Dosje javnega naročila 002811/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup sistema za robotsko asisitirane operativne posege
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.172.000,00 EUR

JN002811/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 27.04.2018
JN002811/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.11.2018
JN002811/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002811/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2018/S 219-501316

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gruden
ana.gruden@gov.si
+386 14786043
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup sistema za robotsko asisitirane operativne posege
Referenčna številka dokumenta: 4110-34/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup sistema za robotsko asisitirane operativne posege in 7 letno vzdrževanje sistema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 3.720.000,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sistem za robotsko asistirane operativne posege - nakup
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33162000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sistem za robotsko asistirane posege
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 7 letno preventivno in izredno "popolno" vzdrževanje sistema za robotsko asistirane operativne posege po izteku garancijske dobe
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
7 letno preventivno in izredno "popolno" vzdrževanje sistema za robotsko asistirane operativne posege po izteku garancijske dobe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Odločitev, da se predmet javnega naročila odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave
in ne po odprtem postopku, je pogojena z dejstvom, da iz tehničnih razlogov konkurence za
predmet naročanja ni. Edini ponudnik, ki predmetno javno naročilo lahko izpolni, je ab medica
s.p.a., Via J.F. Kennedy, 10/12, 20023 Cerro Maggiore, Italija, ker izključno ta ponudnik lahko
ponudi sistem za robotsko asistirane operativne posege (v nadaljnjem besedilu robotski kirurški
sistem), zato, ker predmetni robot omogoča povečano 3D vizualizacijo, ima vključene
»EndoWrist« instrumente z intuitivnim upravljanjem, ki imajo večjo gibljivost kot človeška roka in
omogočajo kirurgu, da jih upravlja z naravnimi gibi, ima izboljšano ergonomijo, tanke in dolge
vzvode - roke z daljšim dosegom in večjim obsegom, enostavnejšo glasovno vodenje ter
natančno usmerjanje k cilju z lasersko natančnostjo. Edini proizvajalec robotskega kirurškega
sistema je Intuitive Surgery, Inc. (model da Vinci XI).

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002811/2018-L01
Številka obvestila v UL: 2018/S 083-187214
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.04.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Sistem za robotsko asistirane operativne posege - nakup

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.05.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ab medica s.p.a.
via J.F. Kennedy 10/12
20023
IT
Cerro Maggiore (MI)
Italija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.600.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.600.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: 7 letno preventivno in izredno "popolno" vzdrževanje sistema za robotsko asistirane operativne posege po izteku garancijske dobe

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.05.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ab medica s.p.a.
via J.F. Kennedy 10/12
20023
IT
Cerro Maggiore (MI)
Italija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.120.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.120.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018