Dosje javnega naročila 007873/2018
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Izbira delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev za potrebe Luke Koper, d.d. kot uporabnika
ZJN-3: Odprti postopek

JN007873/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 14.11.2018
JN007873/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2018
JN007873/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2019
JN007873/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007873/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 220-504569
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Področje investicij, Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282859/Razpisna_dokumentacija_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5359
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev za potrebe Luke Koper, d.d. kot uporabnika
Referenčna številka dokumenta: JN 645/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbira delodajalcev, ki bodo naročniku sukcesivno v času enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma izvajali storitev napotitve delavcev naročniku kot drugemu uporabniku, vse za čas napotitve za čas trajanja okvirnega sporazuma, ki bo sklenjen za čas veljavnosti 1 leta.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 13.600.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: 38 napotenih delavcev V. tarifne skupine
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79600000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika (Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) in območje pristanišča Luke Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1 predstavlja skupno 38 potreb po napotenih delavcih in sicer za delovno mesto Delovodja potrebo po 17 izvajalcih, za delovno mesto Kontrolor pa potrebo po 21 izvajalcih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.600.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: 30 napotenih delavcev III. tarifne skupine
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79600000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika (Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) in območje pristanišča Luke Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2 predstavlja skupno 30 potreb po napotenih delavcih za delovno mesto Voznik tovornih motornih vozil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.175.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: 30 napotenih delavcev III. tarifne skupine
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79600000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika (Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) in območje pristanišča Luke Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: predstavlja skupno 30 potreb po napotenih delavcih za delovno mesto Voznik tovornih motornih vozil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.175.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: 30 napotenih delavcev III. tarifne skupine
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79600000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika (Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) in območje pristanišča Luke Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 4: predstavlja skupno 30 potreb po napotenih delavcih za delovno mesto Voznik tovornih motornih vozil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.175.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: 30 napotenih delavcev III. tarifne skupine
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79600000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika (Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) in območje pristanišča Luke Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 5: predstavlja skupno 30 potreb po napotenih delavcih za delovno mesto Voznik tovornih motornih vozil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.175.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: 30 napotenih delavcev III. tarifne skupine
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79600000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika (Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) in območje pristanišča Luke Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 6: predstavlja skupno 30 potreb po napotenih delavcih za delovno mesto KV LTD Viličarist.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 900.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 7: 40 napotenih delavcev II. tarifne skupine
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79600000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika (Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) in območje pristanišča Luke Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 7: predstavlja skupno 40 potreb po napotenih delavcih za delovno mesto LTD.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.620.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 8: 40 napotenih delavcev II. tarifne skupine
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79600000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika (Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) in območje pristanišča Luke Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 8: predstavlja skupno 40 potreb po napotenih delavcih za delovno mesto LTD.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.620.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 9: 40 napotenih delavcev II. tarifne skupine
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79600000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika (Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) in območje pristanišča Luke Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 9: predstavlja skupno 40 potreb po napotenih delavcih za delovno mesto LTD.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.620.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 10: 38 napotenih delavcev II. tarifne skupine
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79600000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika (Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) in območje pristanišča Luke Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 10: predstavlja skupno 38 potreb po napotenih delavcih za delovno mesto LTD.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.540.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
glej razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
glej razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
glej razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
glej razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
glej razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
glej razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.12.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.12.2018   09:01
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
glej razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročilaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.12.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija
+386 31772876

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.11.2018   08:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vsa nadomestila za odsotnost z dela so vključena v pribitku. Ali to pomeni da so vključeni tudi prispevki za delodajalca na ta nadomestila?
Kako je s plačevanjem invalidskih kvot? Jih ponudnik vključi v pribitek?

Hvala za odgovor


ODGOVOR

V pribitek so vključeni prispevki za delodajalca za vsa nadomestila. Tudi plačilo invalidske kvote se vključi v pribitek.


Datum objave: 23.11.2018   10:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

nikjer ni omenjeno ali tukaj govorimo o prezaposlitvi že znanih kandidatov na izbrano agencijo ali mora celotno število zagotoviti ponudnik? Kakšno je razmerje v % med prvimi in drugimi?

v pribitek so vključeni tudi vsi riziki iz delovnopravnega razmerja (delodajalec-delavec). To pomeni, da je potrebno v pribitek vključiti morebitni strošek odpravnin in strošek morebitnega čakanja na delo, če do tega pride?

Po zakonu je nadzor in varstvo pri delu na strani uporabnika. Ker ni opredeljeno v okvirnem sporazumu, nas zanima kdo krije morebitne poškodbe na delu pri delavcu?

Hvala za odgovore.
lp
ODGOVOR


Spoštovani,

ni predvidena nikakršna prezaposlitev, celotno število delavcev mora zagotoviti ponudnik.

Drži, v pribitek se vključi strošek odpravnin in morebitnega čakanja na delo.

Pravilno ugotavljate, nadzor in varstvo pri delu je na strani uporabnika, morebine poškodbe pri delu krije uporabnik, saj je uporabnik odgovoren za nadzor in varstvo pri delu.


Datum objave: 23.11.2018   12:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se % pribitka obračuna na osnovno bruto plačo določeno za vseh 174 ur vsak mesec ali samo za dejansko opravljene ure v določenem mesecu?
Hvala

ODGOVOR

% pribitka se obračuna na osnovno mesečno plačo, v primeru, da delavec ne dela cel mesec ( ne oddela vseh rednih delavnih ur v mesecu), se obračuna v % na osnovno bruto plačo za dejansko oddelane redne ure


Datum objave: 26.11.2018   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz tega razpisa sklepamo, da imate že izbranega ponudnika (nekoga, ki trenutno dela pri vas kot t.i. IPS in je v zadnjem obdobju pridobil vpis v register agencij z zaposlovanje). Skladno s slovensko zakonodajo in EU uredbami je to prekršek za katerga so lahko odgovorni sodno preganjeni.

Glede na dejstvo, da ljudi primanjkuje, kar je tudi že statistično zaznano, kaj v primeru, ko agencija ne bo uspela dobiti željeno zahtevano število ljudi za določen sklop?

S spoštovanjem


ODGOVOR

Spoštovani,

povsem nekritična je in nikakor ne vzdrži vaša navedba glede izbranega ponudnika.

Naročnik se zaveda dejstva pomanjkanja kadra in posledično temu je omejil možnost oddaje ponudb posameznega ponudnika na največ za tri sklope, in slednje pomeni, da so posameznemu ponudniku lahko oddani največ trije sklopi.

Neizpolntev ponudbe s strani ponudnika ima posledico unovčitev zavarovanja za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti.Datum objave: 27.11.2018   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji večkrat omenjate določene pogoje v skladu z vašo podjetniško kolektivno pogodbo.
Bi bilo možno pridobiti vpogled v podjetniško kolektivno pogodbo?

ODGOVOR


Spoštovani,

pojasnite, v zvezi s čim želite vpogled v podjetniško kolektivno pogodbo.


Datum objave: 28.11.2018   08:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji Prilogi 7a potrditev reference je potrebno navesti obdobje napotitve. Je to mišljeno določen - nedoločen čas ali je potrebno to podrobno opredeliti in kako?

ODGOVOR


Obdobje se opredeli časovno: npr. od 1.7.2017 do 31.1.2018

Datum objave: 28.11.2018   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo za odgovore na naslednja vprašanja:

- Prosim pojasnite, kaj pomeni nedobava delavcev.
- Prosim pojasnite, kaj pomeni neustrezen delavec.
- Prosim pojasnite v katerih primerih boste vse uveljavljali bančno garancijo.
- Prosim če nam podate lestvico po kateri nameravate v primeru nedobave delavcev uveljavljati garancijo za dobro izvedbo del.
- Prosim da nam potrdite, da v primeru odpovedi potrebe po delu večjemu števila delavcev ne boste krili zakonsko zahtevanega 30 dnevnega podaljšanja postopka odpovedi zaradi izvedbe programa presežnih delavcev.
- Prosimo da nam potrdite, da boste podajali izjave za potrebo po delu delavcev za določen čas za 70 % delavcev.
- Prosim, da nam podate povprečno oceno čakanja na delo oz. začasne nezmožnosti za delo delavcev v 12 mesecih.
- V razpisni dokumentaciji prihaja do razhajanj saj v navodilih piše, da mora ponudnik izjaviti, da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega posameznega računa, medtem ko je v obrazcu priloga 4 navedeno, da ponudnik izjavlja, da od ustanovitve pa do oddaje ponudbe ni imel blokiranega nobenega računa. Prosim navedite kaj je pravilno?
- V prilogi 7a potrditev reference s strani posameznih referenčnih naročnikov/uporabnikov se na koncu zahteva podpis ponudnika pri čemer je verjetno mišljen podpis referenčnega naročnika?
- Kaj pomeni če se na katerega od sklopov ne prijavi noben ponudnik. Ali bo razpis razveljavljen v celoti ali samo v tem delu?
- Zanima nas kako boste točkovali merilo % pribitka, saj v razpisu ni opredeljena lestvica temveč zgolj maksimalno število točke?
- Ali se zavedate rizika, da lahko v primeru odpovedi pogodbe manjša agencija razglasi stečaj in ste subsidiarno odgovorni?
- Kolikšno je povprečno število dni letnega dopusta v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kolikšna je povprečna bolniška odsotnost v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kakšen je povprečni fond ur, ki jih delavec naredi v posameznem mesecu v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis? Koliko od teh ur je izmenskih, nočnih, nedeljskih?
- Kakšna je povprečna višina zneska delovne uspešnosti delavcev na teh delovnih in kako se ta izračuna (Je vezana na plačo?)?ODGOVOR
Spoštovani vezano na zgornja vprašanja podajamo prvi del odgovora. Zaradi večjega števila vprašanj, so vprašanja označena z Vn: odgovori nanje pa z On:, kjer je n zaporedna številka vprašanja.

