Dosje javnega naročila 007774/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Pravni pregled Sporazuma o financiranju med MKGP in Evropskim investicijskim skladom za izvajanje finančnih instrumentov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 26.962,00 EUR

JN007774/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007774/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2018
JN007774/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.11.2018
JN007774/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.11.2018
JN007774/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007774/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789021

Internetni naslovi
http://www.gov.si/mop/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5291
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pravni pregled Sporazuma o financiranju med MKGP in Evropskim investicijskim skladom za izvajanje finančnih instrumentov
Referenčna številka dokumenta: 430-162/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega :

Predmet javnega naročila obsega:
pravni pregled sporazuma
po predhodni najavi potrebe naročnika sodelovanje pri pogajanjih in usklajevanjih MKGP z EIF in svetovanje MKGP v zvezi s pogajanji in usklajevanji z EIF

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje podukrepov - podukrep M4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov in - podukrep M6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti preko finančnih inštrumentov. Dodeljevanje podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov iz PRP 20142020 je vsebinsko zahtevno in za MKGP novo področje, ki terja poznavanje in izkušnje na področju bančnega in finančnega prava.

Z Evropskim investicijskim skladom bo MKGP sklenilo Sporazum o financiranju za izvajanje finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o financiranju), na podlagi katerega se bo ustanovil sklad skladov za financiranje in se bo opredelila struktura izvajanja finančnih instrumentov. Evropski investicijski sklad je uveljavljena finančna institucija z bogatimi izkušnjami z izvajanjem finančnih instrumentov, Sporazumi o financiranju, ki jih sklepa z državami članicami, so kompleksni in tipske narave, kot taki pa torej ne dopuščajo veliko manevrskega prostora za spreminjanje in prilagajanje njihove strukture in vsebine dejanskim potrebam in okoliščinam v državi članici.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NRP 2330-14-0026


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v ponudbeni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2018   12:15
Kraj: elektronsko v sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Niso potrebne.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.11.2018   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018