Dosje javnega naročila 007947/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: NMVDVIG-39/2018: Popravila in vzdrževanje dvigal v petih sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007947/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.11.2018
JN007947/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.11.2018
JN007947/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2018
JN007947/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2018
JN007947/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007947/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+368 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5344
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NMVDVIG-39/2018: Popravila in vzdrževanje dvigal v petih sklopih
Referenčna številka dokumenta: 4300-118/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Popravila in vzdrževanje dvigal v petih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Območje Ljubljana 1. del
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
območje Ljubljana 1. del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Območje Nova Gorica/Jesenice
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Območje Nova Gorica/Jesenice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Območje Novo mesto
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Popravila in vzdrževanje dvigal
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Območje Ljubljana 2. del
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Popravila in vzdrževanje dvigal
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Območje Ptuj/Murska Sobota
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Popravila in vzdrževanje dvigal
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2018   10:30
Kraj: V informacijskem sistemu E-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2018   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali se lahko odda ponudbo za sklop št. 1 brez Schindler dvigal?
Lp

ODGOVOR
Ne, ponudnik mora v skladu z dokumentacijo za predmetno naročilo oddati ponudbo za celotni sklop, v tem primeru za celotni sklop 1.Datum objave: 22.11.2018   15:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali vsi podatki o vgrajenih napavah držijo? Po naših informacijah naj bi bile na naslovu Masarykova 16 vgrajene naprave drugega proizvajalca. Prav tako naj bi bile na naslovu Vojkova 1a, 1b vgrajene naprave drugih proizvajalcev. Dvigalo znamke Rade Končar s številko 24740 se ponovi tako na naslovu Vojkova 1a, 1b, kakor tudi v objektu FURS Ptuj, na Trstenjakovi 2a.

Prosimo vas za pojasnila.

ODGOVOR
Naročnik bo v zvezi z navedenim spremenil razpisno dokumentacijo za predmetno naročilo in posledično podaljšal rok za postavljanje vprašanj, rok za prejem ponudb in rok za odpiranje ponudb.Datum objave: 28.11.2018   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v povezavi z izračunom ekonomsko najugodnejše ponudbe vas prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Kako kriterij »Delež zaposlenih mladih« pri ponudniku odraža ekonomsko ugodnost ponudbe?
2. Kako je kriterij »Delež zaposlenih mladih« pri ponudniku povezan s predmetom javnega naročila popravila in vzdrževanje dvigal?
3. Ste upoštevali, da delež zaposlenih mladih pri izbranem ponudniku med izvajanjem storitev v okviru tega naročila ne bo nujno enak temu deležu na dan objave naročila, ki je opredeljen kot relevanten datum za točkovanje po tem kriteriju?

Za pojasnila se vnaprej zahvaljujemo.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik v zvezi z zgoraj navedenimi vprašanji pojasnjuje in podaja enoten odgovor na vsa vprašanja. V poglavju 10 Navodil za pripravo ponudbe je naročnik kot merilo določil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, v okviru katerega bo točke dodeljeval tudi na podlagi merila »delež zaposlenih mladih«. Ker gre v predmetnem javnem naročilu za storitev, ki jo zajema 67.a člen ZJN-3, in sicer delovno intenzivno dejavnost, ki jo praviloma skoraj v celoti izvajajo delavci izbranega ponudnika, naročnik z vključitvijo socialnega merila podpira socialno odgovorno javno naročanje, saj da poudarek na zaposlovanju mladih, ki so specifično ranljiva skupina.

Kljub temu, da bo naročnik upošteval delež zaposlenih mladih pri ponudniku na dan objave predmetnega naročila na Portalu javnih naročil, se zasleduje dolgoročni cilj učinkovitejšega doseganja strateških družbenih ciljev; k družbeno odgovornejšemu poslovanju in glede enakopravnih zaposlitvenih možnosti. V času izvajanja pogodbe se odstotek deleža zaposlenih mladih lahko spreminja in variira, vendar pa odstotek ne sme pasti v kategorijo, da bi izvajalec pridobil manj točk.Datum objave: 30.11.2018   12:05
VPRAŠANJE
Ali je potrebno v ceno mesečnega servisa posameznega dvigala vključiti tudi reševanje iz dvigala ? Torej mesečni strošek za priklop na reševalni center ter posamezno intervencijo?

ODGOVOR
Redni mesečni servis za posamezna dvigala v predračunu ne vključuje predvideno reševanje oseb iz dvigala, to namreč zajema postavka izredni servis dvigal, in sicer pri vseh dvigalih, ki so predmet naročila. Navedeno velja za vse sklope predmetnega naročila.

V skladu z tehničnimi specifikacijami za to naročilo »priklop na VNC (varnostno nadzorni center)« ni predmet tega naročila, razen pri štirih (4) dvigalih na lokaciji: Šmartinska 55 v Ljubljani v sklopu 1, kjer je v predračunu navedena posebej postavka za te priklope.

Datum objave: 03.12.2018   13:20
VPRAŠANJE
Reševanje iz dvigala ne more biti pod izredni servis. Reševanje iz dvigala mora opraviti reševalna služba, ki ima odzivni čas zelo kratek.
Torej, če vas prav razumemo moramo v ponudbo vključiti tudi reševaje iz dvigala v primeru okvare?

ODGOVOR

Reševanje oseb iz dvigala, kot je bilo že odgovorjeno z odgovorom naročnika, objavljenem na PJN dne 30. 11. 2018 ob 12.05 uri, vključuje postavka izredni servis dvigal. Navedeno velja za vsa dvigala, ki so predmet naročila, in sicer v smislu odprave napake na dvigalih, katere posledica je lahko tudi to, da so osebe ostale v dvigalu. Naročnik ob tem še dodatno pojasnjuje, da gre ob vsaki ustavitvi dvigala za izredni dogodek (intervencija/izredni servis) ne glede na to, ali so v tistem trenutku osebe v dvigalu ali ne. V tem primeru se pokliče pooblaščenega serviserja, ki vzdržuje dvigalo, da se odpravi napaka in morebiti s tem (z odpravo napake) reši osebe v dvigalu.