Dosje javnega naročila 007793/2018
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Nakup letalskih kart
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 134.200,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007793/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2018
JN007793/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2018
JN007793/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.12.2018
JN007793/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007793/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+386 15484270
+386 15484271

Internetni naslovi
http://www.mao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282822/Razpisna_dokumentacija_JN_Nakup_letalskih_kart_čistopis_12.11.2018.pdf.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5318
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup letalskih kart
Referenčna številka dokumenta: JN 4/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je storitev nakupa/zagotavljanja letalskih kart za zaposlene naročnika in povabljene strokovnjake / goste dogodkov, ki jih organizira oz. gosti naročnik za obdobje štirih let0 od sklenitve okvirnega sporazuma.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60411000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je storitev nakupa/zagotavljanja letalskih kart za zaposlene naročnika in povabljene strokovnjake / goste dogodkov, ki jih organizira oz. gosti naročnik za obdobje štirih let0 od sklenitve okvirnega sporazuma.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji, glej razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2018   09:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2018   12:38
VPRAŠANJE
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5318

Če kliknemo na zgornjo povezavo, sistem javi, da Naročilo še ni objavljeno v sistemu e-JN. Ali ga lahko objavite, oziroma, kam naj pošljemo prijavo za sodelovanje?

ODGOVOR
Naročnik je odpravil težave z dostopom do spletne strani, preko kateri ponudniki oddajo ponudbo. Oddaja elektronske ponudbe je mogoča.Datum objave: 19.11.2018   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na razpisno dokumentacijo in način potrjevanja ponudb imamo sledeče pripombe v razpisni dokumentaciji (RD):

a) stran 18, 9.2.4 POGOJ: ponudnik je v zadnjih 3 letih prodal najmanj 1500 letalskih kart / navezuje se na stran 24. ELEMENTI ZA IZBOR, ko se bo upoštevalo število kart s področja poslovnega turizma prodanih v letu 2017.
Naša opomba: Zakaj moramjo ponudniki dokazovati zadnja tri leta, upoštevati pa nameravate samo l. 2017?

b) stran 8, 6. Točka izvajanje Okvirnega sporazuma (OS) in pri predlaganem OS; o neobveščanju neizbranih ponudnikov:
5. člen, zadnji odstavek; Zadnji stavek je skrajno neprimeren za naravo dela, ki je potrebna pri delu z letalskimi vozovnicami:
Naročnik neizbranih izvajalcev ne bo obveščal o izidu posameznega povpraševanja, ampak se šteje, da v primeru, da izvajalec v osmih (8) dneh po roku za oddajo ponudb, ne prejme naročnikovega obvestila o izidu posameznega povpraševanja, njegova ponudba ni bila izbrana.

Naša opomba: neprimerno je, da se o odločitvi neizbranih ponudnikov o tem ne obvesti! Predlagamo popravek stavka:
Odločitev o izbrani ponudbi bo naročnik posredoval na vse izvajalce, ki so poslali ponudbo na povpraševanje.

c) vezano na 12. člen:
Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku omogočil preklic letalske vozovnice, za katero je bil izvajalec izbran, v kolikor bo naročnik zahtevo po preklicu letalske vozovnice podal 24 ur pred letom.

Naša opomba: Pogoje stornacij določajo letalski prevozniki, stornacije so možne pod pogoji in stroški, kot jih določa prevoznik.

d) vezano na 17. člen, zadnji stavek je nerazumljiv!
S strani izvajalca sta kontaktni osebi je za izvrševanje tega okvirnega sporazuma __________________________ in _________________________________.

e) stran 25, obrazec mora biti elektronsko podpisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (s pooblastilom) in vse točke, ki se navezujejo na elektonske podpise katerega koli dela ponudbe

Naša opomba: Oddaja ponudb ponudnikov je preko E-sistema omogočena za zakonite zastopnike in/ali pooblaščene osebe, ki jim zakoniti zastopniki omogočijo elektronsko podpisovanje, oddajanje, spreminjanje, prijavljanje in je že tako pogojeno z uporabo ustreznih certifikatov, od kod potreba po dodatnem pooblastilu za oddajo ponudbe, če imajo nekateri uporabniki, ki niso zakoniti zastopniki že omogočene funkcije elektronskega podpisa in elektronske oddaje ponudbe?

f) Naše vprašanje: Koliko letalskih vozovnic ste naročili v zadnjih 3 letih pred objavo razpisa JN007793/2018-W01?
Prosimo za število letalskih vozovnic in okvirnega proračuna, ki ste ga imeli v preteklem obdobju, ker nikjer niste navedli ocenjene vrednosti NMVja.

