nastal po njegovi krivdi, se lahko rok veljavnosti podaljša do podpisa okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom za naslednje obdobje, vendar v vsakem primeru ne za dalj kot eno leto.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 2 -fazoni
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vodovodnega materiala; SKLOP 2 - FAZONI. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 12 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da do poteka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik ne bo imel pravnomočno izbranega ponudnika za dobavo vodovodnega materiala za posamezni sklop zaradi razloga, ki ni nastal po njegovi krivdi, se lahko rok veljavnosti podaljša do podpisa okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom za naslednje obdobje, vendar v vsakem primeru ne za dalj kot eno leto.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 3 - armature
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vodovodnega materiala; SKLOP 3 - armature. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 12 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da do poteka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik ne bo imel pravnomočno izbranega ponudnika za dobavo vodovodnega materiala za posamezni sklop zaradi razloga, ki ni nastal po njegovi krivdi, se lahko rok veljavnosti podaljša do podpisa okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom za naslednje obdobje, vendar v vsakem primeru ne za dalj kot eno leto.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 4 - spojni in priključni material
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vodovodnega materiala; SKLOP 4 - SPOJNI IN PRIKLJUČNI MATERIAL. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 12 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da do poteka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik ne bo imel pravnomočno izbranega ponudnika za dobavo vodovodnega materiala za posamezni sklop zaradi razloga, ki ni nastal po njegovi krivdi, se lahko rok veljavnosti podaljša do podpisa okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom za naslednje obdobje, vendar v vsakem primeru ne za dalj kot eno leto.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 5 - tesnilni mateial
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vodovodnega materiala; SKLOP 5 - TESNILNI MATERIAL. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 12 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da do poteka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik ne bo imel pravnomočno izbranega ponudnika za dobavo vodovodnega materiala za posamezni sklop zaradi razloga, ki ni nastal po njegovi krivdi, se lahko rok veljavnosti podaljša do podpisa okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom za naslednje obdobje, vendar v vsakem primeru ne za dalj kot eno leto.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 6 - vodomeri
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38421100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vodovodnega materiala; SKLOP 5 - VODOMERU. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 12 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da do poteka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik ne bo imel pravnomočno izbranega ponudnika za dobavo vodovodnega materiala za posamezni sklop zaradi razloga, ki ni nastal po njegovi krivdi, se lahko rok veljavnosti podaljša do podpisa okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom za naslednje obdobje, vendar v vsakem primeru ne za dalj kot eno leto.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2018   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.11.2018   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2018   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu Armature imate pod pozicijo 19. napisano OKZ zasun DN 80. Ali je to mišljeno isto kot pozicija 3 EV zasun DN 80?

lp

ODGOVOR
V popisu materiala je prišlo do napake. Ponudnik naj pod pozicijo:
19. OKZ ZASUN DN 80 upošteva EV ZASUN DN 80, F4.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.11.2018   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

predvidevamo da kot piše pri obrazcu 7 ni potrebno dodatno prilagati oz pošiljati CDja s specifikacijami saj vse exele in datoteke priložimo elektronsko?

lp

ODGOVOR

Ponudniku ni potrebno pošiljati oz. prilagati CD-ja s specifikacijami.
Popravek Obrazca 7 je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284931/2_Obrazci_NABAVA_MATERIALA_-_pop1.zip.

Lep pozdrav.


Datum objave: 27.11.2018   11:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V sklopu 1 CEVI, so navedene PVC ENOSLOJNE CEVI v dolžini 6000 mm. Zanima nas, če lahko ponudimo cevi v dolžini 5000 mm, ker je več ponudnikov / proizvajalcev, ki imajo 5000 mm cevi.
Hvala za odgovor.ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi cevi dolžine 5000 mm.
Popravljen ponudbeni predračun za SKLOP 1 CEVI je objavljen na naslovu: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=285663, katerega
ponudnik priloži ponudbi.

Lep pozdrav.