V1: Prosim pojasnite, kaj pomeni nedobava delavcev. O1: To pomeni, da ponudnik na dan, ki ga naročnik določi, ne napoti število delavcev, ki jih naročnik določi.

V2: Prosim pojasnite, kaj pomeni neustrezen delavec. O2: Neustrezen delavec predstavlja delavca, ki ne izpolnjuje pogojev izobrazbe in zahtevanih funkionalnih znanj.

V3: Prosim pojasnite v katerih primerih boste vse uveljavljali bančno garancijo. O3: V okvirnem sporazumu je navedeno, kdaj naročnik uveljavlja finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti prva napotitev po podpisu okvirnega sporazuma v nezadostnem številu delavcev predzadnji odstavek 3.čl. Okvirnega sporazuma, v vsem ostalem pa glej 6. člen in 9. člen Okvirnega sporazuma.

V4: Prosim če nam podate lestvico po kateri nameravate v primeru nedobave delavcev uveljavljati garancijo za dobro izvedbo del. O4: Vprašanje ni razumljivo. V Okvirnem sporazumu je določeno, da:

- v primeru nedobave delavcev določenega števila delavcev iz Sklopa, ki ga je dobil ponudnik po podpisu okvirnega sporazuma , naročnik uveljavlja takoj,
- v ostalih primerih pa skladno 6.členu in 9. členu Okvirega sporazuma: naročnik bo pred uveljavljanjem finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti dal ponudniku rok dveh delovnih dni za odpravo kršitve, v kolikor kršitev ne bo sanirana, bo naročnik uveljavljal finančno zavarovanje.

V5: Prosim da nam potrdite, da v primeru odpovedi potrebe po delu večjemu števila delavcev ne boste krili zakonsko zahtevanega 30 dnevnega podaljšanja postopka odpovedi zaradi izvedbe programa presežnih delavcev. O5: V razpisni dokumentaciji je navedeno, da so vsi riziki ponudnika kot delodajalca vkalkulirani v pribitek, kar pomeni, da naročnik nikakršnega posebnega stroška v zvezi ne nosi.

V6: Prosimo da nam potrdite, da boste podajali izjave za potrebo po delu delavcev za določen čas za 70 % delavcev. O6: V razpisni dokumentaciji je navedeno, da potrebe naročnika predstvaljajo oceno potreb in da naročnik ne garantira naročila celotnega števila ocenjenih potreb po napotenih delavcih. V kolikor pa je mišljena izjava, na podlagi katere boste vi delavca za določen čas zaposlili, pa vam je osnova za zaposlitev ta razpisna dokumentacija. naročnik posebnih izjav ne bo dajal.

V8: V razpisni dokumentaciji prihaja do razhajanj saj v navodilih piše, da mora ponudnik izjaviti, da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega posameznega računa, medtem ko je v obrazcu priloga 4 navedeno, da ponudnik izjavlja, da od ustanovitve pa do oddaje ponudbe ni imel blokiranega nobenega računa. Prosim navedite kaj je pravilno. O8: Nikakršnih razhajanj ni v razpisni dokumentaciji: v 5. točki z naslovom Pogoji za sodelovanje III. poglavja z naslovom: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI ZA IZKLJUČITEV je pod Pogojem 2 določeno, da ponudnik, ki posluje manj kot 1 leto in posledično temu računovodskih izkazov na AJPES še ni oddal, poda Izjavo o neblokadi transakcijskih računov ( Priloga 4), ponudnik, ki je finančne izkaze na AJJPES oddal, te izjave ne poda.

V9: V prilogi 7a potrditev reference s strani posameznih referenčnih naročnikov/uporabnikov se na koncu zahteva podpis ponudnika pri čemer je verjetno mišljen podpis referenčnega naročnika? O9: Priloga 7a je na dveh straneh prvo stran izpolni ponudnik, drugo stran po izpolni referenčni naročnik. Prav imate, to prilogo podpiše zakoniti zastopnik referenčnega naročnika.

V10: Kaj pomeni če se na katerega od sklopov ne prijavi noben ponudnik. Ali bo razpis razveljavljen v celoti ali samo v tem delu? O10: To je odločitev naročnika.

V11: Zanima nas kako boste točkovali merilo % pribitka, saj v razpisu ni opredeljena lestvica temveč zgolj maksimalno število točke? O11: V razpisni dokumentaciji je na str. 24 navedena formula za ocenjevanje odstotka pribitka.

V12: Ali se zavedate rizika, da lahko v primeru odpovedi pogodbe manjša agencija razglasi stečaj in ste subsidiarno odgovorni? O12: Vprašanje ni razumljivo, naročnik predpostavlja, da je mišljena subsidiarna odgovornost naročnika na podlagi 6. odst. 62.čl. ZDR-1. Tega se naročnik zaveda in ravno zaradi tega je vgradil v Okvirni sporazum pravico do nadzora glede izplačevanja plač s strani ponudnika(delodajalca) napotenim delavcem glej 5. člen Okvirnega sporazuma.

Datum objave: 28.11.2018   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v skladu s 63. členom ZDR-1 (pravice, obveznosti in odgovornosti uporabnika in delavca) mora delavec opravljati delo po navodilih uporabnika.

V razpisni dokumentaciji citiram v 7 členu zapisano alinejo:
"Ponudnik bo povrnil vso škodo, ki bi jo povzročili napoteni delavci uporabniku (naročniku) oz. pri uporabniku (naročniku), ne glede na obliko krivde. Iz tega naslova delodajalec (ponudnik) prevzema vse obveznosti v razmerju do uporabnika."

Če je delavec v delavnem procesu pri uporabniku, opravlja delo po navodilih uporabnika, v delavni proces je izbran-potrjen z vaše strani, zakaj prelagate odgovornost in želite, da mora škodo povrniti agencija?

Lahko podrobneje utemeljite vašo zahtevo v zgoraj citirani alineji 7 člena.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

ZDR-1 določa odškodninsko odgovornost delavca do delodajalca, ne glede na to, da delavec dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

V 7. čl. Okvirnega sporazuma je določeno, da naročniku nastalo škodo povrne delodajalec (agencija), ne pa delavec. V primeru, da je škoda storjena namenoma ali iz hude malomarnosti, ima agencija regres do delavca. Naročnik je sprejel takšno odločitev iz razloga, ker je sprejel odločitev, da agencija odgovarja kot pogodbeni partner po načelih odškodninske odgovornosti po Obligacijskem zakoniku.

Datum objave: 28.11.2018   08:50
Naročnik je opazil, da je Razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila tipkarska napaka pri Prilogah od strani 29 do konca dokumentacije in sicer je številka posamezne priloge pomotoma navedena na spodnjem delu predhodne strani. Npr. vsebina PRILOGE 1 je na strani 30 tekst "PRILOGA 1" pa je naveden na strani 29. Naročnik bo napako popravil in objavil popravek razpisne dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum objave: 28.11.2018   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo za odgovore na naslednja vprašanja:

- Prosim pojasnite, kaj pomeni nedobava delavcev.
- Prosim pojasnite, kaj pomeni neustrezen delavec.
- Prosim pojasnite v katerih primerih boste vse uveljavljali bančno garancijo.
- Prosim če nam podate lestvico po kateri nameravate v primeru nedobave delavcev uveljavljati garancijo za dobro izvedbo del.
- Prosim da nam potrdite, da v primeru odpovedi potrebe po delu večjemu števila delavcev ne boste krili zakonsko zahtevanega 30 dnevnega podaljšanja postopka odpovedi zaradi izvedbe programa presežnih delavcev.
- Prosimo da nam potrdite, da boste podajali izjave za potrebo po delu delavcev za določen čas za 70 % delavcev.
- Prosim, da nam podate povprečno oceno čakanja na delo oz. začasne nezmožnosti za delo delavcev v 12 mesecih.
- V razpisni dokumentaciji prihaja do razhajanj saj v navodilih piše, da mora ponudnik izjaviti, da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega posameznega računa, medtem ko je v obrazcu priloga 4 navedeno, da ponudnik izjavlja, da od ustanovitve pa do oddaje ponudbe ni imel blokiranega nobenega računa. Prosim navedite kaj je pravilno?
- V prilogi 7a potrditev reference s strani posameznih referenčnih naročnikov/uporabnikov se na koncu zahteva podpis ponudnika pri čemer je verjetno mišljen podpis referenčnega naročnika?
- Kaj pomeni če se na katerega od sklopov ne prijavi noben ponudnik. Ali bo razpis razveljavljen v celoti ali samo v tem delu?
- Zanima nas kako boste točkovali merilo % pribitka, saj v razpisu ni opredeljena lestvica temveč zgolj maksimalno število točke?
- Ali se zavedate rizika, da lahko v primeru odpovedi pogodbe manjša agencija razglasi stečaj in ste subsidiarno odgovorni?
- Kolikšno je povprečno število dni letnega dopusta v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kolikšna je povprečna bolniška odsotnost v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kakšen je povprečni fond ur, ki jih delavec naredi v posameznem mesecu v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis? Koliko od teh ur je izmenskih, nočnih, nedeljskih?
- Kakšna je povprečna višina zneska delovne uspešnosti delavcev na teh delovnih in kako se ta izračuna (Je vezana na plačo?)?ODGOVOR
Spoštovani vezano na zgornja vprašanja podajamo drugi del odgovora. Zaradi večjega števila vprašanj, so vprašanja označena z Vn: odgovori nanje pa z On:, kjer je n zaporedna številka vprašanja.

