Dosje javnega naročila 007769/2018
Naročnik: OBČINA DOBREPOLJE, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje
Gradnje: Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Podgora
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 223.662,98 EUR

JN007769/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.11.2018
JN007769/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.11.2018
JN007769/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2018
JN007769/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.12.2018
JN007769/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.12.2018
JN007769/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.07.2020
JN007769/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007769/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOBREPOLJE
Videm 35
1312
SI041
Videm - Dobrepolje
Slovenija
mag. Ivan Kenda
ivan.kenda@dobrepolje.si
+386 17867010
+386 17807923

Internetni naslovi
https://www.dobrepolje.si/administracija/posts/58

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.dobrepolje.si/administracija/posts/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5271
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Podgora
Referenčna številka dokumenta: 33130-0001/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112320
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
45112600 - Vkop in nasip
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku.
Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 10.11.2018
Konec: 22.11.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Da
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2018   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2018   13:00
Kraj: e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z razpisno dokumentacijo.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA DOBREPOLJE
Videm 35
1312
Videm - Dobrepolje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2018   13:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim, za objavo obrazcev za izpolnjevanje v Word formatu.

Hvala

ODGOVOR

Obrazci so na spletni strani v wordu.

Lep pozdrav
Datum objave: 12.11.2018   13:17
VPRAŠANJE
Na strani 5 imate pod žig in podpis natisnjen žig in podpis občine. Mar ni to obrazec za ponudnika?

ODGOVOR

Prišlo je do napake, po novem je objavljena RD tudi v wordovi obliki, kjer tega podpisa ni.

Lp


Datum objave: 12.11.2018   13:57
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da dopusti, da lahko izbrani ponudnik za dobro izvedbo del in odpravo napak predloži kavcijsko zavarovanje oz. zavarovanje zavarovalnice, ki je enakovredno bančni garanciji.

ODGOVOR

Naročnik bo dopustil,da ponudniki za dobro izvedbo del in odpravo napak predložijo kavcijsko zavarovanje oz. zavarovanje zavarovalnice, ki je enakovredno bančni garanciji.

Lp


Datum objave: 12.11.2018   13:59
VPRAŠANJE
Na kakšen način ponudniki predložimo zavarovanje z menico? Je dovolj v elektronski obliki? Ali moramo na menico vpisati oznako "brez protesta"?

ODGOVOR

Menica mora biti podana brez protesta in jo morajo ponudniki predložiti v elektronski obliki, original pa po pošti, na vložišče naročnika, vse v roku za oddajo ponudb.
Datum objave: 12.11.2018   14:03
VPRAŠANJE
Ali v razdelek "predračun" naložimo rekapitulacijo iz excela ali prvi obrazec iz razpisne dokumentacije?

ODGOVOR
Obrazec iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 12.11.2018   14:05
VPRAŠANJE
V RD imate navedeno, da v razdelek predračun predložimo predračun v pdf datoteki. Ali predložimo celoten predračun?

ODGOVOR
Ne, prosimo, da ponovno natančno preberete navodila. Obrazec predračuna, ki predstavlja obrazec ponudbe, se vloži v razdelek »predračun«, celoten predračun pa skupaj s preostalo dokumentacijo.Datum objave: 12.11.2018   14:07
VPRAŠANJE
Ali lahko menično izjavo podamo na vašem obrazcu ali jo moramo prepisati?

ODGOVOR
Bistveno je, da je vsebina menične izjave identična s predpisanim obrazcem.


Datum objave: 12.11.2018   15:41
VPRAŠANJE
Na obrazcu iz razpisne dokumentacije str. 5 imate navedeno veljavnost ponudbe 15.3.2018. Naročnika prosimo, da popravi obrazec skladno z njegovo zahtevo.

ODGOVOR
PopravljenoDatum objave: 12.11.2018   15:42
VPRAŠANJE
Na obrazcu iz razpisne dokumentacije str. 5 imate navedeno veljavnost ponudbe 15.3.2018. Naročnika prosimo, da popravi obrazec skladno z njegovo zahtevo.

ODGOVOR
PopravljenoDatum objave: 14.11.2018   17:25
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Ali lahko menično izjavo lahko podamo na vašem obrazcu ?

Prosimo odgovorite z DA ali NE

ODGOVOR

Bistveno je, da je vsebina menične izjave identična s predpisanim obrazcem.


Datum objave: 15.11.2018   14:07
VPRAŠANJE
prosimo, da naročnik objavi ESPD obrazec.

hvala in lp

ODGOVOR
Obrazec je pripet na občinski spletni strani, lahko pa ga pridobite tudi na podlagi navodil iz razpisne dokumentacije:

Ponudniki, partnerji v skupni ponudbi in imenovani podizvajalci naj predložijo izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

ESPD obrazec je dostopen tudi na http://ejn.gov.si/espd. Navodila za uvoz obrazca, so na naslovu http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf .

