Dosje javnega naročila 007817/2018
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve naklada in prevoza odpadkov na relaciji ZC Sermin Koper RCERO Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 221.049,36 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007817/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.11.2018
JN007817/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2018
JN007817/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.12.2018
JN007817/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2018
JN007817/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2018
JN007817/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.01.2019
JN007817/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2019
JN007817/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2019
JN007817/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2019
JN007817/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007817/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5351
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve naklada in prevoza odpadkov na relaciji ZC Sermin Koper RCERO Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: SNAGA-112/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev naklada in prevoza mešanih komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01 na relaciji ZC Sermin RCERO Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Strojni naklad mešanih komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01 na lokaciji ZC Sermin
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Strojni naklad mešanih komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01 na lokaciji ZC Sermin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevoz mešanih komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01 na relaciji ZC Sermin RCERO Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevoz mešanih komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01 na relaciji ZC Sermin RCERO Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.11.2018   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik javnega naročila je SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Storitve naklada in prevoza odpadkov na relaciji ZC Sermin Koper RCERO Ljubljana« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2018   18:27
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji v poglavju 2.2.2.2 zahteva: »Tovorno vozilo mora imeti minimalni volumen tovornega prostora 60m3 ter možnost razklada tovora s kipanjem ali pomičnim dnom.«

Ali naročnik dovoli prevoz odpadkov tudi s tovornimi vozili, ki imajo manjši volumen tovornega prostora (npr. 55m3)? Glede na to, da naročnik plača prevoz po toni prevoženega odpadka, namreč ne vidimo potrebe po taki zahtevi.


ODGOVOR

Naročnik ocenjuje, da je zaradi zagotavljanja zahtevanega dnevnega prevzemanja odpadkov in omejenega prostora ter s tem povezane manipulacije na lokaciji ZC Sermin Koper optimalna velikost zabojnika 90 m3, vendar dopušča tudi uporabo zabojnika z volumnom tovornega prostora 55 m3.

Na podlagi navedenega se spremeni zahteva tč. 2.2.2.2 razpisne dokumentacije glede minimalnega volumna tovornega prostora, in sicer: »Tovorno vozilo mora imeti minimalni volumen tovornega prostora 55 m3 ter možnost razklada tovora s kipanjem ali pomičnim dnom.« V ostalih delih se zahteve tč. 2.2.2.2 razpisne dokumentacije ne spremenijo.