V7: Prosim, da nam podate povprečno oceno čakanja na delo oz. začasne nezmožnosti za delo delavcev v 12 mesecih. O7: Naročnik začasnega čakanja na delo ne predvideva.Datum objave: 29.11.2018   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za utemeljitev dejstva kaj pomeni "poznavanje" slovenskega jezika, glede na to, da nobena agencija v Sloveniji do sedaj nima slovenskih luških referenc? V primeru, da bi agencija morala zagotavljati delavce, pomeni, da bi omenjen delavce morali poiskati iz luk v tujini.
Kako lahko zahtevate, da tuji delavci, v kakršni koli obliki obvladajo slovenski jezik? Nenazadnje je pomembni faktor 10 dnevni rok zagotavljanja delavcev.
Edini, ki v tem trenutku lahko zagotovi so obstoječi IPS-ji, ki že sodelujejo z Luko Koper in so v vmesnem času pridobili reference in potrebna znanja ter seveda potrebno licenco za opravljanje agencijskega dela!
Hvala za pojasnila.

ODGOVOR
Spoštovani,

poznavanja slovenskega jezika je zahtevano iz razloga varnega opravljanja dela in razumevanja delovnih navodil. V kolikor z luškimi referencami mislite pridobljene delovne izkušnje, pa je glede tega v razpisni dokumentaciji določeno, da je zaželjeno, da so pridobljene na delih v dejavnosti luškega pretovora ali na primerljivih delih - primerljiva dela so npr. tudi dela v pretovoru na železnicah. Naročnik je takšno zahtevo dal iz razloga, ker kot gospodar mora skrbeti, da delo poteka kar se da tekoče, saj kakršenokoli nespoštovanje rokov izvedbe ali škoda na blagu do naročnikovih naročnikov predstavlja plačilo visokih odškovnin in potencilano izgubo posla.
Datum objave: 04.12.2018   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo za odgovore na naslednja vprašanja:

- Prosim pojasnite, kaj pomeni nedobava delavcev.
- Prosim pojasnite, kaj pomeni neustrezen delavec.
- Prosim pojasnite v katerih primerih boste vse uveljavljali bančno garancijo.
- Prosim če nam podate lestvico po kateri nameravate v primeru nedobave delavcev uveljavljati garancijo za dobro izvedbo del.
- Prosim da nam potrdite, da v primeru odpovedi potrebe po delu večjemu števila delavcev ne boste krili zakonsko zahtevanega 30 dnevnega podaljšanja postopka odpovedi zaradi izvedbe programa presežnih delavcev.
- Prosimo da nam potrdite, da boste podajali izjave za potrebo po delu delavcev za določen čas za 70 % delavcev.
- Prosim, da nam podate povprečno oceno čakanja na delo oz. začasne nezmožnosti za delo delavcev v 12 mesecih.
- V razpisni dokumentaciji prihaja do razhajanj saj v navodilih piše, da mora ponudnik izjaviti, da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega posameznega računa, medtem ko je v obrazcu priloga 4 navedeno, da ponudnik izjavlja, da od ustanovitve pa do oddaje ponudbe ni imel blokiranega nobenega računa. Prosim navedite kaj je pravilno?
- V prilogi 7a potrditev reference s strani posameznih referenčnih naročnikov/uporabnikov se na koncu zahteva podpis ponudnika pri čemer je verjetno mišljen podpis referenčnega naročnika?
- Kaj pomeni če se na katerega od sklopov ne prijavi noben ponudnik. Ali bo razpis razveljavljen v celoti ali samo v tem delu?
- Zanima nas kako boste točkovali merilo % pribitka, saj v razpisu ni opredeljena lestvica temveč zgolj maksimalno število točke?
- Ali se zavedate rizika, da lahko v primeru odpovedi pogodbe manjša agencija razglasi stečaj in ste subsidiarno odgovorni?
- Kolikšno je povprečno število dni letnega dopusta v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kolikšna je povprečna bolniška odsotnost v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kakšen je povprečni fond ur, ki jih delavec naredi v posameznem mesecu v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis? Koliko od teh ur je izmenskih, nočnih, nedeljskih?
- Kakšna je povprečna višina zneska delovne uspešnosti delavcev na teh delovnih in kako se ta izračuna (Je vezana na plačo?)?ODGOVOR
Spoštovani vezano na zgornja vprašanja podajamo tretji del odgovora. Zaradi večjega števila vprašanj, so vprašanja označena z Vn: odgovori nanje pa z On:, kjer je n zaporedna številka vprašanja.

V13: Kolikšno je povprečno število dni letnega dopusta v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
O13: Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do minimalnega trajanja letnega dopusta v trajanju štirih tednov. Dodatni dnevi dopusta so opredeljeni s kriteriji v kolektivni podjetniški pogodbi.
Delavcu pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta po kriterijih: zahtevnost dela , skupna delovna doba, stalnost oziroma delovna doba pri zadnjem delodajalcu, delovni pogoji, osebne in socialne okoliščine
Delavec ima pravico izrabe celotnega ali sorazmernega dela letnega dopusta v skladu z določili ZDR na način in po postopku opredeljenem v organizacijskem predpisu družbe.

V16: Kakšna je povprečna višina zneska delovne uspešnosti delavcev na teh delovnih in kako se ta izračuna (Je vezana na plačo?)?
O16: Delavec je upravičen do dela plače na podlagi ugotovljene osebne delovne uspešnosti delavca in na podlagi skupinske delovne uspešnosti, v primeru doseganja in preseganja načrtovanih ciljev.
Osebno delovno uspešnost se ugotavlja z ocenjevanjem posameznega zaposlenega. Del plače za osebno delovno uspešnost je gibljivi del plače in pomeni ocena rezultatov dela, izražen v odstotku (0-30%), ki ga mesečno dosega posamezen delavec. Osebna delovna uspešnost se ugotavlja in obračuna mesečno v odstotku (%) od osnovne plače. Merila za ocenjevanje osebne delovne uspešnosti so: obseg (učinek) dela, kakovost dela in gospodarnost.
Medletna skupinska delovna uspešnost je gibljivi del plače in pomeni rezultat uspešnosti dela, ki se dosega v delovnem procesu v okviru osnovne dejavnosti in rezultat uspešnosti dela posamezne organizacijske enote (OE). Uspešnost posamezne organizacijske enote se ugotavlja na osnovi uresničevanja vnaprej načrtovanih ciljev OE, opredeljenih s poslovnim načrtom družbe. Ob koncu vsakega obdobja (treh mesecev) se ugotavlja uresničevanje zastavljenih ciljev. Na podlagi meril doseganja načrtovanih rezultatov se določi stopnja skupinske delovne uspešnosti, izražena v odstotku (%). Pretekle izkušnje kažejo, da delavci v družbi iz tega naslova prejmejo še 1 (eno) njegovo povprečno plačo na leto, se pa prejemki iz tega naslova razlikujejo med OE.
Poleg navedenega je v kolektivni pogodbi družbe določen še del plače iz naslova Poslovna uspešnost družbe, ki delavcem pripada na podlagi doseganja planirane dodane vrednosti v družbi ter se izplača v mesecu decembru.
Izplačilo po prejšnjem odstavku tega člena na delavca je 1 (ena) njegova poprečna plača v letu, za čas ko je delal (izključuje nadomestila).
Datum objave: 04.12.2018   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je potrebno že pri oddaji ponudbe priložiti prilogo 9. Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ali po pozivu naročnika, da si bil izbran kot izbran ponudnik?
Katere priloge so obvezne za oddajo ponudbe?
Hvala za odgovore!ODGOVOR


Spoštovani,

vzorec bančne garancije , to je Priloga 9, ponudnik podpiše in požigosa ter priloži ponudbi, kot je to navedeno na str. 22 razpisne dokumentacije..

Obvezne priloge so navedene v 3.t. Priprava ponudbe ( str.11) razpisne dokumentacije.


Datum objave: 05.12.2018   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani vezano na spodnje vprašanje, nas zanima ali potem ostale podatke v prilogi 9, ki so za izpolniti pustimo prazne, tako rekoč pošljemo bianco vzorec z podpisom in žigom?

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je potrebno že pri oddaji ponudbe priložiti prilogo 9. Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ali po pozivu naročnika, da si bil izbran kot izbran ponudnik?
Katere priloge so obvezne za oddajo ponudbe?
Hvala za odgovore!

ODGOVOR

Spoštovani,

vzorec bančne garancije , to je Priloga 9, ponudnik podpiše in požigosa ter priloži ponudbi, kot je to navedeno na str. 22 razpisne dokumentacije..

