Dosje javnega naročila 007783/2018
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Storitve: Modelna raziskava vtočnega bazena SW črpalk
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007783/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2018
JN007783/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2018
JN007783/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007783/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Nabava, Jernej Bizjak
jernej.bizjak@nek.si
+386 74802180
+386 74921528

Internetni naslovi
http://www.nek.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282766/NMV-231-18-JB__Raziskava_vtočnega_bazena_sw_(2).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://tinyurl.com/ydfp5ore
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Modelna raziskava vtočnega bazena SW črpalk
Referenčna številka dokumenta: NMV/231/18/JB Cloud 453
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Modelna raziskava vtočnega bazena SW črpalk
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pri izvajalcu
II.2.4 Opis javnega naročila
Modelna raziskava vtočnega bazena SW črpalk
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru in pod pogoji kot to določa ZJN-3 in RD
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2018   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2018   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2018