Dosje javnega naročila 007773/2018
Naročnik: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Storitve: Izvajanje dejavnosti Akvarija-terarija Maribor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 100.800,00 EUR

JN007773/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007773/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2018
JN007773/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.01.2019
JN007773/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007773/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
SI
Maribor
Slovenija
Jasmina Purič
jn@snaga-mb.si
+386 26205818
+386 26205810

Internetni naslovi
http://www.snaga-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.snaga-mb.si/razpisi.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5292
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje dejavnosti Akvarija-terarija Maribor
Referenčna številka dokumenta: JN 16/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39298800
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje dejavnosti v Akvariju-terariju v Mestni občini Maribor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77800000
92532000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje dejavnosti Akvarija - terarija v Mestni občini Maribor, s sklenitvijo pogodbe za obdobje od 01.01.2019 do 30.06.2019.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbo o izvedbi javnega naročila podaljša za nadaljnjih 6 mesecev, tj. do 31.12.2019. V tem primeru bodo stranke pogodbe sklenile aneks o podaljšanju pogodbe o izvedbi javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2018   10:10
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.11.2018   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018