Dosje javnega naročila 007780/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje Promocije uporabe lesa pri gradnji objektov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 110.137,94 EUR

JN007780/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2018
JN007780/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2018
JN007780/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.12.2018
JN007780/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2018
JN007780/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007780/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789021

Internetni naslovi
http://www.gov.si/mop/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5302
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje Promocije uporabe lesa pri gradnji objektov
Referenčna številka dokumenta: 430-159/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je promocija. Cilj tovrstne promocije je povečati porabo lesa v gradbenem sektorju. To je treba storiti na trajnosten, energetsko učinkovit način in na visoki ravni kakovosti. Promocijske aktivnosti so zato ciljno usmerjene v promocijo kvalitetne slovenske lesene gradnje med arhitekti ter javnimi investitorji. Naloga zajema izvedbo promocijskih aktivnosti v Sloveniji v obsegu 3 promocijskih dogodkov v letu 2019, ki bodo poleg razstave primerov kakovostne lesene gradnje, vsebovali tudi strokovni seminar o značilnostih lesene gradnje, zagotavljanju kakovostne in energetsko učinkovite gradnje s uporabo lesa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Uporaba lesnih izdelkov v vsakdanjem življenju in še posebno v gradbeništvu je pomembna z ekonomskega vidika (ustvarjanje dodane vrednosti in zaposlovanje), poseben pomen pa ima za ekologijo, saj pozitivno učinkuje na podnebje. Znanje o lesu in poznavanje prednosti uporabe lesa v gradbeništvu pa je dokaj omejeno. To ne velja zgolj za arhitekte in gradbenike, temveč tudi za končne uporabnike, ki pogosto niso dovolj seznanjeni z lastnostmi lesa. Posebno mesto imajo tudi javni investitorji, ki dajejo s uporabo lesa pri gradnji javnih objektov zgled in smernice privatnem sektorju. Promocija lesa in uporabe lesa je v nekaterih državah že dobro razvita in vpliva na rast uporabe lesa.

Cilj tovrstne promocije je povečati porabo lesa v gradbenem sektorju. To je treba storiti na trajnosten, energetsko učinkovit način in na visoki ravni kakovosti. Promocijske aktivnosti so zato ciljno usmerjene v promocijo kvalitetne slovenske lesene gradnje med arhitekti ter javnimi investitorji. Naloga zajema izvedbo promocijskih aktivnosti v Sloveniji v obsegu 3 promocijskih dogodkov v letu 2019, ki bodo poleg razstave primerov kakovostne lesene gradnje, vsebovali tudi strokovni seminar o značilnostih lesene gradnje, zagotavljanju kakovostne in energetsko učinkovite gradnje s uporabo lesa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v ponudbeni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2018   12:15
Kraj: elektronsko v sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Niso potrebne.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.11.2018   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.