Dosje javnega naročila 007808/2018
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija zunanjih pohodnih površin v stanovanjski soseski Polje III, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.944,89 EUR

JN007808/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2018
JN007808/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2018
JN007808/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.01.2019
JN007808/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007808/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5342
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija zunanjih pohodnih površin v stanovanjski soseski Polje III, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija zunanjih pohodnih površin v stanovanjski soseski Polje III, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija zunanjih pohodnih površin v stanovanjski soseski Polje III, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru neprimernih vremenskih pogojev, ki bi onemogočali izvajanje del
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2018   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5342


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.11.2018   06:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnika zanima, ali pravilno razume obveznost podpisovanja obrazcev, priloženih ponudbeni dokumentaciji.

Glede na to, da ponudnik pri oddaji ponudbe elektronsko podpiše celotno oddano ponudbo in torej potrdi verodostojnost celotne ponudbene dokumentacije, se ponudnik sprašuje, ali je potrebno podpisovati vsak obrazec, na katerem se zahteva podpis ponudnika. Nadalje ponudnika zanima, ali pravilno razume, da ni potrebno parafirati in žigosati vsake strani oddane ponudbe, glede na to, da kot je bilo zgoraj omenjeno, ponudnik celotno oddano ponudbo podpiše elektronsko z oddajo v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudniku bi bilo tako olajšano pripravljanje ponudb, saj podpisovanje in žigosanje vzameta ogromno časa, nič pa ne pripomorejo k verodostojnosti same ponudbe, saj je ta tako ali tako zagotovljena že s samim elektronskim podpisom ponudnika. Elektronskemu podpisu se namreč po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zaradi elektronske oblike. Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov v elektronski obliki namreč enakovrednem lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.

Hvala za razumevanje.

S spoštovanjem.


ODGOVOR


Ponudniku ni potrebno parafirati in žigosati vsake strani oddane ponudbe.
Ročno podpisati in v skenirani obliki priložiti ponudbi je potrebno le Izjavo podizvajalca za neposredno plačilo (priloga 5 - če seveda ponudnik nastopa s podizvajalcem in če podizvajalec zahteva neposredno plačilo) ter pooblastila za pridobitev podakov iz kazenske evidence (priloga 10, 11), ker mora naročniku zahtevku za pridobitev podatkov iz kazenske evidence priložiti podpisano pooblastilo pravne oziroma fizične osebe, na katero se zahtevek nanaša.

JSS MOL

Datum objave: 14.11.2018   06:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnika zanima ali v primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika pooblasti drugo osebo za podpisovanje obrazcev v zvezi z javnim razpisom in ta oseba podpiše zadevne obrazce (torej s svojim imenom za ime družbe - za kar je pooblaščena) ter ponudnik priloži pooblastilo, iz katerega izhaja pravica te osebe, da podpisuje obrazce, zadostuje podpisano in žigosano pooblastilo ali je potrebna notarska overitev?

ODGOVOR
Notarska overitev pooblastila ni potrebna.

JSS MOL