Dosje javnega naročila 007816/2018
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LENART, Maistrova ulica 22, 2230 Lenart v Slov. goricah
Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 75.259,14 EUR

JN007816/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.11.2018
JN007816/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2018
JN007816/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2018
JN007816/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.01.2019
JN007816/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN007816/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN007816/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2019
JN007816/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.06.2020
JN007816/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007816/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LENART
Maistrova ulica 22
2230
SI
Lenart v Slov. goricah
Slovenija
Darja Petač
zd.dom-lenart@siol.net
+386 27291813
+386 27206434

Internetni naslovi
http://www.zd-lenart.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zd-lenart.si/index.php/razpisi-javnih-narocil
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5306
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
Referenčna številka dokumenta: NMV-09/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: OBVEZILNI MATERIAL - STERILEN IN NESTERILEN
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA OBVEZILNEGA MATERIALA - STERILEN IN NESTERILEN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OBLOGE IN OBLIŽI ZA RANE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA OBLOG IN OBLIŽEV ZA RANE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ROKAVICE - STERILNE, NESTERILNE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA ROKAVIC - STERILNE, NESTERILNE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: BRIZGE, IGLE IN KANILE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA BRIZG, IGEL IN KANIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: KATETRI, TUBUSI IN INFUZIJSKI SISTEM
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA KATETROV, TUBUSOV IN INFUZIJSKIH SISTEMOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA STERILIZACIJO IN KONTROLO STERILIZACIJE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO IN KONTROLO STERILIZACIJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA RAZKUŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA MATERIALA ZA RAZKUŽEVANJE IN ČIŠČENJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA OSTALEGA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI POTROŠNI MATERIAL
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA OSTALEGA POTROŠNEGA MATERIALA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.11.2018   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Razpis za obvezilni material/sodobne obloge ste napisali po specifikacijah določenih ponudnikov in to tako dimenzijsko kot količinsko (npr. 30 komadov v škatli-razpisujete 1 škatlo. V tem in podobnih primerih bi bilo korektno zapisati razpisujemo 30 komadov). To tako ne gre, zato prosimo da ste korektni do vseh ponudnikov in napišite količino po komadih.

ODGOVOR


Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji v točki 2.3 Pojasnila za izpolnitev obrazca OBR-2 je med drugim navedeno:

"V primeru, da ponudnik ponudi drugačno pakiranje, kot naročnik želi, mora ceno preračunati na želeno pakiranje."

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.11.2018   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

4. sklop; brizge, igle in kanile
a) 102004; Vaša zahteva: pakiranje A25 -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo pakiranje A60?
b) 102218; Vaša zahteva: pakiranje A50 -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo pakiranje A120?
c) 102404; Vaša zahteva: brizga 2 ml, pakiranje A100 -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo brizgo 3ml, graduacija 0.1ml ter pakiranje A200?
d) 117353; Vaša zahteva: pakiranje A25 -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo pakiranje A60?
e) 119186; Vaša zahteva: pakiranje A50 -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo pakiranje A120?
f) 119187; Vaša zahteva: pakiranje A100 -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo pakiranje A125?
g) 110030; Vaša zahteva: igla 0,7x38mm -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo ali iglo 0,7x40mm ali iglo 0,7x30mm, saj je vaša zahtevana Tikova igla ukinjena?
h) 312036; Vaša zahteva: pakiranje A50 -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo pakiranje A25?
i) 312014; Vaša zahteva: 1,0x32mm -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo dim. 1,1x32mm ter da zahtevate material katetra poliuretan?
j) 312043; Vaša zahteva: 1,2x45mm -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo dim. 1,3x45mm ter da zahtevate material katetra poliuretan?
k) 312043; Vaša zahteva: 1,0x32mm -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo dim. 1,1x32mm ter da zahtevate material katetra poliuretan?
l) 312088; Vaša zahteva: 1,2x45mm -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo dim. 1,3x45mm ter da zahtevate material katetra poliuretan?
m) 312086; Vaša zahteva: 0,8x25mm -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo dim. 0,9x25mm ter da zahtevate material katetra poliuretan?
n) 312042; Vaša zahteva: 1,7x45mm -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo dim. 1,8x45mm ter da zahtevate material katetra poliuretan?
o) 312047; Vaša zahteva: 2,0x45mm -> prosimo potrdite, da zahtevate material katetra poliuretan?
p) 119408; vaša zahteva: sistem za inf. -> prosimo potrdite, da lahko ponudimo inf.sistem dolžine 158cm in pakiranje A1?

Lepo pozdravljeni,ODGOVOR

Spoštovani!