Obvezne priloge so navedene v 3.t. Priprava ponudbe ( str.11) razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Spoštovani.
Da. Ostale podatke v prilogi 9, ki so za ipolniti pustute prazne.


Datum objave: 06.12.2018   08:23
VPRAŠANJE
Zanima me, če se lahko določen sklop razdeli med 2. ali večimi ponudniki? Ali lahko se prijavim na 1. slop samo z 21. kontrolorji?

ODGOVOR
Spoštovani,
razpisna dokumentacija določa, da niso dovoljene skupne ponudbe in tudi niso dovoljene ponudbe s podizvajalci, kar pomeni, da je odgovor na prvi del vprašanja negativen.

Ponudba mora biti dana za celoten sklop in ni dovoljena ponudba samo za del sklopa.

Datum objave: 06.12.2018   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo za odgovore na naslednja vprašanja:

- Prosim pojasnite, kaj pomeni nedobava delavcev.
- Prosim pojasnite, kaj pomeni neustrezen delavec.
- Prosim pojasnite v katerih primerih boste vse uveljavljali bančno garancijo.
- Prosim če nam podate lestvico po kateri nameravate v primeru nedobave delavcev uveljavljati garancijo za dobro izvedbo del.
- Prosim da nam potrdite, da v primeru odpovedi potrebe po delu večjemu števila delavcev ne boste krili zakonsko zahtevanega 30 dnevnega podaljšanja postopka odpovedi zaradi izvedbe programa presežnih delavcev.
- Prosimo da nam potrdite, da boste podajali izjave za potrebo po delu delavcev za določen čas za 70 % delavcev.
- Prosim, da nam podate povprečno oceno čakanja na delo oz. začasne nezmožnosti za delo delavcev v 12 mesecih.
- V razpisni dokumentaciji prihaja do razhajanj saj v navodilih piše, da mora ponudnik izjaviti, da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega posameznega računa, medtem ko je v obrazcu priloga 4 navedeno, da ponudnik izjavlja, da od ustanovitve pa do oddaje ponudbe ni imel blokiranega nobenega računa. Prosim navedite kaj je pravilno?
- V prilogi 7a potrditev reference s strani posameznih referenčnih naročnikov/uporabnikov se na koncu zahteva podpis ponudnika pri čemer je verjetno mišljen podpis referenčnega naročnika?
- Kaj pomeni če se na katerega od sklopov ne prijavi noben ponudnik. Ali bo razpis razveljavljen v celoti ali samo v tem delu?
- Zanima nas kako boste točkovali merilo % pribitka, saj v razpisu ni opredeljena lestvica temveč zgolj maksimalno število točke?
- Ali se zavedate rizika, da lahko v primeru odpovedi pogodbe manjša agencija razglasi stečaj in ste subsidiarno odgovorni?
- Kolikšno je povprečno število dni letnega dopusta v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kolikšna je povprečna bolniška odsotnost v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kakšen je povprečni fond ur, ki jih delavec naredi v posameznem mesecu v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis? Koliko od teh ur je izmenskih, nočnih, nedeljskih?
- Kakšna je povprečna višina zneska delovne uspešnosti delavcev na teh delovnih in kako se ta izračuna (Je vezana na plačo?)?ODGOVOR
Spoštovani vezano na zgornja vprašanja podajamo četrti del odgovora. Zaradi večjega števila vprašanj, so vprašanja označena z Vn: odgovori nanje pa z On:, kjer je n zaporedna številka vprašanja.

V14: Kolikšna je povprečna bolniška odsotnost v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
O14: Povprečna bolniška odsotnost v našem podjetju na delovnem mestu Delovodja je 2,58%BS, na delovnem mestu KV LTD viličarist je 0,77%BS, na delovnem mestu LTD je 3,38%BS, na delovnem mestu Kontrolor je 0,77%BS, za delovno mesto Voznik tovornih vozil nimamo podatka, ker na tem delovnem mestu še ni bilo zaposlenih, zato podajamo primerljiv podatek za delovno mesto Voznik luške mehanizacije, kjer je 6,03%BS. Podatki se nanašajo na leto 2017. Izraču je izveden po finančno zavarovalniškem modelu. BS zajema vse vrste odsotnosti: bolezen, poškodba pri delu, poškodba izven dela, poškodbe po 3. os., spremstvo in nega. Na %BS pri delovnemu mestu Voznik luške mehanizacije je, zaradi majhnega števila zaposlenih, velik vpliv na vrednost, zaradi ene daljše bolniške odsotnost.


Datum objave: 06.12.2018   09:30
VPRAŠANJE
Vprašanje 1

Zaradi podatkov ki močno vplivajo na ceno storitve nam posredujte PKP Luke Koper d.d. in interne akte, v katerih so opredeljena vsa morebitna izplačila, ki so vključena v pribitku agencije.
Med drugim:
- Akt v katerem so določeni kriteriji za odmero letnega dopusta in morebitni dodatni dnevi plačane odsotnosti,
- Akt, ki določa pogoje in način obračuna odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja,
- Akt, ki določa pogoje in izplačilo in višino jubilejnih in ostalih nagrad. Ob tem ni jasno kdo krije jubilejno in ostale nagrade, stimulacije ipd. Prosim za odgovor.
V nasprotnem primeru je razpis diskriminatoren za v prid IPS-om, ki te podatke že imajo, hkrati pa ne daje zadostnega nabora informacij za oblikovanje cene.
Ob izostanku teh podatkov, bi to bistveno vplivalo na našo odločitev za oddajo prijave, zaradi česar obstaja možnost, da vložimo predlog za revizijo postopka javnega naročanja.


Vprašanje 2

Ker zahtevnosti iskanja in selekcije ustreznega kadra ter omejitve iz ocene tveganja močno vplivajo na ceno storitve, nujno potrebujemo oceno tveganja za vsa zahtevana delovna mesta.
V nasprotnem primeru ne morete zahtevati, da ima agencija že zaposlene delavce na zahtevanih delovnih mestih, če ne poznamo omejitev teh delovnih mest.


Vprašanje 3

V 7. členu okvirnega sporazuma je navedeno, da je »dolžan delodajalec (ponudnik) povrniti vso škodo, ki bi jo povzročili napoteni delavci uporabniku (naročniku) oz. pri uporabniku (naročniku), ne glede na obliko krivde. Iz tega naslova delodajalec (ponudnik) prevzema vse obveznosti v razmerju do uporabnika.«
Ugotavljamo, da glede na dejstva, da bodo delavci delali pod vašim nazorom in vašimi navodili, mi kot agencija nimamo možnosti vplivati na izvajanje dela delavcev. Zaradi tega bi ob doslednem razumevanju instituta agencijskega dela in predvsem ob upoštevanju 63. člena ZDR-1 ( UL 21-2013 ) bil lahko edini logični zaključek ta, da bi za škodo, ki jo povzroči delavec na delu pri uporabniku (naročniku) bila agencija izvzeta iz odškodninske odgovornosti. Tako EU zakonodaja kot slovenska zakonodaja opredeljujeta to odgovornost kot odgovornost uporabnika.

Posledično na slovenskem trgu preverjeno ne obstaja zavarovalnica, ki bi nudila agenciji takšen zavarovalni produkt, ki bi zavaroval škodo, ki bi nastala na sredstvih uporabnika. Vsekakor pa ta škoda in odgovornost ne moreta biti neomejena, takega zavarovanja nobena slovenska ter tudi evropska zavarovalnica ne pozna. V primeru, da boste vztrajali pri preložitvi odgovornosti, kar je sporno, potem je edini pravilni način, da agencija sprejme sorazmeren del odgovornosti v razmerju višina prihodkov posamezne agencije z Luko Koper z višino vseh prihodkov Luke Koper.

V primeru, da vztrajate na vaši odločitvi, zahtevamo da nam posredujete celoten popis osnovnih sredstev Luke Koper d.d. ter delovnih sredstev s katerimi delajo tako delavci Luke Koper d.d. kot najeti delavci.
Popis mora vsebovati:
Ime osnovnega sredstva/delovnega sredstva
Vrednost sredstva na dan objave razpisa
Vrednost sredstva na dan razpisa + 1 leto
Hkrati zahtevamo, da nam posredujete izpis iz zavarovalne police zavarovanja splošne odgovornosti Luke Koper d.d. ki vsebuje:
Zavarovalno vsoto za škodo zaradi poškodovanja oseb
Letno kumulativo za škodo zaradi poškodovanja oseb
Zavarovalno vsoto za škodo na stvareh
Letno kumulativo za škodo na stvareh
Zavarovalno vsoto za škodo povzročeno okolju
Letno kumulativo za škodo povzročeno okolju
Letni strošek zavarovanja splošne odgovornosti ter morebitnega razširjenega zavarovanja odgovornosti za škode povzročene okolju.


