Dosje javnega naročila 007840/2018
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
Blago: APARATURE ZA OKULISTIKO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 218.241,42 EUR

JN007840/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.11.2018
JN007840/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2019
JN007840/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.03.2019
JN007840/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2019
JN007840/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2019
JN007840/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2019
JN007840/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2019
JN007840/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007840/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 219-501126
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 9
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za javna naročila in nabavo, Irena MIHELIČ, univ. dipl. ekon.
javna.narocila@zd-mb.si
+386 22286294
+386 22286589

Internetni naslovi
http://www.zd-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-mb.si/Storitve/Obvestila/Javna-naro%C4%8Dila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5285
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zdravstveni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: APARATURE ZA OKULISTIKO
Referenčna številka dokumenta: JN10-B/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
APARATURE ZA OKULISTIKO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
APARATURE ZA OKULISTIKO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.12.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.12.2018   09:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.12.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 9
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.12.2018   13:29
VPRAŠANJE
1. Aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja:
a. Z analizo SITA; Tu so zahteve napisane na točno določenega proizvajalca. Ali lahko ponudimo aparat drugega proizvajalca, ki uporablja podobno analizo?
b. z avtomatsko meritvijo velikosti zenice; Kaj točno pomeni avtomatska meritev velikosti zenice? Ali lahko ponudimo aparat, pri katerem zmerimo velikost zenice tako, da z miško povlečemo na zaslonu merilo iz ene strani zenice na drugo stran in se meritev avtomatsko zabeleži v ustrezno polje?
2. Optovist:
a. Tu so zahteve napisane na točno določenega proizvajalca. Ali lahko ponudimo aparat, drugega proizvajalca, ki prav tako omogoča izvajanje vseh zahtevanih vidnih funkcij?

ODGOVOR
SITA standard je standardiziran algoritem preiskave in analize vidnega polja, ki ga priporoča tudi Evropsko glavkomsko združenje (EGS) in ga ima v svojih smernicah za preiskave glavkomskih bolnikov (Terminology and guidelines for glaucoma, 4th ed), zato zahteva po SITA analizi ostaja.
Avtomatska meritev zenice je prav tako zaželjena lastnost, saj s tem eliminiramo vpliv različnih širin zenic na rezultate preiskave.
Za Optovist ponudnik lahko ponudi drugega proizvajalca, mora pa omogočiti vse funkcije, ki jih naročnik potrebuje za preiskavo.


VPRAŠANJE
Spostovani,
prosim sporocite nam katere izdelke(kataloska st) uporabljate sedaj pod zap.st. 24 in 25, da vam lahko pripravimo ustrezno ponudbo.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik uporablja izdelke proizvajalca PMS, kot npr. Pinceta epilacijska, kat. št. E30-773, Dilatator, kat. št. E40-891, Kanile, kat. št. E20-615.