Dosje javnega naročila NMV925/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV925/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2014
NMV2673/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.07.2014
    NMV925/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza

Datum objave: 30. 4. 2014
Številka objave: NMV925/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: ŠTUDIJA: DOLOČITEV NAJVIŠJE DOVOLJENE VREDNOSTI OZEMLJITVENE IMPEDANCE TRANSFORMATORSKIH POSTAJ IN DOLOČITEV NAPETOSTI DOTIKA V ODVISNOSTI OD TRAJANJA TOKA OKVARE (NAPAKE).
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Študija:
Določitev najvišje dovoljene vrednosti ozemljitvene impedance transformatorskih postaj in določitev napetosti dotika v odvisnosti od trajanja toka okvare (napake)
V temu programu projektne naloge je določenih 8 sklopov oz. točk študije, ki jih mora izvajalec v celoti obdelati po posameznih točkah. Zahteve za dodatne obdelave v posameznih točkah mora izdelovalec obvezno upoštevati.
Natančnejši opis predmeta naročila je v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71241000 (Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/4/1838-71111111166715614853/Razpisna
_dokumentacija_NMV_1-S.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 20. 5. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 20. 5. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska, d.d. Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 9. 5. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 4. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2673/2014, Storitve: Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza; datum objave: 24. 7. 2014

.