Dosje javnega naročila 007825/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Servisiranje in popravila svetlobne in zvočne signalizacije.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.000,00 EUR

JN007825/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.11.2018
JN007825/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2019
JN007825/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.02.2019
JN007825/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007825/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.gov.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5319
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Servisiranje in popravila svetlobne in zvočne signalizacije.
Referenčna številka dokumenta: 430-1204/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Servisiranje in popravila svetlobne in zvočne signalizacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvedbe storitve je pri ponudniku
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje in popravila svetlobne in zvočne signalizacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.12.2018   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 5. 12. 2018 in se bo začelo ob 11.00 uri.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot navedeno zgoraj.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.11.2018   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu",
levi meni "Naročila male vrednosti". Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe
ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.
Opomba k točki II.1.3:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.