Vprašanje 4

V V. členu, točki 3 kadrovska usposobljenost napotenih delavcev je navedeno med drugim, da »ponudnik z izjavo zagotavlja, da v času oddaje ponudbe ne obstajajo nikakršne pravne ovire, ki bi v primeru izbora ponudnika kot izbranega ponudnika onemogočile napotitev delavcev na delo k naročniku.«
Na strani delodajalca ni pravnih zadržkov, ki bi onemogočali napotitev delavcev k uporabniku, vendar pa nikakor ne morete zahtevati od ponudnika da svoje delavce ''prestavi'' od enega uporabnika k drugemu, brez njihove privolitve. Trenutno lahko kot delodajalec le ocenjujemo njihovo pripravljenost k zamenjavi delovnega mesta. Do podpisov novih pogodb o zaposlitvi pride šele ko in če bo prišlo do izbire agencije. Podpis pogodbe je sporazumen akt in ne samovolja delodajalca.
Slednje prestavlja hudo kršenje ustavne pravice do svobode dela, ki je navedeno v 49. členu URS.
Tukaj ste popolnoma pomešali t.i. sistem gazd in IPS-ov s sistemom kadrovskih agencij. Zahtevamo, da se zaradi neustavnosti, ta člen izbriše iz razpisa, v nasprotnem primeru se tvega ničnost razpisa.


Vprašanje 5

V V. členu, točki 3 kadrovska usposobljenost napotenih delavcev navajate »in imajo najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, pridobljenih na primerljivih delih v dejavnosti pomorske luke ali pri naročniku«
Ker dejavnost »pomorske luke« ne obstaja po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) vas sprašujemo ali za termin »pomorske luke« smatrate dejavnost SKD (H 52.240 ) katero imate opredeljeno, kot vašo glavno dejavnost?


Vprašanje 6

Pozivamo vas, da odgovorite na vprašanja št. 13,14, ki so bila objavljena 28.11.2018 ob 08:38 in so vezana na število dni letnega dopusta in povprečno bolniško odsotnost.
Ob izostanku vaših odgovorov, bi to bistveno vplivalo na odločitev ponudnikov za oddajo prijave, zaradi česar obstaja možnost vložitve predloga za revizijo postopka javnega naročanja.


ODGOVOR
Odgovor 1:
PKP Luke Koper d.d. in interni akti, v katerih so opredeljena vsa morebitna izplačila, ki so vključena v pribitku agencije, so zaupne narave in jih lahko potencialni ponudnik, po vnaprejšnjem dogovoru s kontaktno osebo naročnika, vpogleda pri naročniku. Pred vpogledom morajo osebe, ki bodo za potencialne ponudnike opravile vpogled v omenjene dokumente izkazati, da so zakoniti zastopniki ali dejansko zaposleni pri pravni ali fizični osebi za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku, ki je v Registru domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku oz. Evidenci tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku objavljenima na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/zagotavljanja_dela_delavcev_uporabniku/), ali da so iz njihove strani pooblaščeni. Oseba, ki bo opravila vpogled, v kolikor to ne bo zakoniti zastopnik potencialnega ponudnika, se more izkazati s pooblastilom zakonitega zastopnika potencialnega ponudnika.

Odgovor 2:
Objavili bomo oceno tveganja za teh 5 delovnih mest.

Odgovor 3:
Naročnik je odločil, da na tej zahtevi iz okvirnega sporazuma ne bo vztrajal in to alinejo, na katero se nanaša vprašanje in sicer 11. alinejo 2. odst. 7. čl. Okvirnega sporazuma črta iz Okvirnega sporazuma. Spremenjen Okvirni sporazum bo objavljen na portalu.

Odgovor 4:

Povsem pravilno ugotavljate, razpisna dokumentacija določa : da v času ponudbe ni pravnih zadržkov. Naročnik se je za to odločil iz razloga, ker objavlja razpis za 346 napotenih delavcev, v istem časovnem obdobju pa bo zaposlil 307 novih delavecv. To pomeni, da bo v istem časovnem obdobju vsak tretji zaposleni pri naročniku nov delavec, ki delovnega procesa ne bo poznal. Naročnik mora kot dober gospodar skrbeti in zagotoviti, da vsak možni riziko minimalizira, kar mu nalaga neodvisno opravljena revizija v zvezi z možnimi riziki. Od tukaj ta zahteva.

Odgovor 5:

Pravilno navajate. v to spada: natovarjanje in raztovarjanje tovora ali prtljage, ne glede na vrsto prevoznega sredstva, s katerim poteka prevoz in natovarjanje in raztovarjanje ladij in vlakov.

Odgovor 6:

Odgovor objavimo danes; se opravičujemo, razlog poznega odgovora je upravičena odsotnosti pristojnih za to področje in kompleksnost izračuna.
Datum objave: 06.12.2018   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo za odgovore na naslednja vprašanja:

- Prosim pojasnite, kaj pomeni nedobava delavcev.
- Prosim pojasnite, kaj pomeni neustrezen delavec.
- Prosim pojasnite v katerih primerih boste vse uveljavljali bančno garancijo.
- Prosim če nam podate lestvico po kateri nameravate v primeru nedobave delavcev uveljavljati garancijo za dobro izvedbo del.
- Prosim da nam potrdite, da v primeru odpovedi potrebe po delu večjemu števila delavcev ne boste krili zakonsko zahtevanega 30 dnevnega podaljšanja postopka odpovedi zaradi izvedbe programa presežnih delavcev.
- Prosimo da nam potrdite, da boste podajali izjave za potrebo po delu delavcev za določen čas za 70 % delavcev.
- Prosim, da nam podate povprečno oceno čakanja na delo oz. začasne nezmožnosti za delo delavcev v 12 mesecih.
- V razpisni dokumentaciji prihaja do razhajanj saj v navodilih piše, da mora ponudnik izjaviti, da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega posameznega računa, medtem ko je v obrazcu priloga 4 navedeno, da ponudnik izjavlja, da od ustanovitve pa do oddaje ponudbe ni imel blokiranega nobenega računa. Prosim navedite kaj je pravilno?
- V prilogi 7a potrditev reference s strani posameznih referenčnih naročnikov/uporabnikov se na koncu zahteva podpis ponudnika pri čemer je verjetno mišljen podpis referenčnega naročnika?
- Kaj pomeni če se na katerega od sklopov ne prijavi noben ponudnik. Ali bo razpis razveljavljen v celoti ali samo v tem delu?
- Zanima nas kako boste točkovali merilo % pribitka, saj v razpisu ni opredeljena lestvica temveč zgolj maksimalno število točke?
- Ali se zavedate rizika, da lahko v primeru odpovedi pogodbe manjša agencija razglasi stečaj in ste subsidiarno odgovorni?
- Kolikšno je povprečno število dni letnega dopusta v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kolikšna je povprečna bolniška odsotnost v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kakšen je povprečni fond ur, ki jih delavec naredi v posameznem mesecu v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis? Koliko od teh ur je izmenskih, nočnih, nedeljskih?
- Kakšna je povprečna višina zneska delovne uspešnosti delavcev na teh delovnih in kako se ta izračuna (Je vezana na plačo?)?ODGOVOR

Spoštovani vezano na zgornja vprašanja podajamo peti del odgovora. Zaradi večjega števila vprašanj, so vprašanja označena z Vn: odgovori nanje pa z On:, kjer je n zaporedna številka vprašanja.

V15: Kakšen je povprečni fond ur, ki jih delavec naredi v posameznem mesecu v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis? Koliko od teh ur je izmenskih, nočnih, nedeljskih?
O15: Povprečni fond rednih ur, ki jih delavec naredi v posameznem mesecu v našem podjetju:
na delovnem mestu Delovodja je 174 ur, od tega je 50% ur izmenskih, 0 ur nočnih in 0 ur nedeljskih,
na delovnem mestu KV LTD viličarist je 174 ur, od tega je 33% ur izmenskih, 0 ur nočnih in 0 ur nedeljskih,
na delovnem mestu LTD je 174 ur, od tega je 33% ur izmenskih, 10% ur nočnih in 0 ur nedeljskih,
na delovnem mestu Kontrolor je 174 ur, od tega je 33% ur izmenskih, 23 % ur nočnih in 0 ur nedeljskih, in
za delovno mesto Voznik tovornih vozil nimamo podatka, ker na tem delovnem mestu še ni bilo zaposlenih, zato podajamo primerljiv podatek za delovno mesto Voznik luške mehanizacije je 174 ur, od tega je 33% ur izmenskih, 23% ur nočnih in 0 ur nedeljskih.
Navedeni podatki so povprečni historični podatki na nivoju družbe, pri posameznemu delavcu lahko prihaja do odstopanja v odvisnostni od OE v katero je razporejen in posledično njegovega urnika dela.Datum objave: 06.12.2018   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

dne 28.11.2018 so vam bila poslana vprašanja na katera še niste podali odgovora.

Pošiljam še enkrat:
- Kolikšno je povprečno število dni letnega dopusta v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kolikšna je povprečna bolniška odsotnost v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kakšen je povprečni fond ur, ki jih delavec naredi v posameznem mesecu v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis? Koliko od teh ur je izmenskih, nočnih, nedeljskih?
- Kakšna je povprečna višina zneska delovne uspešnosti delavcev na teh delovnih in kako se ta izračuna (Je vezana na plačo?)?

Prav tako nas zanima, kdaj boste objavili popravek razpisne dokumentacije?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR


Pozdravljeni.

Naročnik je danes odgovoril še na zadnja vprašanja. Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v naslednjih dneh.Datum objave: 06.12.2018   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani, kdaj lahko pričakujemo popravek razpisne dokumentacije, kot je to je bilo obljubljeno iz vaše strani dne 28.11.2018 ?

ODGOVOR

Spoštovani.

Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v nekaj dneh.