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.
Datum objave: 15.11.2018   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za objavo ESPD obrazca, kot ga zahtevate v razpisni dokumentaciji.

Hvala

ODGOVOR

Obrazec je pripet na občinski spletni strani, lahko pa ga pridobite tudi na podlagi navodil iz razpisne dokumentacije:

Ponudniki, partnerji v skupni ponudbi in imenovani podizvajalci naj predložijo izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

ESPD obrazec je dostopen tudi na http://ejn.gov.si/espd. Navodila za uvoz obrazca, so na naslovu http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf .

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.Datum objave: 15.11.2018   14:10
VPRAŠANJE
Zdravo,

prosimo, da naročnik objavi pogoje, ki jih mora izvajalec izpolnjevati glede na zahtevana dokazila, ki jih moramo predložiti v ponudbeni dokumentaciji in sicer pod točko:

6. Ustrezno bonitetno poročilo, iz katerega je razvidna bonitetna ocena posameznega gospodarskega subjekta, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja;
9. POTRDILA NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU ODGOVORNEGA VODJE DEL;

lp,

ODGOVOR

6. Priloga naj vsebuje bonitetno oceno ponudnika.
9. Reference, ki jih ponudnik za svoje OVD pridobi za dobro opravljena dela na drugih projektih/naročnikih.

lp


Datum objave: 15.11.2018   14:12
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Ali lahko menično izjavo lahko podamo na vašem obrazcu ?

Prosimo odgovorite z DA ali NE

ODGOVOR
DA, skupaj z menico.Datum objave: 15.11.2018   14:14
VPRAŠANJE
Ali lahko menično izjavo podamo na vašem obrazcu ali jo moramo prepisati?

ODGOVOR
Lahko na našem obrazcu.Datum objave: 15.11.2018   14:15
VPRAŠANJE
Pod vsebino dokumentacije zahtevate nalepljeno ovojnico na kuverto. Ali ne gre za elektronsko oddajo?!

ODGOVOR

Gre za elektronsko oddajo, vendar morajo ponudniki na naslov naročnika pravočasno do izteka roka za oddajo ponudb, kot je bilo že navedeno oddati originalno bianco menico.


Datum objave: 15.11.2018   14:15
VPRAŠANJE
Katere vrsta gradnje se upošteva kot istovrstna?

ODGOVOR
Kot istovrstna gradnja se upošteva izvedba spodnjega ustroja transportnih poti (ceste ali železnice).Datum objave: 15.11.2018   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšna je dimenzija drenažnih cevi 8/16?

lp

ODGOVOR
dimenzija drenažnih cevi je 200mmDatum objave: 15.11.2018   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

drenaže imate v zavihku "Podatki" v "m2", v zavihkih "D1, D2" pa v m1? Kaj je pravilno?

lp

ODGOVOR
V zavihku podatki je v m1 izdelava nasipov in v zavihkih D1 in D2 izdelava drenaže v m1Datum objave: 15.11.2018   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu "1507070-3_INP_RP_PODGORA_1525m_feb_2017_POPIS" - zavihek "Podatki" vam ceno na enoto za postavko 2.2.1.4.1.10. ne upošteva nikjer v popisu. Je to napaka?

lp

ODGOVOR

postavka 2.2.1.4.1.10 Izdelava gramoznih nasipov deb. 25cm zajeta v vseh popisih navedenaga poglavja (zadnja postavka)


Datum objave: 15.11.2018   15:22
Naročnik bo dne 19. 11. 2018, med 11.00 in 12.00 uro izvedel obvezen ogled lokacije, ki jo bo vodil nadzornik. Ponudniki morajo predložiti ustrezno pooblastilo za zastopanje ter si pridobiti potrdilo o opravljenem ogledu, ki ga morajo priložiti k ponudbi, sicer bo ponudba spoznana za nedopustno.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.11.2018   09:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali se je potrebno za ogled lokacije kam prijaviti? Kje je zbirna lokacija za ogled?


ODGOVOR

Objava je bila podana na portalu javnih naročil:

Datum objave: 15.11.2018 15:22
Naročnik bo dne 19. 11. 2018, med 11.00 in 12.00 uro izvedel obvezen ogled lokacije, ki jo bo vodil nadzornik. Ponudniki morajo predložiti ustrezno pooblastilo za zastopanje ter si pridobiti potrdilo o opravljenem ogledu, ki ga morajo priložiti k ponudbi, sicer bo ponudba spoznana za nedopustno.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.11.2018   12:47
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Zdravo,

prosimo, da naročnik objavi pogoje, ki jih mora izvajalec izpolnjevati glede na zahtevana dokazila, ki jih moramo predložiti v ponudbeni dokumentaciji in sicer pod točko:

6. Ustrezno bonitetno poročilo, iz katerega je razvidna bonitetna ocena posameznega gospodarskega subjekta, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja;
9. POTRDILA NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU ODGOVORNEGA VODJE DEL;

lp,

ODGOVOR

6. Priloga naj vsebuje bonitetno oceno ponudnika.
9. Reference, ki jih ponudnik za svoje OVD pridobi za dobro opravljena dela na drugih projektih/naročnikih.

