Dosje javnega naročila 007838/2018
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup opreme za zaščito podatkov in beleženje dostopov do podatkovne baze Oracle
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 200.852,03 EUR

JN007838/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.11.2018
JN007838/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN007838/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2018
JN007838/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2019
JN007838/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2019
JN007838/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007838/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Polanc
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745367
+386 12326595

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/283985/430-26-2018-oprema_za_zaščito_podatkov_-_ESSI.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5361
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme za zaščito podatkov in beleženje dostopov do podatkovne baze Oracle
Referenčna številka dokumenta: 430-26/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup opreme za zaščito podatkov in beleženje dostopov do podatkovne baze Oracle v dveh sklopih:
SKLOP 1 - Nakup diskovnega sistema za izvajanje zaščite podatkov
SKLOP 2 - Nakup programske opreme za beleženje dostopov do podatkovne baze Oracle
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup diskovnega sistema za izvajanje zaščite podatkov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Diskovni sistem, namenjen izvajanju zaščit podatkovne baze Oracle ter virtualizacijskega okolja in izvedba storitev skladno s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Oprema, ki je predmet javnega naročila, bo uporabljena pri izvedbi rešitev v okviru projekta »Slovenian implementation of Electronic Exchange of Social Security Information SI EESSI, ki je sofinanciran s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev št. INEA/CEF/ICT/A2016/1193657, Action No.: 2016-SI-IA-0014.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup programske opreme za beleženje dostopov do podatkovne baze Oracle
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
5 x Oracle Audit Vault and Database Firewall - Processor Perpetual Full use license ali enakovredno in 36 mesečno vzdrževanje licenc
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Oprema, ki je predmet javnega naročila, bo uporabljena pri izvedbi rešitev v okviru projekta »Slovenian implementation of Electronic Exchange of Social Security Information SI EESSI (v nadaljevanju projekt SI EESSI), ki je sofinanciran s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev št. INEA/CEF/ICT/A2016/1193657, Action No.: 2016-SI-IA-0014.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v priloženi razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.11.2018   10:01
Kraj: Elektronska oddaja ponudb v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.11.2018   16:09
1. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije pojasnjuje razpisno dokumentacijo, kot je razvidno v nadaljevanju:

Datum prejema: 16. 11. 2018, 08:21 preko Portala JN

Vprašanje 1:
V kolikor bo Infiniband povezljivost realizirana preko namenskih strežnikov, ali lahko diskovni sistem skupaj s strežniki vgradimo v Exadata X6-2 omaro?

Ali je potrebno za strežnike tudi dostaviti dokazilo o certificiranosti opreme pri Arhivu RS?

Odgovor 1:
Ne. V primeru, da bo Infiniband povezljivost v okviru točke 1.5.1 tehničnih zahtev realizirana preko namenskih strežnikov, mora biti ponujena tudi samostojna strežniška omara, v katero bodo vgrajeni strežniki in vse komponente diskovnega sistema. Naročnik bo skladno z navedenim ustrezno spremenil razpisno dokumentacijo. Sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena na Portalu javnih naročil na obrazcu »EU 14-SL-Popravek« pod novo številko objave.

V primeru, da bo Infiniband povezljivost v okviru točke 1.5.1 tehničnih zahtev realizirana preko namenskih strežnikov, za strežnike ni zahtevano, da so certificirani pri Arhivu RS oziroma da mora biti vložena zahteva za to certifikacijo. Zahteve v zvezi s certifikacijo veljajo le za ponujeni diskovni sistem.

Datum prejema: 19. 11. 2018, 11:23 preko Portala JN

Vprašanje 2:
Ali lahko navedemo reference implementacije in vzdrževanja za SKLOP 2 programska oprema Audit Vault, ki so starejše od leta 2015?

Odgovor 2:
Referenčni pogoj za SKLOP 2 bo izpolnjen, če bo predložena referenca vsaj enega referenčnega naročnika izkazovala, da je ponudnik uspešno dobavil programsko opremo iste vrste in proizvajalca, kot je ponujena v tem javnem naročilu, pri čemer se kot referenčno obdobje šteje obdobje 2012-2018.

Naročnik bo skladno z navedenim odgovorom ustrezno spremenil razpisno dokumentacijo. Sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena na Portalu javnih naročil na obrazcu »EU 14-SL-Popravek« pod novo številko objave.

Datum prejema: 20. 11. 2018, 08:50 in 08:55 preko Portala JN

Vprašanje 3:
V točki 4.1.8.2 Izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo«(OBRAZEC 9). Zaželeno je, da ponudnik referenčna potrdila predloži že ob oddaji ponudbe.
Za SKLOP 2: se zahteva, da je ponudnik kadarkoli v obdobju 2015-2018 dobavil programsko opremo.
Zanima nas, ali dopuščate možnost, da je ponudnik za vsaj enega naročnika uspešno dobavil programsko opremo iste vrste in proizvajalca, ki je starejša od 2015, vendar je omenjena programska oprema še vedno v aktivnem vzdrževanju pri ponudniku te opreme?

Odgovor 3:
Glej odgovor 2.

Datum prejema: 21. 11. 2018, 08:23 preko Portala JN

Vprašanje 4:
V točki 1.5.1. razpisne dokumentacije navajate:
- Dva enaka strežnika, ki bosta vzpostavljena na način, da bo povezava med sistemom podatkovne baze Oracle in diskovnim sistemom avtomatsko delujoča tudi v primeru odpovedi enega od strežnikov.
Zanima nas ali ponudnik v postavitvi z dodatnima strežnikoma za namen infiniband povezljivosti preko namenskih strežnikov mora zagotoviti:
- programsko opremo z vključenimi licencami za zagotavljanje visoke razpoložljivosti, ki je kompatibilna s trenutno programsko opremo za varnostno kopiranje?
- programsko opremo z vključenimi licencami za varnostno kopiranje (Media agente), ki delujejo v visoki razpoložljivosti?
- programsko opremo z vključenimi licencami za integracijo varnostnega kopiranja s Oracle podatkovno zbirko?

Odgovor 4:
Odgovor na vprašanje iz prve alineje:
Naročnik v okviru zahteve po avtomatsko delujoči povezavi med sistemom podatkovne baze Oracle in diskovnim sistemom v primeru, da bo Infiniband povezljivosti realizirana preko namenskih strežnikov, pričakuje, da bo povezava med navedenima sistemoma izvedena na način, da se v primeru odpovedi enega od strežnikov povezava med sistemoma vzpostavi preko drugega strežnika, brez potrebnega posega skrbnikov sistemov. Prekinitev aktivnih sej med sistemoma v takšnem primeru je dopustna. Naročnik smatra, da za izpolnjevanje te zahteve ni potrebno ponuditi dodatne programske opreme.

Odgovor na vprašanji iz druge in tretje alineje:
Naročnik bo za izvajanje zaščit uporabljal programsko opremo, s katero že razpolaga. Dodatna programska oprema za izvajanje zaščit oziroma varnostno kopiranje ni predmet tega javnega naročila.

1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.