Datum objave: 06.12.2018   15:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovor na že zastavljeno vprašanje:

Kdo krije jubilejno in ostale nagrade, stimulacije ipd. Prosim za odgovor.

prav tako prosimo za potrditev, da se
- osnovna plača, delovna in poslovna uspešnosti in dodatkov, vseh prispevkov in vseh
davkov davkov iz plače in na plačo,
- povračil stroškov v zvezi z delom ( stroška prehrane med delom in stroška prevoza na
delo in z dela),
- regresa za letni dopust,
- strošek zdravniških pregledov pri medicini dela,
- strošek izpita iz varstva pri delu in predpisane varovalne opreme.

Zaračunajo uporabnik v razmerju 1:1, oz. prefakturirajo uporabniku.

Hvala


ODGOVOR
Spoštovani,

jubilejno nagrado krije ponudnik ( vkalkulirana v pribitek) , uspešnost (stimulacija) je predmet plačila naročnika.

Naročnik potrjuje, da se:

- osnovna plača, delovna in poslovna uspešnosti in dodatkov, vseh prispevkov in vseh
davkov davkov iz plače in na plačo,
- povračil stroškov v zvezi z delom ( stroška prehrane med delom in stroška prevoza na
delo in z dela),
- regresa za letni dopust,
- strošek zdravniških pregledov pri medicini dela,
- strošek izpita iz varstva pri delu in predpisane varovalne opreme.

v razmerju 1:1 ponudnik (agencija) zaračuna naročniku ( uporabniku).
Datum objave: 07.12.2018   12:19
VPRAŠANJE
1. Kaj pomeni: STROŠKI DELODAJALCA do BRUTO 2 (razpisna dokumentacija str. 24 - ali prispevek na bruto plačo (bruto 2) krije naročnik ali izvajalec?

2. Kaj če delavec cel mesec na bolniški, ali v temu primeru naročnik krije BRUTO 1 in odstotek pribitka?

3. Predlagamo, da v pogodbo vključite klavzulo, s katero se pogodbeni stranki zavežeta, da še najmanj 5 let po prenehanju pogodbenega razmerja ne bosta prevzemali delavcev ena od druge.

ODGOVOR
Spoštovani,

odgovori na vprašanja so naslednji:
1. strošek do bruto 2 plača naročnik
2. ne, vsak strošek bolniške je strošek agencije (ponudnika)
3. vaš predlog je nesprejemljiv in v nasprotju z veljavno zakonodajo. V Okvirnem sporazumu je v zadnjem odstavku 7.čl. predvidena možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi napotenega delavca z naročnikom v povezavi s tem, da iz tega naslova ponudnik do naročnika nima nikakršnega zahtevka.
Datum objave: 07.12.2018   16:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo za odgovore na naslednja vprašanja:

- Prosim pojasnite, kaj pomeni nedobava delavcev.
- Prosim pojasnite, kaj pomeni neustrezen delavec.
- Prosim pojasnite v katerih primerih boste vse uveljavljali bančno garancijo.
- Prosim če nam podate lestvico po kateri nameravate v primeru nedobave delavcev uveljavljati garancijo za dobro izvedbo del.
- Prosim da nam potrdite, da v primeru odpovedi potrebe po delu večjemu števila delavcev ne boste krili zakonsko zahtevanega 30 dnevnega podaljšanja postopka odpovedi zaradi izvedbe programa presežnih delavcev.
- Prosimo da nam potrdite, da boste podajali izjave za potrebo po delu delavcev za določen čas za 70 % delavcev.
- Prosim, da nam podate povprečno oceno čakanja na delo oz. začasne nezmožnosti za delo delavcev v 12 mesecih.
- V razpisni dokumentaciji prihaja do razhajanj saj v navodilih piše, da mora ponudnik izjaviti, da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega posameznega računa, medtem ko je v obrazcu priloga 4 navedeno, da ponudnik izjavlja, da od ustanovitve pa do oddaje ponudbe ni imel blokiranega nobenega računa. Prosim navedite kaj je pravilno?
- V prilogi 7a potrditev reference s strani posameznih referenčnih naročnikov/uporabnikov se na koncu zahteva podpis ponudnika pri čemer je verjetno mišljen podpis referenčnega naročnika?
- Kaj pomeni če se na katerega od sklopov ne prijavi noben ponudnik. Ali bo razpis razveljavljen v celoti ali samo v tem delu?
- Zanima nas kako boste točkovali merilo % pribitka, saj v razpisu ni opredeljena lestvica temveč zgolj maksimalno število točke?
- Ali se zavedate rizika, da lahko v primeru odpovedi pogodbe manjša agencija razglasi stečaj in ste subsidiarno odgovorni?
- Kolikšno je povprečno število dni letnega dopusta v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kolikšna je povprečna bolniška odsotnost v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
- Kakšen je povprečni fond ur, ki jih delavec naredi v posameznem mesecu v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis? Koliko od teh ur je izmenskih, nočnih, nedeljskih?
- Kakšna je povprečna višina zneska delovne uspešnosti delavcev na teh delovnih in kako se ta izračuna (Je vezana na plačo?)?ODGOVOR
Spoštovani vezano na zgornja vprašanja podajamo dopolnitev odgovora na vprašanje 13.

V13: Kolikšno je povprečno število dni letnega dopusta v vašem podjetju na delovnih mestih na katere se nanaša razpis?
O13 - dopolnitev: Povprečno število dni letnega dopusta v našem podjetju na delovnem mestu Delovodja je 32,9, na delovnem mestu KV LTD viličarist je 32,1, na delovnem mestu LTD je 29,2, na delovnem mestu Kontrolor je 29,5, za delovno mesto Voznik tovornih vozil nimamo podatka, ker to delovno mesto ni zasedeno. Ob upoštevanju minimalnega dopusta in pogojev dela, bi dopust na tem delovnem mestu znašal 23 dni.


Datum objave: 10.12.2018   14:42
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik za ustrezen kader štel viličarista, ki je najmanj 6 mesecev opravljal delo viličarista pri gospodarskem subjektu, ki ni pomorska luka, saj je njegovo delo obsegalo nakladanje z viličarjem na železniške vagone.

ODGOVOR

Da, naročnik bo tak kader štel za ustrezen.Datum objave: 10.12.2018   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za
- imenski seznam trenutnih IPS-ov, kateri so vpisani v register agencij za posredovanje dela in imajo sklenjeno pogodbo z vami.
- število delavcev po zahtevanih delovnih mestih v razpisu, ki bi bili primerni za prezaposlitve iz IPS-ov na agencije za zagotavljanja delavcev
- dejanska številka novih delavcev, ki ji bo morala agencija poiskati

S spoštovanjem,

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik podatka glede IPS-ov, ki so pridobili dovoljenje za posredovanje delavcev nima.

Ravno tako naročnik podatke o delavcih, zaposlenih v IPS-ih, ne obdeluje v smeri, kot so postavljena vprašanja, saj ni njihov delodajalec.Datum objave: 10.12.2018   15:25
V objavo na evropski portal javnih naročil smo danes poslali Popravek (EU 14).
Naročnik je dopolnil Razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. PAZI: Dopolnjena dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika na povezavi https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/izbira-delodajalcev-za-zagotavljanje-dela-delavcev-20812.
Vsi popravki v dokumentu "Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo JN 101218" glede na prejšnjo različico dokumenta so označeni z rumeno barvo, dodali smo ocene tveganja delovnih mest, v okvirnemu sporazumu črtali določilo glede povrnitve škode, ki bi jo povzročil napoteni delavec naročniku in odpravili nekaj tipkarskih napak.

Datum objave: 10.12.2018   15:43
VPRAŠANJE
Naročnik na strani 9 razpisne dokumentacije, poglavje Predmet javnega naročila in ocenjena vrednost v EUR navaja sklope in višine osnovne mesečne plače v posameznem sklopu. V predračunu na strani 30 se znesek osnovne plače v sklopu 6 in sklopu 7 ne ujema z zneskom osnovne plače, ki je navedena v poglavju 1. Predmet javnega naročila in ocenjena vrednost v EUR. Naročnika prosimo, da pojasni, kateri znesek je pravi, tisti v predračunu ali tisti v poglavju Predmet javnega naročila.

ODGOVOR
V predračunu je bila napaka, ki pa je sanirana in popravek razpisne dokumentacije je objavljen. Osnovna plača v SKLOPU 6 je 1.023,73 EUR, v SKLOPU 7 pa je 973,79 EUR.Datum objave: 10.12.2018   15:45
VPRAŠANJE
Naročnik v 7. členu vzorca okvirnega sporazuma med drugim navaja: »delodajalec se uporabniku nepreklicno zavezuje, da bo na utemeljeno zahtevo uporabnika (naročnika) zamenjal napotenega delavca tudi v času napotitve posameznega delavca; kot utemeljena zahteva za zamenjavo se upošteva zahteva v primeru, da napoteni delavec ne dosega pričakovanih rezultatov dela, kar uporabnik (naročnik) delodajalcu (ponudniku) v zahtevi navede«.
Naročnika prosimo za pojasnilo, kakšen je postopek ugotavljanja nedoseganja pričakovanih rezultatov dela in kateri so kriteriji za doseganje pričakovanih rezultatov dela.


