Dosje javnega naročila 007831/2018
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda po delu Snebrske ceste in cesti Trbeže sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 198.880,39 EUR

JN007831/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.11.2018
JN007831/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.01.2019
JN007831/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.02.2019
JN007831/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007831/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Uroš Pečaver
uros.pecaver@jhl.si
+386 14740848
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jh-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5370
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija vodovoda po delu Snebrske ceste in cesti Trbeže sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0
Referenčna številka dokumenta: VOKA-124/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija vodovoda po delu Snebrske ceste in cesti Trbeže sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija vodovoda po delu Snebrske ceste in cesti Trbeže sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dokončanja del se podaljša v primerih, naštetih v 42. točki Posebnih gradbenih uzanc (Ur. l. SFRJ, št. 18/77) ter v primeru
neugodnih vremenskih razmer, ki ne dopuščajo kvalitetne izvedbe del.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2018   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.11.2018   18:22
Spoštovani,

posredujemo vam odgovor na vprašanje gospodarskega subjekta za javno naročilo št. VOKA-98/18 Rekonstrukcija vodovoda in vodohrana VH Vinje Dolina, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
V ponudbi mate navedena dva referenčna pogoja, ki sta enaka. Ali to pomeni, da potrebujemo dve enaki referenci ali je napaka?

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji sta zahtevana dva referenčna pogoja in sicer:
Referenčni pogoj št. 1:
Ponudnik mora s potrjenimi referenčnimi izjavami s strani dejanskih investitorjev v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe, kvalitetno in pravočasno ter v skladu s sklenjeno pogodbo izvedel:
o vsaj eno (1) izvedbo (gradnjo/obnovo) vodovodnega sistema iz nodularne litine min. DN100 v min. skupni dolžini 500 m',
Referenčni pogoj št. 2:
Ponudnik mora s potrjenimi referenčnimi izjavami s strani dejanskih investitorjev v prijavi za odgovornega vodjo gradnje izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred oddajo prijave, kvalitetno in pravočasno ter v skladu s sklenjeno pogodbo izvedel:
o vsaj eno (1) izvedbo (gradnjo/obnovo) vodovodnega sistema iz nodularne litine min. DN100 v min. skupni dolžini 500 m'
Iz zapisanega sledi, da potrebujete dve (2) referenčni potrdili eno za ponudnika kot pravni subjekt in eno za imenovanega vodjo gradnje. Naročnik ne postavlja zahteve, da morata biti referenčni potrdili izdani na osnovi iste pogodbe.