Vaša zahteva ni sorazmerna s predmetom javnega naročila. Naročniki ne smejo zahtevati BON obrazca z bonitetno oceno, če niso postavili zahteve po bonitetni oceni. če zahtevate potrdila za OVD-je, morate podatki zahtevo, kakšne reference morajo imeti.

ODGOVOR
Po posvetovanju s pripravljavcem razpisne dokumentacije, se predmetne zahteve črtajo iz razpisne dokumentacije in se ne prilagajo.

Lp
Datum objave: 19.11.2018   12:47
VPRAŠANJE
Ali sami popravimo predračun glede na odgovore?

ODGOVOR

Lahko.


Datum objave: 19.11.2018   12:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo/obrazložitev, kaj točno zahteva naročnik iz drugega odstavka spodaj navedene zahteve iz razpisne dokumentacije:

2.1.2.1 Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.
Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.
Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

Hvala in lp

ODGOVOR

Po posvetovanju s pripravljavcem razpisne dokumentacije, se predmetne zahteve črtajo iz razpisne dokumentacije in se ne prilagajo.

Lp


Datum objave: 19.11.2018   12:49
VPRAŠANJE
Prosimo, da vsebino uskladite v smislu elektronske oddaje. CD? Zaželeno je, da je ponudba zvezana, obrazci pa označeni in zloženi v zgoraj navedenem vrstnem redu...

ODGOVOR
Predmetno besedilo razpisne dokumentacije ostane v veljavi v smislu elektronske oddaje ponudbe. CD- ja se ne prilaga, ker gre za elektronsko oddajo ponudbe, dokumentacija pa naj se zloži po želenem vrstnem redu.Datum objave: 19.11.2018   12:50
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da sproti odgovarja na vprašanja.

ODGOVOR

Naročnik ažurno odgovarja na vprašanja.


Datum objave: 19.11.2018   12:54
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
Na portalu javnih naročil ste v svojih odgovorih navedli, da zahtevate obvezni ogled lokacije predvidene gradnje s čimer kršite določila zakona javnih naročil in odločitev DKOM. Prosimo, da sporno zahtevo umaknete saj bomo v nasprotnem primeru primorani vložiti revizijo na razpisno dokumentacijo.


ODGOVOR

Do sedaj je bilo ravno zaradi transparentnosti vedno organiziran ogled območja izvedbe, predvsem z namenom pravilne ocene za izvedbo.


Datum objave: 19.11.2018   14:37
VPRAŠANJE
Ker se je objekt izvajal dlje časa vas prosimo, če lahko na referenčni obrazec navedemo znesek brez DDV zaradi dvojne davčne osnove.

ODGOVOR

Lahko. Na občinski speltni strani je objavljena popravljena RD.

Lp


Datum objave: 19.11.2018   14:37
VPRAŠANJE
Koliko % DDV se vpiše v obrazec Ponudbeni predračun?

ODGOVOR

Na občinski speltni strani je objavljena popravljena RD.

Lp


Datum objave: 19.11.2018   14:38
VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da v ponudbi predložimo samo BON2 obrazec, saj npr. BON1/P ni potreben, ker ni zahteve po bonitetni oceni?

ODGOVOR


Na občinski spletni strani je objavljena popravljena RD.

Lp

Datum objave: 19.11.2018   14:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik je v svoji RD objavil oceno vrednosti investicije v višini 250.000 brez DDV, v točki 2.1.3.3 Tehnična in strokovna sposobnost in v odgovoru na portalu JN z dne 15.11. 2018 ob 14.15. pa zahtevata referenci v višini 350.000 brez DDV in sicer na delih, kateri se nanašajo na spodnji ustroj cest/železnic, kljub temu, da po naši oceni predstavlja vrednost spodnjega ustroja manj kot 50% celotne vrednosti razpisanih del.
Glede na dejstvo, da so vaše zahteve po referenčnih pogojih nesorazmerne z razpisanimi deli, s tem zavestno kršite določila zakona o javnih naročilih ZJN-3.
Naročnika prosimo, da spremeni referenčne pogoje, kateri bodo sorazmerni javnemu naročilu in se s tem izogne morebitnemu revizijskemu postopku.

Lp

ODGOVOR

Na občinski spletni strani je objavljena popravljena RD.

Lp