Dosje javnega naročila 007776/2018
Naročnik: Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: »Sanacija povozne površine vključno z izvedbo hidroizolacije v 4. etaži garažne hiše Žusterna III. na Bernetičevi Ulici, (parcela 239/18 k.o. Semedela)«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 155.494,62 EUR

JN007776/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007776/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN007776/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.12.2019
JN007776/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007776/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000
SI044
Koper - Capodistria
Slovenija
Služba za razvoj in investicije, Robert Rojc
robert.rojc@marjeticakoper.si
+386 56633700
+386 56630706

Internetni naslovi
http://www.marjeticakoper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282702/RD_Sanacija_zgornje_plošče.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5295
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Sanacija povozne površine vključno z izvedbo hidroizolacije v 4. etaži garažne hiše Žusterna III. na Bernetičevi Ulici, (parcela 239/18 k.o. Semedela)«
Referenčna številka dokumenta: RD št: 44/21-2018, z dne 07.11.2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213312
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Na objektu Garažne hiše Žusterna III, na Bernetičevu ulici je potrebno sanirati povozno površino (AB ploščo) v 4. etaži vključno z izvedbo hidroizolacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213312
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Garažna hiša Žusterna III, na Bernetičevi Ulici (Parcela 239/18 k.o. Semedela; GK, Y:399.322,00 X:44.990,00).
II.2.4 Opis javnega naročila
Na objektu Garažne hiše Žusterna III, na Bernetičevu ulici je potrebno v 4. etaži:
- odstraniti obstoječo voziščni konstrukcijo s hidroizolacijo,
- ustrezno očistiti površino z ločenim odvozom gradbenih odpadkov na deponijo,
- sanirati povozno površino (AB ploščo) vključno z izvedbo hidroizolacije in dovoznih ramp...
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izjemoma se podaljša rok izvedbe v primeru daljšega obdobja slabega vremena in ob predhodnem zaprosilu izvajalca del ter odobritvi nadzornega organa in naročnika del.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji št. : 44/21-2018, z dne 07.11.2018, v točki III.7. "OBRAZEC IZJAVE O ZAGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI"


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.11.2018   13:00
Kraj: Marjetica Koper, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper (elektronska oddaja ponudb)

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Komisija:

Goran Štrancar - Marjetica Koper
Igor Krajnc - Marjetica Koper
Robert Rojc - Marjetica Koper
Primož Marinko - Marjetica Koper
Raf Klinar - Mestna občina Koper
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo zainteresiranim ponudnikom omogočil ogled lokacije predmetne investicije in sicer dne 19.11.2018, ob 10.00 uri po lokalnem času. Zbor je predviden na zgornji odprti ploščadi garažne hiše v Žusterna III na Bernetičevi ulici (Parcela 239/18 k.o. Semedela; GK, Y:399.322,00 X:44.990,00).

Priložene so grafične situacije s tehničnim poročilom celega objekta GH Žusterna III, vendar je v okviru predmetnega razpisa predvidena le izvedba del v 4. etaži, v obsegu in količini iz priloženih popisov.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2018   16:08
VPRAŠANJE
Na obrazcu Izjave o zagotavljanju sposobnosti, točka 15) opredeljuje, kaj predložiti za usposobljeno vodstveno osebje. Zadnja alineja na koncu zahteva navedbo pravnega razmerja med ponudnikom in odgovorno vodjo del (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu,..).

Kaj pomeni izraz pogodba o delu? Ali so to avtorske pogodbe, pogodbe o sodelovanju, podjemne pogodbe?

Zakon je za razumet, da mora biti odgovorni vodja del v rednem delovnem razmerju s ponudnikom.
Hvala.


ODGOVOR

Ponudnik mora poleg ostalih zahtev na obrazcu Izjave o zagotavljanju sposobnosti, točka 15., predložiti še navedbo delovnih izkušenj vodje del pri gradnjah in navedbo pravnega razmerja med ponudnikom in to osebo, kar pomeni, da priloži potrdilo potrjeno s strani kadrovske službe o rednem delovnem razmerju odgovornega vodje del s ponudnikom ali fotokopijo pogodbe o zaposlitvi s prikritimi zaupnimi podatki (višina osebnih prejemkov).

Skladno s 1. odstavkom, 14. člena Gradbenega zakona, Ur. List št. 61/2017, mora imeti delavec , ki izpolnjuje pogoje za vodjo del sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z izvajalcem del oz. s ponudnikom. Ostala pogodbena razmerja v tem primeru niso dopustna in jih ne bomo upoštevali kot izpolnitev pogoja, ker ne bi bila skladna z veljavno zakonodajo.

Hvala in l.p.