ODGOVOR
Nedoseganje pričakovanih rezultatov dela pomeni, da delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno. Kriteriji za doseganje rezultatov dela so odvisni od delovnega mesta. Postopek ugotavljanja je spremljanje dela delavca skozi določeno časovno obdobje. V kolikor naročnik oceni, da delavec pričakovanih rezultatov dela ne dosega, to obrazloženo ponudniku navede.Datum objave: 10.12.2018   15:45
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da pojasni ali se lahko finančno zavarovanje za resnost ponudbe vloži osebno na sedež naročnika (v vložišče). Naročnika prosimo, da pojasni ali je glede osebne vložitve kakšen poseben protokol (predhodna najava ipd.).

ODGOVOR
Da, lahko se odda na vložišču naročnika tako, kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji : V zaprti kuverti z oznako: NE ODPIRAJ!- MENICA Z MENIČNO IZJAVO PO JAVNEM RAZPISU št. JN645/2018 Izbira delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev za potrebe Luke Koper, d.d. kot uporabnika.Datum objave: 10.12.2018   15:46
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo da pojasni, kako bo ponudbo oddal v sklopu 2, sklopu 3, sklopu 4 in sklopu 5. Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji med drugim navaja: »Sklop 2 bo oddal ponudniku, ki je dal najbolje ocenjeno ponudbo, za Sklop 3, Sklop 4 in Sklop 5 pa izbral na podlagi meril naslednje uvrščene najbolje ocenjene ponudbe, v vrstnem redu, kot si sledijo.« Naročnik nima pravice, da sklopa 3, sklopa 4 in sklopa 5 ne odda ponudniku, ki glede na merilo za izbor prejme najvišje število točk. Enako velja za sklop 7, Sklop 8, Sklop 9 in Sklop 10.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da bo SKLOPE, ki zajemajo enaka delovna mesta, to je SKLOP 2 , SKLOP 3, SKLOP 4 IN SKLOP 5 - vsi sklopi so za delovno mesto Voznik tovornih vozil ter SKLOP 7, SKLOP 8, SKLOP 9 IN SKLOP 10 - za delovno mesto LTD, oddal tako, kot je to določil v razpisni dokumentaciji. Tako odločitev je naročnik sprejel iz razloga, ker lahko pride do situacije, da za SKLOP npr. 4 ali SKLOP 5 ali pa za SKLOP 10 ne bi prejel nobene ponudbe, za preostale sklope pa več ponudb.Datum objave: 10.12.2018   15:46
VPRAŠANJE
Naročnik se na več mestih razpisne dokumentacije sklicuje na podjetniško kolektivno pogodbo. Naročnika prosimo za potrditev, da gre za naslednjo kolektivno pogodbo: Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/13, 28/15, 82/16 in 76/17).

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji izraz podjetniška kolektivna pogodba označuje Kolektivno pogodbo Luke Koper d.d..Datum objave: 10.12.2018   15:46
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji, točka 7 določa, da je rok za zastavljanje vprašanj 13.12.2018 do 9.00 ure, medtem ko je v Obvestilu o naročilu navedeno, da je rok za zastavljanje vprašanj 11.12.2018 do 9:00 ure. Naročnika prosimo, da uskladi datum, ki je objavljen v Obvestilu o naročilu z razpisno dokumentacijo, tako da bo potencialnim ponudnikom dejansko omogočeno zastavljati vprašanja do 13.12.2018 do 9.00 ure.

ODGOVOR
Rok, določen v 7.t., to je 13.12.2018, do 9.00 ure, določa skrajni rok podaje naročnikovih odgovorov na vprašanja, ki so naročniku zastavljena preko portala javnih naročil najkasneje do 11.12.2018 do 9.00 ure, kot je to določeno v Obvestilu o naročilu.Datum objave: 11.12.2018   10:24
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik za ustrezen kader štel delavca, ki trenutno opravlja fizična dela, prekladanja, razkladanja na delovnem mestu proizvodni delavec, ki je najmanj 6 mesecev opravljal tovrstno delo pri gospodarskem subjektu, ki ni pomorska luka oziroma dela ni opravljal v luškem ali železniškem prometu.

ODGOVOR

Spoštovani,
kontaktna oseba naročnika je navedena v obvestilu o naročilu (Mara Žerjal).
lep pozdrav


Datum objave: 11.12.2018   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdo je kontaktna oseba naročnika pri kateri lahko zaprosimo za vpogled podjetniške kolektivne pogodbe Luke Koper.

Hvala!

Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR

Spoštovani,
kontaktna oseba naročnika je navedena v obvestilu o naročilu (Mara Žerjal).
lep pozdravDatum objave: 11.12.2018   10:42
Naročnik je dne 11.12.2018 ob uri 10:24 podal odgovor na napačno vprašanje. Ustrezen odgovor bo naročnik podal naknadno.

Datum objave: 11.12.2018   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

se vam zdi pošteno in transparentno, da popravek razpisne dokumentacije objavite nekaj ur prej pred koncem roka za zastavljanje vprašanj naročniku???
Zgleda, kot da bi hoteli nekaj prikriti oz. kot da nočete odgovarjati na vprašanja, ki bi se pojavila???

ODGOVOR

Spoštovani,
razpisna dokumentacija je bila spremenjena samo v Okvirnem sporazumu in sicer črtala se je 11. alineja v 7 členu ( povračilo škode, storjene s strani delavca, delodajalca uporabniku ne glede na obliko krivde) in dopolnjena z oceno tveganja za posamezna delovna mesta. O spremembi razpisne dokumentacije so bili ponudnki obveščeni že v okviru odgovorov na postavljena vprašanja.


Datum objave: 12.12.2018   08:44
VPRAŠANJE
Ker stvari niso najbolj jasne in je veliko ugibanj smo na podlagi kalkulacije ugotovili da samo stroški vseh nadomestil brez naše provizije znašajo več kot 41%. Da ne bi narobe računali, nas zanima če ste predvidevali da se bo provizija gibala okoli 50%? Ali mora pribitek uporabnika vključevati tudi plačilo vseh prispevkov na bruto 2 plačo ali je to strošek naročnika?

ODGOVOR
Spoštovani.

Vse stroške bruto 2 nosi naročnik. Povsem jasno je, da glede pribitka naročnik ne bo dal nikakršnega odgovora.Datum objave: 12.12.2018   08:47
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani,

prosimo za odgovore:
1) Okvirni sporazum v 11. alineji 7. člena kot Obveznosti delodajalca (ponudnika) predvideva obveznost ponudnika (delodajalca), da bo uporabniku (naročniku) povrnil vso škodo, ki bi jo povzročili napoteni delavci uporabniku (naročniku) oz. pri uporabniku (naročniku), ne glede na obliko krivde. Zanima nas ali se zavedate, da je takšna določba nezakonita upoštevajoč, da Okvirni sporazum ureja le notranje razmerje med strankama in ne more izključiti odškodninske odgovornosti v razmerju do napotenega delavca (upoštevajoč določbo četrtega odstavka 153. člena Obligacijskega zakonika (OZ), po kateri je za škodo od nevarne stvari ali dejavnosti solidarno z imetnikom stvari odgovoren tudi tretji, ki je prispeval k nastanku škode)?
2) Kolikšen delež dejanske plače predstavljajo pripadajoči dodatki in uspešnost delavca? Konkretno, kakšno razmerje je razvidno v dejanski plači delavca upoštevajoč razmerje med osnovno plačo delavca in med pripadajočimi dodatki in uspešnostjo delavca glede na posamezno kategorijo delavca?
3) Koliko znaša povprečno število dni letnega dopusta za posamezno delovno mesto? Prosimo obrazložitev v enaki obliki kot pri % obstoječe bolniške odsotnosti.
4) Prosimo za pojasnilo kontradiktorne navedbe, da je »ekonomsko najugodnejša ponudba« merilo pri odločanju za posamezni sklop, ki jo predstavlja ponudba, glede na to, da je v oddelku »Merila za izbor najugodnejšega ponudnika« jasno razvidno, da je merilo, ki prevlada pri izbiri ponudnika - Kadrovska usposobljenost napotenih delavcev, ki ne predstavlja merljivi ekonomski pogoj (kot je npr. ekonomsko merilo: Odstotek pribitka) ?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.

Podajamo prvi del odgovora na zgornje vprašanje:
Odgovor na vprašanje 1) V zvezi s 7. čl. je naročnik že dal odgovor in v zvezi s tem popravil razpisno dokumentacijo ter to alinejo črtal iz Okvirnega sporazuma.
Odgovor na vprašanje 4) Izraz ekonomsko najugodnejša ponudba je uporabljen v smislu 84. čl. ZJN-3.Datum objave: 12.12.2018   09:45
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik za ustrezen kader štel delavca, ki trenutno opravlja fizična dela, prekladanja, razkladanja na delovnem mestu proizvodni delavec, ki je najmanj 6 mesecev opravljal tovrstno delo pri gospodarskem subjektu, ki ni pomorska luka oziroma dela ni opravljal v luškem ali železniškem prometu.

