Dosje javnega naročila 007802/2018
Naročnik: DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA, Poljanska cesta 26, 1000 Ljubljana
Storitve: STORITEV VAROVANJA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007802/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2018
JN007802/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007802/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA
Poljanska cesta 26
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Jankovec
tanja.jankovec@dic.si
+386 14748615
+386 14320369

Internetni naslovi
http://www.dic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dic.si/index.php?option=com_content&view=article&id=234:javni-razpisi&catid=87:uradne-informacije&Itemid=810
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282864/espd/Dijaški_dom_Ivana_Cankarja_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5329
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITEV VAROVANJA
Referenčna številka dokumenta: 914/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitev fizičnega varovanja ljudi in premoženja ter izvajanje receptorske službe v stavbi A in B v Dijaškem domu Ivana Cankarja, Poljanska 26, 1000 Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Poljanska 26, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitev fizičnega varovanja ljudi in premoženja ter izvajanje receptorske službe v stavbi A in B v Dijaškem domu Ivana Cankarja, Poljanska 26, 1000 Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2018   12:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 26.11.2018 in se bo začelo ob 12.30 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2018   12:38
Pozdravljeni!

V stavbi B se v obdobju od 25. 6. 31. 8. izvaja le nočno varovanje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.11.2018   12:39
Pozdravljeni!

V skladu s 4. odstavkom 84. člena ZJN-3 mora naročnik pri javnem naročanju storitev iz 1. odstavka 67.a člena ZJN-3 ( med slednje sodi tudi storitev varovanja z varnostniki ) upoštevati socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike. V skladu s smernicami Ministrstva za javno upravo se kot merilo, ki se nanaša na socialne vidike, šteje tudi usposobljenost in izkušenost osebja. Zaradi navedenega je naročnik kot merilo, ki se nanaša na socialne vidike, določil reference kadra. Merilo reference kadra ni v nasprotju z določili Uredbe GDPR, saj je navedeno merilo potrebno za izpolnitev zakonske obveznosti naročnika in gre za zakonito obdelavo v skladu s členom 6/1/c Uredbe GDPR. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.