Lep pozdrav

ODGOVOR
a) Naročnik pojasnjuje, da v poglavju 13. ELEMENTI ZA IZBOR KANDIDATOV, S KATERIMI SE SKLENE OKVIRNI SPORAZUM upošteva le število prodanih letalskih kart v letu 2017, saj ima ponudnik, ki je v lasnkem letu prodal večje število letalskih kart več ugodnosti s strani letalskih prevoznikov. Posamezne ugodnosti letalskih prevoznikov so namreč odvisne od prodanih akrt v preteklem letu.

b)Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Zaradi narave odpiranja konkurence pri nakupu letalskih kart je način, kot ga je opredelil naročnik edini primeren zanj.

c) Preklicletalske karte mora biti naročniku omogočen, lahko pa v tem primeru izvajalec naročniku zaračuna stroške, ki nastanejo s preklicem, a mora izkazati, da so to stroški, ki jih terja letalski prevoznik.

d) Izvajalec v 17. členu navede kontaktni osebi za izvrševanje okvirnega sporazuma, ki bosta na voljo naročniku med izvajanjem okvirnega sporazuma.

e) Ponudnik lahko ponudbo podpiše lastnoročno, tako da jo podpiše zakoniti zastopnik in predloži scan tako podpisanih obrazcev ponudbe. V nasprtonem primeru mora biti ponudba podpisana elektronsko, s strani zakonitega zastopnika ali ustrezno pooblaščene osebe.

F) Naročnik ni dolžan objaviti podatka o ocenjeni vrednosti.

Datum objave: 19.11.2018   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na razpisno dokumentacijo in način potrjevanja ponudb imamo sledeče pripombe v razpisni dokumentaciji (RD):

a) stran 18, 9.2.4 POGOJ: ponudnik je v zadnjih 3 letih prodal najmanj 1500 letalskih kart / navezuje se na stran 24. ELEMENTI ZA IZBOR, ko se bo upoštevalo število kart s področja poslovnega turizma prodanih v letu 2017.
Naša opomba: Zakaj moramjo ponudniki dokazovati zadnja tri leta, upoštevati pa nameravate samo l. 2017?

b) stran 8, 6. Točka izvajanje Okvirnega sporazuma (OS) in pri predlaganem OS; o neobveščanju neizbranih ponudnikov:
5. člen, zadnji odstavek; Zadnji stavek je skrajno neprimeren za naravo dela, ki je potrebna pri delu z letalskimi vozovnicami:
Naročnik neizbranih izvajalcev ne bo obveščal o izidu posameznega povpraševanja, ampak se šteje, da v primeru, da izvajalec v osmih (8) dneh po roku za oddajo ponudb, ne prejme naročnikovega obvestila o izidu posameznega povpraševanja, njegova ponudba ni bila izbrana.

Naša opomba: neprimerno je, da se o odločitvi neizbranih ponudnikov o tem ne obvesti! Predlagamo popravek stavka:
Odločitev o izbrani ponudbi bo naročnik posredoval na vse izvajalce, ki so poslali ponudbo na povpraševanje.

c) vezano na 12. člen:
Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku omogočil preklic letalske vozovnice, za katero je bil izvajalec izbran, v kolikor bo naročnik zahtevo po preklicu letalske vozovnice podal 24 ur pred letom.

Naša opomba: Pogoje stornacij določajo letalski prevozniki, stornacije so možne pod pogoji in stroški, kot jih določa prevoznik.

d) vezano na 17. člen, zadnji stavek je nerazumljiv!
S strani izvajalca sta kontaktni osebi je za izvrševanje tega okvirnega sporazuma __________________________ in _________________________________.

e) stran 25, obrazec mora biti elektronsko podpisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (s pooblastilom) in vse točke, ki se navezujejo na elektonske podpise katerega koli dela ponudbe

Naša opomba: Oddaja ponudb ponudnikov je preko E-sistema omogočena za zakonite zastopnike in/ali pooblaščene osebe, ki jim zakoniti zastopniki omogočijo elektronsko podpisovanje, oddajanje, spreminjanje, prijavljanje in je že tako pogojeno z uporabo ustreznih certifikatov, od kod potreba po dodatnem pooblastilu za oddajo ponudbe, če imajo nekateri uporabniki, ki niso zakoniti zastopniki že omogočene funkcije elektronskega podpisa in elektronske oddaje ponudbe?

f) Naše vprašanje: Koliko letalskih vozovnic ste naročili v zadnjih 3 letih pred objavo razpisa JN007793/2018-W01?
Prosimo za število letalskih vozovnic in okvirnega proračuna, ki ste ga imeli v preteklem obdobju, ker nikjer niste navedli ocenjene vrednosti NMVja.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Na vsa vprašanja je naročnik že odgovoril.