ODGOVOR
Naročnik takih izkušenj ne bo upošteval. Razpisna dokumentacija določa izkušnje, ki bodo kot take upoštevane, pri čemer naročnik še enkrat obrazlaga, da se je za to odločil iz razloga, ker objavlja razpis za 346 napotenih delavcev, v istem časovnem obdobju pa bo zaposlil 307 novih delavecv. To pomeni, da bo v istem časovnem obdobju vsak tretji zaposleni pri naročniku nov delavec, ki delovnega procesa ne bo poznal. Naročnik mora kot dober gospodar skrbeti in zagotoviti, da vsak možni riziko minimalizira, kar mu nalaga tudi neodvisno opravljena revizija v zvezi z možnimi riziki spremembe v načinu izvajanja dela.Datum objave: 12.12.2018   09:51
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani,

prosimo za odgovore:
1) Okvirni sporazum v 11. alineji 7. člena kot Obveznosti delodajalca (ponudnika) predvideva obveznost ponudnika (delodajalca), da bo uporabniku (naročniku) povrnil vso škodo, ki bi jo povzročili napoteni delavci uporabniku (naročniku) oz. pri uporabniku (naročniku), ne glede na obliko krivde. Zanima nas ali se zavedate, da je takšna določba nezakonita upoštevajoč, da Okvirni sporazum ureja le notranje razmerje med strankama in ne more izključiti odškodninske odgovornosti v razmerju do napotenega delavca (upoštevajoč določbo četrtega odstavka 153. člena Obligacijskega zakonika (OZ), po kateri je za škodo od nevarne stvari ali dejavnosti solidarno z imetnikom stvari odgovoren tudi tretji, ki je prispeval k nastanku škode)?
2) Kolikšen delež dejanske plače predstavljajo pripadajoči dodatki in uspešnost delavca? Konkretno, kakšno razmerje je razvidno v dejanski plači delavca upoštevajoč razmerje med osnovno plačo delavca in med pripadajočimi dodatki in uspešnostjo delavca glede na posamezno kategorijo delavca?
3) Koliko znaša povprečno število dni letnega dopusta za posamezno delovno mesto? Prosimo obrazložitev v enaki obliki kot pri % obstoječe bolniške odsotnosti.
4) Prosimo za pojasnilo kontradiktorne navedbe, da je »ekonomsko najugodnejša ponudba« merilo pri odločanju za posamezni sklop, ki jo predstavlja ponudba, glede na to, da je v oddelku »Merila za izbor najugodnejšega ponudnika« jasno razvidno, da je merilo, ki prevlada pri izbiri ponudnika - Kadrovska usposobljenost napotenih delavcev, ki ne predstavlja merljivi ekonomski pogoj (kot je npr. ekonomsko merilo: Odstotek pribitka) ?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.

Podajamo drugi del odgovora na zgornje vprašanje:
Odgovor na vprašanje 3) Glede povprečnega števila dni letnega dopusta za posamezno delovno mesto je naročnik že podal odgovor dne 07.12.2018 ob 16:00Datum objave: 13.12.2018   08:39
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani,

prosimo za odgovore:
1) Okvirni sporazum v 11. alineji 7. člena kot Obveznosti delodajalca (ponudnika) predvideva obveznost ponudnika (delodajalca), da bo uporabniku (naročniku) povrnil vso škodo, ki bi jo povzročili napoteni delavci uporabniku (naročniku) oz. pri uporabniku (naročniku), ne glede na obliko krivde. Zanima nas ali se zavedate, da je takšna določba nezakonita upoštevajoč, da Okvirni sporazum ureja le notranje razmerje med strankama in ne more izključiti odškodninske odgovornosti v razmerju do napotenega delavca (upoštevajoč določbo četrtega odstavka 153. člena Obligacijskega zakonika (OZ), po kateri je za škodo od nevarne stvari ali dejavnosti solidarno z imetnikom stvari odgovoren tudi tretji, ki je prispeval k nastanku škode)?
2) Kolikšen delež dejanske plače predstavljajo pripadajoči dodatki in uspešnost delavca? Konkretno, kakšno razmerje je razvidno v dejanski plači delavca upoštevajoč razmerje med osnovno plačo delavca in med pripadajočimi dodatki in uspešnostjo delavca glede na posamezno kategorijo delavca?
3) Koliko znaša povprečno število dni letnega dopusta za posamezno delovno mesto? Prosimo obrazložitev v enaki obliki kot pri % obstoječe bolniške odsotnosti.
4) Prosimo za pojasnilo kontradiktorne navedbe, da je »ekonomsko najugodnejša ponudba« merilo pri odločanju za posamezni sklop, ki jo predstavlja ponudba, glede na to, da je v oddelku »Merila za izbor najugodnejšega ponudnika« jasno razvidno, da je merilo, ki prevlada pri izbiri ponudnika - Kadrovska usposobljenost napotenih delavcev, ki ne predstavlja merljivi ekonomski pogoj (kot je npr. ekonomsko merilo: Odstotek pribitka) ?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.

Podajamo tretji in zadnj del odgovora na zgornje vprašanje:
Odgovor na vprašanje 2)
Povprečni historični podatki ( ki pa niso realen odraz dejanskega izplačila posamezniku) kažejo, da je bilo razmerje v mesečnem izplačilu delavcu naslednje:

na delovnem mestu Delovodja, je bilo razmerje v mesečnem izplačilu delavcu naslednje: osnovna plača je predstavljala 36,65% celotnega izplačila, dodatki posameznika 14,85%, dodatki, ki izhajajo iz razporeda delovnega časa 2,24%, dodatkov za prekomerni delovni čas 9,22%, dodatki za uspešnost 21,46% in nadomestila plače 15,58%.
na delovnem mestu KV LTD viličarist je bilo razmerje v mesečnem izplačilu delavcu naslednje: osnovna plača je predstavljala 35,48% celotnega izplačila, dodatki posameznika 18,16%, dodatki, ki izhajajo iz razporeda delovnega časa 1,12%, dodatkov za prekomerni delovni čas 6,81%, dodatki za uspešnost 24,28% in nadomestila plače 14,16%.
na delovnem mestu LTD je bilo razmerje v mesečnem izplačilu delavcu naslednje: osnovna plača je predstavljala 38,41% celotnega izplačila, dodatki posameznika 10,58%, dodatki, ki izhajajo iz razporeda delovnega časa 2,87%, dodatkov za prekomerni delovni čas 8,29%, dodatki za uspešnost 26,43% in nadomestila plače 13,42%.
na delovnem mestu Kontrolor je bilo razmerje v mesečnem izplačilu delavcu naslednje: osnovna plača je predstavljala 37,42% celotnega izplačila, dodatki posameznika 5,99%, dodatki, ki izhajajo iz razporeda delovnega časa 6,07%, dodatkov za prekomerni delovni čas 13,17%, dodatki za uspešnost 23,88% in nadomestila plače 13,46%.
za delovno mesto Voznik tovornih vozil nimamo podatka, ker na tem delovnem mestu še ni bilo zaposlenih, zato podajamo primerljiv podatek za delovno mesto Voznik luške mehanizacije, kjer je bilo razmerje v mesečnem izplačilu delavcu naslednje: osnovna plača je predstavljala 31,17% celotnega izplačila, dodatki posameznika 11,74%, dodatki, ki izhajajo iz razporeda delovnega časa 5,73%, dodatkov za prekomerni delovni čas 15,71%, dodatki za uspešnost 21,08% in nadomestila plače 14,57%.


Datum objave: 13.12.2018   08:41
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Spoštovani,

lepo prosimo za odgovore:
1. Okvirni sporazum v 11. alineji 7. člena kot Obveznosti delodajalca (ponudnika) predvideva obveznost ponudnika (delodajalca), da bo uporabniku (naročniku) povrnil vso škodo, ki bi jo povzročili napoteni delavci uporabniku (naročniku) oz. pri uporabniku (naročniku), ne glede na obliko krivde.
Zanima nas ali se zavedate, da je takšna določba nezakonita upoštevajoč, da Okvirni sporazum ureja le notranje razmerje med strankama in ne more izključiti odškodninske odgovornosti v razmerju do napotenega delavca (upoštevajoč določbo četrtega odstavka 153. člena Obligacijskega zakonika (OZ), po kateri je za škodo od nevarne stvari ali dejavnosti solidarno z imetnikom stvari odgovoren tudi tretji, ki je prispeval k nastanku škode)?
2. Kolikšen delež dejanske plače predstavljajo pripadajoči dodatki in uspešnost delavca? Konkretno, kakšno razmerje je razvidno v dejanski plači delavca upoštevajoč razmerje med osnovno plačo delavca in med pripadajočimi dodatki in uspešnostjo delavca glede na posamezno kategorijo delavca?
3. Koliko znaša povprečno število dni letnega dopusta za posamezno delovno mesto? Prosimo obrazložitev v enaki obliki kot pri % obstoječe bolniške odsotnosti.
4. Prosimo za pojasnilo kontradiktorne navedbe, da je »ekonomsko najugodnejša ponudba« merilo pri odločanju za posamezni sklop, ki jo predstavlja ponudba, glede na to, da je v oddelku »Merila za izbor najugodnejšega ponudnika« jasno razvidno, da je merilo, ki prevlada pri izbiri ponudnika - Kadrovska usposobljenost napotenih delavcev, ki ne predstavlja merljivi ekonomski pogoj (kot je npr. ekonomsko merilo: Odstotek pribitka) ?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Verjetno je prišlo do napake in je vprašanje postavljeno dvakrat. Kot odgovor glej odgovor na vprašanje z datumom prejema: 11.12.2018 08:09.