V razpisni dokumnetaciji v točki 2.3 je med drugim navedeno: V primeru, da ponudnik ponudi drugačno pakiranje, kot naročnik želi, mora ceno preračunati na želeno pakiranje.

a), b), d), e), f), h) lahko ponudite, ceno preračunajte
c) lahko ponudite, ceno preračunajte
g) lahko ponudite 0,70 x 40 mm
i), j), k), l), m), n) lahko ponudite, zahtevamo material katetra poliuretan
o) zahtevamo material katetra poliuretan
p) lahko ponudite, ceno preračunajte

Lep pozdrav.Datum objave: 15.11.2018   12:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Sklop 1
Zap.št. 6
GAZA Z JODOM ALI ENAKOVREDNI INADINE/PHARMATUL POVI 9.5X9.5CM
Ali lahko ponudimo MREŽICA VILOWOND POVI dimenzije 10X10 CM?

Sklop 2
Zap.št.9
OBLIŽ NTK Z BLAZIN.STER. ALI ENAKOVREDNI 9X10, 10X10 CM
Ali lahko ponudimo OBLIŽ NTK Z BLAZINICO 10X8 CM?
Zap.št.10
OBLIŽ NTK Z BLAZIN.STER. ALI ENAKOVREDNI 9X20CM
Ali lahko ponudimo OBLIŽ NTK Z BLAZINICO 20X10 CM?
Zap.št.11
OBLIŽ NTK Z BLAZIN.STER. ALI ENAKOVREDNI 9X25
Ali lahko ponudimo OBLIŽ NTK Z BLAZINICO 25X10 CM?
Zap.št.16
OBLOGA ALI ENAKOVREDNI EUROMED STER.5X7 CM
Ali lahko ponudimo OBLIŽ NTK Z BLAZINICO EUROMED STER. 5X7,2 CM?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani!

Sklop 1
Zap.št. 6
GAZA Z JODOM ALI ENAKOVREDNI INADINE/PHARMATUL POVI 9.5X9.5CM
Ali lahko ponudimo MREŽICA VILOWOND POVI dimenzije 10X10 CM?

Lahko ponudite

Sklop 2
Zap.št.9
OBLIŽ NTK Z BLAZIN.STER. ALI ENAKOVREDNI 9X10, 10X10 CM
Ali lahko ponudimo OBLIŽ NTK Z BLAZINICO 10X8 CM?

Lahko ponudite.

Zap.št.10
OBLIŽ NTK Z BLAZIN.STER. ALI ENAKOVREDNI 9X20CM
Ali lahko ponudimo OBLIŽ NTK Z BLAZINICO 20X10 CM?

Lahko ponudite.

Zap.št.11
OBLIŽ NTK Z BLAZIN.STER. ALI ENAKOVREDNI 9X25
Ali lahko ponudimo OBLIŽ NTK Z BLAZINICO 25X10 CM?

Lahko ponudite.

Zap.št.16
OBLOGA ALI ENAKOVREDNI EUROMED STER.5X7 CM
Ali lahko ponudimo OBLIŽ NTK Z BLAZINICO EUROMED STER. 5X7,2 CM?

Lahko ponudite.


Lep pozdrav!


Datum objave: 15.11.2018   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1. sklop, zap.št. 26: Pod zap.št.26 je opis za alkoholne krpice dimenzije 9x11 cm.Ali vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 6,4x3 cm?

ODGOVOR

Spoštovani!

V sklopu 1. pod zap.št.10 (in ne 26 kot navajate):
Ne, upoštevajte razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.11.2018   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!
2. sklop, zap.št. 3: Pod zap.št.3 je opis za lepilo za rano. Ali lahko ponudbimo Dermabond 0,36ml?


ODGOVOR


Spoštovani!

Lahko, vendar preračunajte ceno.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.11.2018   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!
2. sklop, zap.št. 10: Pod zap.št.10 je opis za obliž 9x20 cm. Ali vam lahko ponudimo ustrezen obliž dimenzije 10x20 cm?


ODGOVOR


Spoštovani!

Lahko ponudite.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.11.2018   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!
2. sklop, zap. št. 11: Pod zap.št.11 je opis za obliž 9x25 cm. Ali vam lahko ponudimo ustrezen obliž dimenzije 10x25 cm?


ODGOVOR


Spoštovani!

Lahko ponudite.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.11.2018   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!
2. sklop, zap. št. 12: Pod zap.št.12 je opis za obliž IV 8X6. Ali vam lahko ponudimo ustrezen IV obliž dimenzije 6,5X8 cm?


ODGOVOR

Spoštovani!

Lahko ponudite.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.11.2018   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!
2. sklop, zap. št. 19: Pod zap.št.19 je opis za oblogo dimenzije 10x10cm. Ali vam lahko ponudimo ustrezno oblogo dimenzije 12,5x12,5 cm?


ODGOVOR


Spoštovani!

Upoštevajte razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.11.2018   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!
2. sklop, zap. št. 27: Pod zap.št.27 je opis za oblogo 10x12 cm. Ali vam lahko ponudimo ustrezno oblogo dimenzije 10x12,5 cm?


ODGOVOR


Spoštovani!

Lahko ponudite.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.11.2018   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1. sklop, zap.št. 10: Pod zap.št. 10 je opis za alkoholne krpice dimenzije 9x11 cm.Ali vam lahko ponudimo ustrezen artikel dimenzije 6,4x3 cm?

ODGOVOR


Spoštovani!

