Dosje javnega naročila 007795/2018
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV PTUJ, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007795/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2018
JN007795/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2018
JN007795/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007795/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Bernarda Kozel
bernardakozel@domptuj.si
+386 27807300
+386 26207798

Internetni naslovi
http://www.domptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282826/JN-vzdrževanje_IT.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5330
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje informacijskega sistema
Referenčna številka dokumenta: JN0007/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje informacijskega sistema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom upokojencev Ptuj. Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje informacijskega sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2018   09:15
Kraj: aplikacija eOddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2018   12:41
Naročnik vse zainteresirane ponudnike v zvezi s predmetnim javnim naročilom obvešča, da se v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila spremeni besedilo v obrazcu ponudba (str. 26), in sicer se briše beseda "dežurstvo" v rubriki postavka.
Enako velja v vzorcu pogodbe na strani 44, in sicer se v tabeli na koncu briše beseda "izven rednega delovnega časa".
V vzorcu pogodbe se na strani 44 pod obstoječo tabelo doda še naslednja tabela:


Vrsta nadzora Opis Cena enote na mesec v EUR brez DDV
NAPRAVA Nadzor fizičnih/virtualnih strežnikov, omrežne opreme, aplikacij,
SERVIS Ping, HTTP, WMI, SMTP, POP3, DNS, namenski senzorji,Dom PtujDatum objave: 15.11.2018   12:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanje se nanaša na
NAJEMA NADZORNEGA SISTEMA

1.Ali lahko ponudimo monitoring rešitev, ki se plačuje po številu nadzorovanih servisov (senzorjev) ?
V praksi se na posamezni napravi nadzira med 5 in 15 servisi. Vsak servis se nadzoruje s tako imenovanim senzorjem.
Npr. en senzor se porabi za nadzor vseh kapacitet diskov ali vseh CPU jeder. Na posamezni napravi se lahko porabi poljubno
število senzorjev do skupnega števila senzorjev. Naročnina se plačuje glede na porabljene senzorje.

2. Ali mora najemnina vsebovati vse stroške implementacije nadgradnje in upravljanje?
Hvala za odgovore. LP

ODGOVOR

Spoštovani,

1.
Naročnik popravlja tehnično specifikacijo.
Pod točko 2. NAJEM NADZORNEGA SISTEMA. Število nadzorovanih servisov po napravi je omejeno na 15. Izvajalec naj v ponudbeni ceni zajame fiksno ceno za 60 naprav in 900(60x15) servisov, v lastno specifikacijo pa naj navede ceno na enoto, torej cena servis/mesec in cena naprava/mesec. Cena najema je sestavljena iz 2 delov, in sicer
-fiksni del, ki zajema uporabo nadzornega sistema, začetno implementacijo in ostalo redno vzdrževanje, saj bo sistem nameščen lokalno na strani izvajalca.
-variabilni del, ki zajema število nadzorovanih naprav in servisov

2.
Cena najema je sestavljena iz 2 delov, in sicer
-fiksni del, ki zajema uporabo nadzornega sistema, začetno implementacijo in ostalo redno vzdrževanje sistema, saj bo sistem nameščen lokalno na strani izvajalca.
-variabilni del, ki zajema število nadzorovanih naprav in servisov


Dom Ptuj


Datum objave: 16.11.2018   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri pregledu razpisne dokumentacije, konkretno predračuna in specifikacij nas zanima vaša dodatna razlaga.
V tehničnih specifikacijah, točka 1.4 Storitve vzdrževanja predvidevate izvedbo storitev, pri čemer nas zanima ali pod postavko v predračunu naj vključimo fiksno ceno za ta del? Namreč, ni razvidno za kakšen obseg dela gre na mesečnem nivoju?


ODGOVOR


Pod postavko VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA v predračunu vključite fiksno ceno. Izvajalec sam oceni v kolikšnem času lahko izvede navedena dela. Naša ocena je 5-6 ur mesečno.
Ura tehnika ali inženirja bo obračunana le v primeru zahtevka s strani naročnika.


Dom Ptuj