Dosje javnega naročila 007775/2018
Naročnik: OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah
Storitve: Izvajanje zimske službe v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v sezoni 2018/2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.695,56 EUR

JN007775/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007775/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2018
JN007775/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.12.2018
JN007775/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007775/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
Mariborska cesta 1
2235
SI
Sv. Trojica v Slov. goricah
Slovenija
Srečko Aleksander Padovnik
direktor@sv-trojica.si
+386 27295020
+386 27295025

Internetni naslovi
http://www.sv-trojica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sv-trojica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5293
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zimske službe v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v sezoni 2018/2019
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje zimske službe na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v sezoni 2018/2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje zimske službe na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v sezoni 2018/ 2019. Zimska služba obsega celot dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega odvijanja cestnega prometa v zimskih razmerah na cca. 88 km občinskih cest in 2,73 km pločnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.11.2018
Konec: 15.03.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje zaključka zaradi podaljšanih zimskih razmer po 15. 03. 2019, znotraj iste sezone.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
1.Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3.
2. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (če je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec).
3. Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov,
4.Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom in ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila za izvedbo storitev skladno z Načrtom zimske službe
5. Ponudnik je v zadnjih treh letih samostojno ali v skupni ponudbi že izvedel eno uspešno primerljivo storitev izvajanje zimske službe, v vrednosti najmanj 40.000 EUR,
6. Ponudnik ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2018   10:01
Kraj: Odpiranje poteka preko informacijskega sistema e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Pooblaščena oseba naročnika za izvedbo javnega naročila je Srečko Aleksander Padovnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2018   08:00

Dodatne informacije:
Celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (Razpisna dokumentacija) je vsem zainteresiranim brezplačno na razpolago na spletni strani naročnika http://www.sv-trojica.si/ , rubrika "Razpisi, pozivi in javna naročila", pod naslovom Javno naročilo "Izvajanje zimske službe v sezoni 2018/2019«
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.