Upoštevajte razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 16.11.2018   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

SKLOP 4
110143 IGLE INJEKCIJSKE ALI ENAKOVREDNA 0.3X13MM 30G1/2´´ A100 RUMENE S.C.
VAM LAHKO PONUDIMO DIMENZIJO 0,3X12?

312042 KANILA ZA I.V.z nast.za dod.zdr.ALI ENAKOVREDNI 1.7X45mmG14a100
VAM LAHKO PONUDIMO DIMENZIJO 2,0X45?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani!

110143) Upoštevajte razpisno dokumentacijo.
3120429 Lahko ponudite.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.11.2018   07:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4


13 IN 14 - to sta popolnoma enaki igli, samo da ju različni proizvajalci različno označujejo, kot to dopušča standard - prosimo, da nam dovolite ponuditi enak izdelek.
20 110141 IGLE INJEKCIJSKE ALI ENAKOVREDNI 0.50X25MM 23Gx5/ MODRE S.C.- prosimo da nam dovolite ponuditi iglo dimenzije 0,45×25


Za vaše odgovore se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Spoštovani!

V sklopu 4, pod zap.št. 13 in 14 lahko ponudite enak izdelek.

V sklopu 4, pod zap.št. 20 lahko ponudite.

Lep pozdrav

Datum objave: 19.11.2018   07:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Kot prilogo okvirnemu sporazumu navajate tudi lastno izjavo izvajalca o njegovih ustanoviteljih, družbenikih, ... Ali moramo k ponudbi priložiti tudi to lastno izjavo ali kasneje ob podpisu okvirnega sporazuma?

ODGOVOR

Spoštovani!

Priloge k okvirnemu sporazumu se predložijo pred podpisom pogodbe.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.11.2018   07:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V predračunu v stolpcu F oz. 6 moramo ponudniki vpisati "originalno pakiranje". Ali je tu mišljeno naše prodajno pakiranje ponujenega artikla? Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani!

V stolpec "originalno pakiranje" vpišite prodajno pakiranje izdelka.

V primeru, da ponudnik ponudi drugačno pakiranje, kot naročnik želi, mora ceno preračunati na želeno pakiranje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.11.2018   07:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 1, zap. št. 15: Ali prav razumemo, da ponudniki ponudimo ceno oblikovano za 1 kom = 1 kompresa?

ODGOVOR


Spoštovani!

Ceno preračunajte na komad.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.11.2018   07:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Kam v predračunu vpišemo ponudniki naše prodajno pakiranje (v SC, v ZAV)?

ODGOVOR


Spoštovani!

V stolpec 6 "Originalno pakiranje".

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.11.2018   07:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap. št. 31: Ali ponudniki ponudimo ceno na 1 kom = 1 trakec?

ODGOVOR


Spoštovani!

Ceno ponudite na en kom torej en trak.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.11.2018   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 5, zap. št. 1: Ali moramo ponudniki ponuditi aspiracijski kateter navaden ali z regulacijo vleka?

ODGOVOR


Spoštovani!

Ponudite z regulacijo vleka.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.11.2018   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 5, zap. št. 7: Prosimo navedite, koliko kosov mora biti v SC ?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ceno navedite za komad.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.11.2018   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 5, zap. št. 9: Prosimo navedite, koliko kosov mora biti v SC ?

ODGOVOR


Spoštovani!

Ceno navedite za komad.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.11.2018   07:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V dokumentaciji navajate tudi "V primeru ponujenega materiala, kot paralele, prosimo za opis in sestavo ter značilnosti materiala v slovenskem jeziku". Ali to pomeni, da moramo že zdaj k ponudbi priložiti kataloge za ponujene artikle in to vse v slovenskem jeziku? Ali to velja le za artikle pri katerih v opisu navajate "kot enakovredno...". Takšna dokumentacija bo precej obsežna, ponudniki pa imamo na portalu e-JN omejen prostor za oddajo ponudbe. Ali lahko potrdite, da slovenske opise za ponujeno blago ponudniki pošljemo naknadno po pozivu naročnika (in samo najugodnejši ponudnik)? Navadno naročniki zahtevajo kataloge, ki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Ali lahko priložimo opise v angleškem jeziku? Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

Zahteve (vzorci, prospekti in navodila) bomo poslali naknadno, Opisi, sestava in značilnost blaga želimo v slovenskem jeziku (naknadno).

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.11.2018   09:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 7, Zap. št. 5 RAZKUŽILO ZA DELOVNE POVRŠINE a1L,99,99% uničenje bakterij,virusov,gliv a125
Navedene sta dve količini. Želite razkužilo 1L, ali robčke A125 za delovne površine?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani!

Želimo razkužilo za delovne površine a 1 l.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.11.2018   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sklop 4, zap. št.:12 IGLE INJEKC. ALI ENAKOVREDNI 0.4X13MM A100 VARNE z zaklepom a50
Ali vam lahko ponudimo enakovreden artikel 26G 0,45MM?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Lahko ponudite.

Lep pozdrav.