Dosje javnega naročila 007803/2018
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: VALJČKI ZA ODVOZE IZ PRIPRAV, ODKOPOV IN GLAVNIH ODVOZOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 142.213,57 EUR

JN007803/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2018
JN007803/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2018
JN007803/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.03.2019
JN007803/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007803/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Jerneja Kemperle
javnanarocila@rlv.si
+386 38996196

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282863/PONUDBENA_DOKUMENTACIJA___cistopis.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282863/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5262
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VALJČKI ZA ODVOZE IZ PRIPRAV, ODKOPOV IN GLAVNIH ODVOZOV
Referenčna številka dokumenta: 181 - NP-0935-2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega izdelavo in dobavo blaga. Blago se dobavi v enkratni dobavi najkasneje do 31. 3. 2019.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VELENJE, na naslovu naročnika in skladno z določili v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila obsega izdelavo in dobavo blaga. Blago se dobavi v enkratni dobavi najkasneje do 31. 3. 2019.
Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot je razvidno iz dokumentacije.
Predmet javnega naročila je izdelava in dobava blaga: »VALJČKI ZA ODVOZE IZ PRIPRAV, ODKOPOV IN GLAVNIH ODVOZOV«.
V kolikor ponudba ne bo zajemala celotne dobave blaga bo naročnik takšno ponudbo izključil iz postopka javnega naročila kot nedopustno.

Valjčki se uporabljajo za odvoze iz priprav, odkopov in za glavne odvoze. Uporabili se bodo za zamenjavo že iztrošenih in uničenih valjčkov.
Valjčki morajo izpolnjevati pogoje, za obratovanje v podzemnih prostorih premogovnika po direktivi ATEX 2014/34/EU v coni I M2 (premogov prah in metan).

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2018   12:01
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e- JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2,

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2018   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 23. 11. 2018 do 16:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka. Vsi morebitni odgovori na postavljena vprašanja so obvezujoči za ponudnike in postanejo sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.